O mne

Moja fotka

Poslaním môjho blogu je oboznámiť návštevníkov s jedným z najpozoruhodnejších úľov francúzskeho včelára Roger Delona, ktorý poznáme ako Alpský úľ. Včeláriť v tomto úli je v skutočnosti novostarý spôsob včelárenia. Je to včelia retrofarma používajúca metódu ošetrovania včelstiev s jednoduchou technológiou trámikového úľového systému. S touto technológiou potrebujete menej času a je oveľa modernejšia ako pri iných známych formách včelárenia. Pre mňa sa úľový systém s prirodzenou stavbou včelieho diela stal meradlom radosti zo včelárenia bez potu, ktorý som vydal pri ošetrovaní včelstiev všeobecne uznávaným spôsobom. Väčšina včelárov s desiatkami včelstiev najčastejšie myslí na prostriedky získané zo včiel. Ekonomika včelárenia bez dotácií, s vylisovaným medom pre seba a známych, je veľmi zaujímavá. A ja sa na prírodné včelárenie pozerám ako na relax ducha a včelnica sa stala pre mňa chrámom pre oddych. Užite si so mnou moje poznanie, keď som sa učil a rástol ako prírodný včelár. 

štvrtok 22. marca 2012

Ľudia majú zrak, včely majú prehľad

Už ste sa niekedy spýtali sami seba: Čo je život? Život je chémia a fyzika. Mnoho vecí sa vzájomne dopĺňajú, odpudzujú alebo popierajú sami seba. Aby sme túto otázku pochopili, musíme život študovať. Ako vnímame svet má veľa do činenia s naším prehľadom. Dnes, vďaka úžasnej technike, je možné vidieť oba konce spektra v perspektíve. To nás prírodných včelárov núti premýšľať o schéme fungovania vecí vo včelstve. Tu je web, ktorý vám pomôže mnoho vecí z vášho pohľadu na svet ujasniť si. http://htwins.net/scale2/scale2.swf?bordercolor=white
Zatiaľ vo včelárstve velí chémia, pretože s jej pomocou včelári riadia svoje včelstvá. Nechali svoj rozum ukolísať a považujú to za samozrejmé. Zdravotníctvo zadarmo nás naučilo brať si lieky pri každom ochorení a považovať to za samozrejmosť. Pritom vieme, že nádcha sa lieči s pomocou syntetických liekov sedem dní a bez nich tiež. Ak máte jasnú predstavu o živote včiel v prírode, snažíte sa vo svojich včelárskych postupoch zvoliť jednoduchú cestu.
Čítal som, že iný druh Varroa majú v Južnej Amerike, iný v Európe a iný v Ázii. To znamená, že roztoče Varroa si na kontinentoch navzájom nekonkurujú. Prekvapením vo včelárskom priemysle však je, ako rýchlo je populácia roztočov Varroa schopná stať sa odolnými voči pesticídom. Časovo sú to tri, štyri roky. Napríklad, len dva článkonožce sa na tejto planéte vyvinuli tak, že môžu žiť v silnom slanom náleve, a to krevety a mucha soľanka. Žiadne ďalšie veľké organizmy nedokážu tolerovať veľké množstvo soli. Soľ je veľmi účinný pesticíd a herbicíd a niekoľko lyžíc soli môže zabiť človeka. Bohužiaľ, soľ nie je selektívna, to znamená, že zabije všetko, nielen škodcu. Takže trik je nájsť pesticíd, ktorý zabije škodcu, a včely s ostatnou mikrofaunou a mikroflórou v úli zostanú bez úhony. V našom prípade chceme zabiť roztoče, ale včely a ostatné mikroorganizmy potrebné pre život včelstva musia zostať nedotknuté.
Včelári s kyslými kúpeľmi včelstiev prechádzajú v sezóne pri ošetrovaní včiel od najslabšej kyseliny mliečnej na jar, cez kyselinu mravčiu v lete, po kyselinu šťaveľovú v zime. Ošetrujú včelstvá metódou, ktorá zabije viac ako 90 % roztočov a zničí všetku užitočnú mikroflóru a mikrofaunu v úli. Ak pri tomto chemickom ošetrení včiel zahynie 99,9 % roztočov Varroa, ďalšie generácie klieštikov odvodia svoj pôvod výhradne z 1/10 % rostočov, ktoré prežili. V ďalších generáciách začnú dominovať populácie roztočov, ktoré sú rezistentné na organické kyseliny. Odolné populácie roztočov sa tak vyvíjajú každý mesiac po každom použití niektorej z organických kyselín. Preto dochádza v posledných rokoch v pravideľných intervaloch k hromadnému úhynu včelstiev. Z môjho pohľadu sa nemáme dožadovať nových a účinnejších liečiv, ale máme používať tie súčasné, ktoré zabezpečia zdravie včelstiev v dlhodobom horizonte. Od jarnej rovnodennosti po zimný slnovrat včelári stresujú svoje včelstvá organickými kyselinami a po poslednej dávke sa aj tak uisťujú použitím amitrazu, či roztoč Varroa je ešte vo včelstve. Akú logiku má tento postup, keď im na jar veterinári spália včely? Načo je dobrá takáto "čistotná" vojna?
Na Slovensku už tri desaťročia včelári bežne používajú amitraz ako fumigant, spálením dvoch kvapiek Taktiku na kúsku filtračného papiera. Tento výrobok je dostupný v lekárni pod značkou Avartin a má u nás dlhú úspešnú históriu, pretože má požadovanú kvalitu. Zo všetkých syntetických akaricídov sú jeho zvyšky najviac odbúrateľné v úli. Veselý analyzoval včelí vosk na amitraz v Slovenskej republike v roku 2004 a dopracoval sa k záveru, že prítomnosť amitrazu je nemerateľná a nepredstavuje hygienické riziko pre včely a pre človeka aj po dvadsaťročnej systematickej aplikácii. Nie som fanúšik chemického ošetrovania včelstiev, ale myslím si, že amitraz funguje dobre proti roztočom Varroa, je možné ho použiť iba jeden krát v roku, nekontaminuje vosk alebo med v akomkoľvek rozsahu, a je relatívne netoxický pre ľudí a pre včely.
Dr. Wallner z univerzity v Hohenheime považuje za nutnosť synteticky ošetrovať včelstvá v trojročných cykloch s použitím nasledovných prípravkov: Bayvarol - flumetrín, Gabon PA - acrinathrin a APIVAR - amitraz. Podľa jeho súkromného názoru, tieto tri produkty sú vhodné pre prírodné a ekologické včelárenie, pretože sú to chemické látky ľahko a rýchlo odbúrateľné z úľového priestoru. Dôležité je, aby včelári postupovali správne a v jednom roku použili iba jedno liečivo. Aby ste včetci včelári v lokalite boli úspešní, musíte konať spoločne!
O Varroa regulácii toho bolo popísané veľa. V čase včelárskej sezóny je možné použiť tepelné ošetrenie včelstiev, o ktorom je informácia v novinách "Die Presse".  Krátky príspevok o tepelnom varroa regulátore som našiel aj na you tube. Znie to všetko veľmi zaujímavo, ale myslím si, že je to pre hobby včelára príliš drahé. Dobré riešenie, ale asi nie úplne skvelé. "Pretože je to tak, že to tak nie je."Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára