O mne

Moja fotka

Poslaním môjho blogu je oboznámiť návštevníkov s jedným z najpozoruhodnejších úľov francúzskeho včelára Roger Delona, ktorý poznáme ako Alpský úľ. Včeláriť v tomto úli je v skutočnosti novostarý spôsob včelárenia. Je to včelia retrofarma používajúca metódu ošetrovania včelstiev s jednoduchou technológiou trámikového úľového systému. S touto technológiou potrebujete menej času a je oveľa modernejšia ako pri iných známych formách včelárenia. Pre mňa sa úľový systém s prirodzenou stavbou včelieho diela stal meradlom radosti zo včelárenia bez potu, ktorý som vydal pri ošetrovaní včelstiev všeobecne uznávaným spôsobom. Väčšina včelárov s desiatkami včelstiev najčastejšie myslí na prostriedky získané zo včiel. Ekonomika včelárenia bez dotácií, s vylisovaným medom pre seba a známych, je veľmi zaujímavá. A ja sa na prírodné včelárenie pozerám ako na relax ducha a včelnica sa stala pre mňa chrámom pre oddych. Užite si so mnou moje poznanie, keď som sa učil a rástol ako prírodný včelár. 

sobota, 25. februára 2017

Regeneračný úľ = Baloghov úľ

Dostal sa mi do rúk Patentový spis 118603a, vydaný úradom pre patenty a vynálezy 15.5.1966. Predmetom vynálezu je regeneračný úľ.
Regeneračný úľ je významný tým, že má letáč umiestnený tesne pod povalou plodiska a na dne úľa je urobená regeneračná pivnica, ktorá je od dolných latiek plodiskových rámikov oddelená doskou. Doska zároveň slúži ako podmetová podložka. V doske je urobený otvor pre vstup a výstup včiel do regeneračného priestoru úľa.
Pri riešení plodiska s horným letáčom je v úli nízka vlhkosť vzduchu a vyššia koncentrácia CO2. Horným letáčom vlhkosť samovoľne uniká z úľa. Tým pádom je plodisko teplé. Včely obsadia plásty okolo horného letáča a regulujú klímu v plodisku podľa ich potreby hustejším alebo redším obsadením letáča a uličiek medzi plástami.
Počas včelárskej sezóny, od jari až do neskorého leta, je včelám umožnené zhlukovať sa v prostredí regeneračnej pivnice. CO2 klesá z plodiska ku dnu úľa. V regeneračnej pivnici je vyššia koncentrácia CO2. Znížený obsah kyslíka umožní zhromaždenému chumáču včiel regeneráciu síl a ozdravovanie lietaviek. V neprítomnosti kyslíka sa tvorí z cukru glycerofosfát, ktorý je konečným produktom bezkyslíkového metabolizmu. Glycerofosfát má význam pre udržanie práceschopnosti a regeneráciu svalov hmyzu. Rovnako je glykogén ukladaný vo svaloch včely, ktorý je pri reakcii štiepenia zdrojom tepla. Vyčerpaním živín musí hmyz načerpať nové sily a tie získa v podmienkach nedostatku kyslíka. Regeneračná pivnica je v sezóne včelami inštinktívne nepretržite obsadená. Len jednotlivé včely sa striedajú ku odpočinku alebo odchádzajú pracovať.
V jeseni a v zime CO2 postupne zaplní priestor plodiska v úli s horným letáčom. Znížená koncentrácia kyslíka v plodisku počas zimovania umožňuje včelám bezkyslíkový metabolizmus, ktorý predstavuje efektívne trávenie. Tým dochádza ku zníženiu spotreby potravy a výkalový vak včiel nie je preťažený.
Je dokázané, že vývoj huby Nosema apis je závislý na teplote v úli. Pri teplote 37°C je možné behom desiatich dní dosiahnuť úplné uzdravenie včiel nakazených Nosemou apis.
Tiež je známe, že staršie včely, ktoré už neošetrujú plod, úplne strácajú antibiotické ochranné látky na svojom tele, sú tak bez ochrany proti množstvu chorôb. Regeneračná pivnica v úli s horným letáčom je samoozdravovňou včiel, ktoré už nemajú zaistenú ochranu po strate antibiotík. V regeneračnej pivnici úľa je prostredie s vysokou koncentráciou CO2 a pôvodcovia chorôb tam nemajú priaznivé podmienky pre existenciu ich života. 

Rez úľa prednou stenou

Rez úľa bočnou stenou

Regeneračná pivnica
Umiestnenie letáča počas doplnenia zimných zásob a pri zimovaní na teplej stavbe
Zimovanie včelstva a smer pohybu včiel za zásobami pri dolnom, strednom a hornom letáči
piatok, 24. februára 2017

Ako predchádzať chorobe prázdnych úľov

 V sezóne je dôležité, pozorovať možný výskyt pochodujúcich včiel na jar a v lete. Z pochodujúcich a šplhajúcich sa včiel sa dá totiž urobiť test pozorovaním pod mikroskopom doma. Nozému by mal vedieť každý včelár rozoznať pod mikroskopom. Z toho čo vieme od vedcov, môžem predpokladať, že výsledkom mikroskopického vyšetrenia mŕtvoliek spadnutých zo zimujúceho chumáča je pravdepodobne Nosema apis, a výsledkom mikroskopického vyšetrenia pochodujúcich včiel môže byť Nosema ceranae. Dá sa tak usudzovať z poznania, že N.a. sa v úli šíri v zime a na jar, a N.c. sa zas v úli šíri v lete a na jeseň. Podľa príznakov a pozorovania pod mikroskopom je možné včas včelstvá ošetriť kyselinou mravčou alebo beevitalom na jar aj v lete. 
Ak u pochodujúcich včiel hubu nozémy pod mikroskopom nevidieť, príčinou ochorenia budú vírusy a na premnožené vírusy lieku niet. 

Blesková liečba kyselinou mravčou trvá 6 hodín počas jednej aplikácie na utierke v podmete úľa pod zasieťovaným dnom alebo zo špongie na horných latkách rámikov v úli. Môže byť použitá aj papierová utierka, ktorú po každej aplikácii treba odstrániť a nahradiť ju novou. Dá sa použiť dávkovacia pištoľ alebo injekčná striekačka. Tabuľkové množstvo kyseliny mravčej je určené pre dva nadstavky miery "A" alebo jeden nadstavok miery "B". Polovičná dávka je určená nedorasteným odložencom v jednom nadstavku "A" alebo na šiestich rámikoch "B". Aby bola dosiahnutá požadovaná účinnosť KM treba dodržať dávkovanie podľa očakávanej nočnej alebo dennej teploty a prestávky v počte dní medzi liečeniami.
Bleskovú liečbu KM možno vo včelstve aplikovať 5x po sebe. O počte aplikácií KM sa rozhoduje včelár sám podľa množstva spadnutých roztočov Varroa na podložku. Pri dvoch liečeniach je medzi aplikáciami KM prestávka 14 dní. Pri troch liečeniach je medzi jednotlivými aplikáciami KM prestávka 7 dní. Pri štyroch liečeniach je medzi prvou a druhou aplikáciou KM prestávka 4 dni, medzi druhou a treťou aplikáciou KM 7 dní a medzi treťou a štvrtou aplikáciou KM je prestávka opäť 4 dni. Pri piatich bleskových liečeniach je prestávka medzi všetkými aplikáciami 4 dni. Znamená to asi toľko, že keď včelár začne všetky svoje včelstvá liečiť povedzme 15. septembra, tak liečbu ukončí vo všetkých úľoch naraz, a to bez ohľadu na to, či v úli s malým počtom spadnutých roztočov Varroa na podložku aplykoval KM dvakrát a v inom úli liečil 3 krát alebo 5 krát.


Užitočné bude, pri aplikovaní kyseliny mravčej z povaly úľa, vystrihnúť si z igelitu jednoduchý dávkovač.štvrtok, 16. februára 2017

Škôlka na rojové materské bunky

Každý rok vylámem veľa materských buniek. Sú na pláste postavené  tak, že by sa po vykrojení len s ťažkosťami dali vsunúť do tradičnej škôlkovacej klietky. Rojových materských buniek je škoda, pretože sú v nich včelami od prvej hodiny odchované tie najkvalitnejšie matky.
Urobil som si na rojové materské bunky škôlkovací rámik. Vykrojené matečníky, hoci majú s časťou voskového plástu väčší rozmer, sa do škôlkovacieho rámika dajú pohodlne zasunúť z boku a zafixovať.  

streda, 8. februára 2017

Rámik Jednotného úľa

Rámiková miera Jednotného úľa 37x30 cm hádam najviac vyhovuje včelám aj včelárovi. Rozmer rámika JU je odpozorovaný z prírody a zo správania sa včiel v moderných rámikových úľoch. Včelí chumáč má väčšinou tvar gule s priemerom 30 cm. Mám niekoľko fotografií včelieho voskového diela na rámikoch Jednotného úľa, ktoré dokumentujú život včiel v úli.
Úľ zvyčajne reštartuje po Matejovi, koncom februára. Matka začne klásť vajíčka do kruhu a špirálovite postupuje po jednotlivých bunkách včelieho diela. Plod potrebuje čerstvý vzduch a včelstvo začína v chladných dňoch nastupujúcej jari plodovať čo najbližšie pri letáči úľa. S rozvojom vegetácie v prírode rastie aj včelstvo a kruhovité plochy včelieho plodu pribúdajú postupne z rámika na rámik.
V máji, v období kvitnutia ovocných stromov, včely plodujú na všetkých matke dostupných rámikoch. Mladých včiel každým dňom pribúda. Príroda ponúka hojnosť nektáru. Ideálny čas na rozmnožovanie. Včelstvo sa vyrojí. S včelárovou pomocou dostane roj nový domov. Keď včely postavia nové voskové dielo, matka opäť kladie vajíčka na rámiku JU špirálovite do kruhu.
Po letnom slnovrate sa včely pripravujú na zimu. V plodisku postupne ukladajú zásoby medu okolo plodu. Plodové teleso má guľovitý tvar a rozprestiera sa asi na ôsmych rámikoch JU. Keď sa zimné dlhoveké včely narodia, včelstvo zaujme miesto na prázdnych bunkách po vybehnutom plode. Chumáč včiel v tvare gule bude práve tam zimovať. Guľa má najmenší povrch. Zo včelieho chumáča bude v takom prípade unikať čo najmenej tepla počas chladného zimného obdobia.
V plástoch, ktoré sa nachádzajú po stranách plodiska, včely uložia najviac zásob medu. Hovoríme, že sú to plásty krycie, zásobné. Je to rezerva na jarný rozvoj včelstva. Medový veniec na rámikoch JU včely prispôsobia guľovitému tvaru zimujúceho chumáča včiel.
Zásoby s medom na úplnom okraji úľa alebo v nadstavku nad zimujúcim včelstvom, včely upravia tiež do tvaru kružnice. Pripravia tak pre seba prázdne bunky na jarnú znášku nektáru a peľu, a matke zas priestor na postupné špirálovité kladenie vajíčok vo včasnej jari.

pondelok, 16. januára 2017

Fotoaparát - včelárova pomôcka

Fotoaparát nosím vo vrecku často. Zachytím s ním neopakovateľné chvíle na mojej včelnici. Keď sa s odstupom času k fotografiám vrátim, vzniknú zaujímavé príbehy zo života mojich včiel. Fotografia tiež vypovedá o tom čo sa počas roka v úli robí. Fotografia mi pomáha pozorovať život včelstva v sezóne. S pomocou fotografie viem predpokladať a určovať zásahy vo včelstvách.
Mám na fotografii zdokumentované príbehy dvoch včelstiev. Obe včelstvá začínali v rovnakom čase, v máji 2015. Príbeh týchto dvoch včelstiev napovie pozornému sledovateľovi veľa o tom ako dokážu včely prežívať bez chemických zásahov včelára v úľoch.


Prvý príbeh je o včelstve, ktorého matka začínala na mojej včelnici v auguste 2014.

Matku som pridal do už zazimovaného včelstva. V ležanoch zimujem včelstvá na všetkých rámikoch. Včely nezužujem. Výmena matiek bola úspešná. Včelstvo prežilo zimu 2014/2015 bez ťažkostí.Na jar 2015, 6. mája, sa včelstvo vyrojilo. V úli zanechalo 12 rámikov so zaviečkovaným plodom a 4 rámiky s krásnymi rojovými materskými bunkami. Roj som osadil do nového úľa a z vyrojeného včelstva som urobil 4 odložence s dcérami po matke od Leoša Dvorského.


Jeden zo spomínaných odložencov sa po oplodnení mladej matky ešte v máji vyrojil. Roj bol veľký ako päsť. Osadil som ho do starého ležana. Obsadil dve uličky. Do letného slnovratu postavil dielo na štyroch rámikoch.


O roj sa treba starať. Treba ho kŕmiť aby postavil nové dielo.

Začiatkom júla mal roj už dve generácie mladých včiel a obsadal sedem rámikov novopostaveného diela.

Do augusta 2015 som z roja v dvoch uličkách pripravil na zimovanie vitálne a silné včelstvo.

V polovici októbra chodili rabovať prázdne úle v okolí. Letáč mali zarosený ako po znáške. Váha s vedľajším úľom stúpala nahor. Bolo teplé počasie, aj plodovali.


Na jar 2016 včelstvo ďalej rástlo a v polovici apríla včely obsadili celý priestor ležana.


V máji 2016 bol úľ plný včiel až praskal vo švíkoch. Včelstvo sa pripravovalo na rojenie.


Primárny roj včely vyslali 19.mája 2016. Chvíľu lietal ponad včelnicu a asi po 5. minútach sa vrátil do úľa. Také správanie včiel ma potešilo. Nemusel som roj striasať z konára. Bol to veľký roj. Včely pri návrate do úľa sadali aj po tráve pred letáčom.


Neváhal som a hneď som otvoril úľ. Plásty s plodom som preložil na polovicu úľa kde bol ešte zatvorený letáč. Letáč som otvoril a takto urobený odloženec som oddelil priehradkou od druhej polovice úľa. Druhú polovicu úľa som vyplnil medzistienkami. Rojace sa včely vošli do úľa a medzistienky postavili v priebehu týždňa. Asi po troch týždňoch som priehradku odstránil a včelstvá som spojil. Celé leto včely lietali z dvoch letáčov. Rok 2016 bol chudobný na znášku. Prevažná väčšina včelárov ani nevytáčala med. Medníky boli suché a včelstvá museli prikrmovať celé leto. Toto včelstvo však donieslo 30 kg medu.


V auguste 2016 som včelstvo preložil do nového úľa. Tentokrát do nadstavkového Jednotného úľa na 8 rámikov v nadstavku. Včelstvo som zazimoval v dvoch nadstavkoch.


Začiatkom decembra 2016 zimný chumáč včiel sedel v prednej časti úľa vo všetkých uličkách. Z obrazu na podložke vyplýva, že včely zimujú pokojne. To bol stav dva týždne pred zimným slnovratom.


Zima 2016/2017 je oveľa chladnejšia ako boli tie predchádzajúce. Teplota nevystupuje nad nulu už od začiatku decembra. Prišla aj nefalšovaná trojkráľová zima s teplotami pod - 30°C. 
Po mrazivých dňoch s - 30°C v noci a celodenných mrazoch som chcel vedieť čo v mojich Jednotných úľoch včely robia. Podložky sú primrznuté k podlahe úľa. Po prednej stene úľa nastekala voda, kraj podložky navlhol a primrzol. Zo spodných latiek rámikov visia ciagle zamrznutej vody. Poväčšine v úľoch je v jednej uličke na podložke zamrznutá voda a vyhodené larvy plodu. Ani sa mi veriť nechce, že o troch kráľoch a v treskúcej zime môžu včely na Orave plodovať. Hoci len v jednej uličke.
Zdá sa, že včelám je to jedno či zimujú v Piešťanoch alebo na Orave. Každý rok je iný a pri včelách sa učíme celý život.


Príbeh druhého včelstva je podobný. Včelstvo začínalo ako veľký odloženec s 10. plástami v máji 2015. Mladá matka sa narodila z rojovej materskej bunky. Je to matka našej dedinskej miešaniny. Odloženec som osadil do šuflíkového úľa zadováka. Ten úľ je usporiadaný dvojpriestorovo, dolu je plodisko a hore je medník.
Včelstvo som v lete 2015 zakŕmil v dvoch nadstavkoch. Včely si však vybrali na zimovanie dolný nadstavok.


Hneď po jarnom prelete 2016 sa včely presťahovali do horného nadstavka a začali tam plodovať.


Začiatkom mája bol úľ preplnený včelami.


Včelstvo sa vyrojilo 22. mája 2016. Roj som osadil na pôvodné miesto odkiaľ vyletel a nadstavil som mu medník. Včely postavili nové plodisko a doniesli 20 kg medu.
Z plodových plástov, ktoré roj zanechal v úli, som urobil odloženec v novom úli.


Toto včelstvo som tiež preložil do osem rámikového Jednotného úľa. Zimuje v dvoch nadstavkoch. Z úľovej podložky vyplýva, že aj pôvodom naše jasenovské včely začali po zimnom slnovrate plodovať v jednej uličke.

Fotoaparát a poznámkový zošit sú na včelnici vynikajúcim pomocníkom. Na fotografiách a popísaných stránkach sa nachádza o každom včelstve množstvo podobných príbehov.
sobota, 3. decembra 2016

Rámikové kŕmidlo

Ide o rámik, ktorý má v priestore pod hornou latkou válovček na podávanie tekutého krmiva. Je to plodiskový rámik a pod žliabkom s tekutým krmivom sa nachádza vystavané včelie dielo. Pretože časť s podávaným krmivom je pomerne nízka, asi do 5 cm, a spodnú časť rámika tvorí vystavané dielo, možno rámikové kŕmidlo nechať v úli celý rok. Sirup možno podávať cez lievik v malých dávkach alebo z balónového kŕmidla vo väčších objemoch. Výhodou kŕmidla je, že včely dostanú sirup priamo do hniezda a môžu ho odoberať za každého počasia.Včelári si často mýlia kapsové alebo priehradkové kŕmidlo s rámikovým kŕmidlom. Moje prvé včelstvo, kotré som aj s úľom kúpil od starého včelára v skorej jari, malo v plodisku rámikové kŕmidlo. Podľa mňa je to úžasná pomôcka v skorej jari pre včelára aj pre včely. Cez rámikové kŕmidlo má včelár možnosť hneď po očisťovacom prelete predstierať znášku a podnecovať tak včelstvá k plodovaniu. Z vlastnej skúsenosti viem, že s pomocou rámikového kŕmidla sa dá aj zo slabého včelstva, ktoré po prezimovaní obsadá len dve alebo tri uličky, vychovať silné včelstvo, ktoré maximálne využije letnú znášku.
Moje rámikové kŕmidlo som si urobil z lipového hranolčeka s rozmerom 35x30 mm a na dĺžku rámika JU, ktorý používam. Je to vyfrézované korýtko, do ktorého sa zmestí 1 dcl medového sirupu. Je jedno či ten medový sirup urobíte v pomere 1:1 alebo 3:2. Keď po prvom jarnom prelete každý druhý deň nalejem cez lievik do rámikového kŕmidla 1 dcl medového sirupu, a budem to robiť každý druhý deň dva týždne, tak po 21 dňoch mi včely husto obsadia aj 10 uličiek v hlbokom nadstavku. Pri desiatich včelstvách potrebujem na takéto podnecovanie v skorej jari asi 5 kg medu. Ak použijem na sirup cukor, nič sa nedeje. Včely ten 1 dcl sirupu neuložia, ale spotrebujú. Rámik s rámikovým kŕmidlom môže byť zároveň stavebným rámikom. Včely v ňom postavia prírodzené dielo s prevažujúcimi bunkami na odchov trúdov. Po 21 dňoch trúdie dielo vyrežem a počiatočný nárast roztočov Varroa tak v skorej jari zootechnicky zredukujem.