O mne

Moja fotka

Poslaním môjho blogu je oboznámiť návštevníkov s jedným z najpozoruhodnejších úľov francúzskeho včelára Roger Delona, ktorý poznáme ako Alpský úľ. Včeláriť v tomto úli je v skutočnosti novostarý spôsob včelárenia. Je to včelia retrofarma používajúca metódu ošetrovania včelstiev s jednoduchou technológiou trámikového úľového systému. S touto technológiou potrebujete menej času a je oveľa modernejšia ako pri iných známych formách včelárenia. Pre mňa sa úľový systém s prirodzenou stavbou včelieho diela stal meradlom radosti zo včelárenia bez potu, ktorý som vydal pri ošetrovaní včelstiev všeobecne uznávaným spôsobom. Väčšina včelárov s desiatkami včelstiev najčastejšie myslí na prostriedky získané zo včiel. Ekonomika včelárenia bez dotácií, s vylisovaným medom pre seba a známych, je veľmi zaujímavá. A ja sa na prírodné včelárenie pozerám ako na relax ducha a včelnica sa stala pre mňa chrámom pre oddych. Užite si so mnou moje poznanie, keď som sa učil a rástol ako prírodný včelár. 

nedeľa 26. júna 2011

Surový čistý med

Včelári chápajúci prírodu volajú na roľníkov. aby ošetrovali rastliny prípravkami, ktoré sú šetrné voči včelám a aby sa vyhýbali pesticídom, ktoré prispievajú k narastajúcej reťazovej reakcii pri zimných stratách včelstiev. Hovorcovia včelárskych organizácií a pôdohospodárov sa častokrát nechajú počuť, že náš systém hodnotenia rizík spojených s pesticídmi a všetky dôkazy nasvedčujú, že pesticídy nepredstavujú neprimerané riziko, ak sú výrobky používané správne. Nezdá sa, že by sa touto problematikou niekto zaoberal vážne. Myslím si, že všetci úradníci poľnohospodárstva majú povinnosť pamätať si a očakávať, že pri každej príležitosti opakovanému citovaniu myšlienky ľudia začnú veriť. Pravdou je, že nemáme žiadnu zmysluplnú reguláciu pesticídov v poľnohospodárstve.
Zdá sa, že zimné straty včelstiev sú nižšie oproti predchádzajúcim rokom. Buď začali včelári poctivo liečiť svoje včelstvá alebo štatisticky uvádzajú mŕtve úle ako živé, aby neprišli o dotácie. Včelárske organizácie však nevydávajú ročnú správu o príčinách zimných úmrtí včelstiev a to je prejav regurgitácie. To by spolky podľa mňa mali, pretože ich zástupcovia sa na začiatku každej sezóny podieľajú na jarných prehliadkach včelstiev a správnosť štatistických údajov je závislá na ich poctivosti a my musíme len naivne veriť ich slovám, ktoré na verejnosti hovoria, bez toho, aby robili rozbor výsledkov svojej jarnej práce. Podľa mňa sú v dnešnom ponímaní jarné prehliadky včelstiev totálnym nezmyslom a fackou biovčeláreniu. Roztoč Varroa je samozrejme hlavnou príčinou zimných strát včelstiev. Pracovná spoločnosť, ako jediné združenie včelárov u nás, už niekoľko sezón využíva projekt varroa monitoringu na sledovanie neustále sa meniacich lokalít s najväčším spádom tohoto upíra, čo sa dá považovať za taký menší výskum zdravotného stavu včelstiev, ktorého výsledok je samozrejme ovplyvnený pravdivosťou údajov od do projektu zapojených včelárov.
"Alternatívne" včelárske organizácie na Slovensku, ako oficiálne organizácie zastupujúce záujmy včelárov, sa na svojich internetových stránkach snažia prezentovať jednotu svojej členskej základne tým, že táto podporuje svoje vedenie vo vývoji politiky a spolupráce s hlavnými zainteresovanými stranami a že všetko funguje v súlade s nariadeniami. Hlavnými "alternatívnymi" účastníkmi sú teda dve organizácie. Podľa mňa sú obe organizácie len fyzickým odvetvím včelárstva, ktoré len počúvajú nariadenia. Nemám rád nimi produkovanú organizačnú byrokraciu a nanucovanie postupov z pozície sily, ignorujúc city a presvedčenie prírodného včelára. Ale ak chcete ovplyvniť vo vláde vývoj včelárenia na Slovensku, musíte byť organizovaný. Ak nie ste členom veľkej včelárskej organizácie, musí vám stačiť už len jedno, slobodne sa vyjadriť na svojom blogu. Na nás, prírodných včelárov, si mnohí budú sťažovať z toho dôvodu, že inak vidíme status quo, pretože oni vidia len to, čo je viditeľné.

Včelári majú podozrenie, že zlá výživa je pravdepodobnou príčinou úhynu dospelých včiel, v dôsledku čoho podľahnú chorobám, ktoré rozširuje parazitný roztoč. Varroa je číslo jeden v dôvodoch, prečo včelári strácajú včelstvá, takže vláda musí podporiť výskum liečenia chorôb spôsobených roztočom Varroa, pretože včelstvá, ktoré majú dostatočný zdroj peľu a nektáru, idú do zimy silné a pripravené lepšie čeliť chorobám. Pre včely sú veľmi dôležité kvety miešaniek bohaté na nektár v auguste a septembri, ktoré včelstvám poskytnú výživu k tomu, aby mohli svoje zimné zásoby doplniť kvalitným medom, predchádzať tak oslabovaniu ich imunitného systému, podľa súčasných dôkazov predchádzať včeliemu AIDS.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára