O mne

Moja fotka

Poslaním môjho blogu je oboznámiť návštevníkov s jedným z najpozoruhodnejších úľov francúzskeho včelára Roger Delona, ktorý poznáme ako Alpský úľ. Včeláriť v tomto úli je v skutočnosti novostarý spôsob včelárenia. Je to včelia retrofarma používajúca metódu ošetrovania včelstiev s jednoduchou technológiou trámikového úľového systému. S touto technológiou potrebujete menej času a je oveľa modernejšia ako pri iných známych formách včelárenia. Pre mňa sa úľový systém s prirodzenou stavbou včelieho diela stal meradlom radosti zo včelárenia bez potu, ktorý som vydal pri ošetrovaní včelstiev všeobecne uznávaným spôsobom. Väčšina včelárov s desiatkami včelstiev najčastejšie myslí na prostriedky získané zo včiel. Ekonomika včelárenia bez dotácií, s vylisovaným medom pre seba a známych, je veľmi zaujímavá. A ja sa na prírodné včelárenie pozerám ako na relax ducha a včelnica sa stala pre mňa chrámom pre oddych. Užite si so mnou moje poznanie, keď som sa učil a rástol ako prírodný včelár. 

pondelok 21. októbra 2013

Tabak a včely, "akčný plán" pre včelárstvo

Dva európske právne predpisy, vydané 4.marca 2013 v úradnom vestníku, zavádzajú nové požiadavky na údaje týkajúce sa uvádzania na trh účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín. Tieto nové údaje sa týkajú aj možných účinkov na včely (neurotoxicita, endokrinné disruptory, alebo potenciálne reziduá nachádzajúce sa v potravinách). Predpisy budú platiť od roku 2014 pre účinné látky a od roku 2016 pre prípravky na ochranu rastlín.
Nariadenie Komisie (EÚ) č.283/2013 podľa nariadenie (ES) č.1107/2009 Európskeho parlamentu a Rady o uvádzaní na trh účinných látok na ochranu rastlín
Nariadenie Komisie (EÚ) č.284/2013 podľa nariadenia (ES) č.1107/2009 Európskeho parlametu a Rady o uvádzaní na trh prípravkov na ochranu rastlín 
Skúsme uvažovať o tvrdej chémii používanej vo včelárstve. Včelárske spoločenstvo v skutočnosti funguje s pomocou desiatok rôznych chemických prípravkov, ktoré spoľahlivo regulujú život včelstiev počas roka a včelár zvyčajne nemá čas uvažovať nad postupmi, ktoré mu odborník v kravate s akademickým titulom predpísal od kancelárskeho stola. Ponoriť sa do myšlienok o súčasných technikách v poľnohospodárstve je niekedy pre včelára priam povznášajúce. Objavil som na internete tabuľku, ktorá hovorí o smrteľnej dávke pesticídov pre včelu (merané v nanogramoch, ng=desať na mínus deviatu gramu). Pozrime sa laicky na používanie chemických prípravkov v poľnohospodárstve, ktoré spĺňajú klamlivý názov ako "systém pre posúdenie rizika na životné prostredie a včely medonosné" (Apis mellifera), ktoré boli publikované v roku 1992.
Metodické dokumenty (1992) určujú včelárom a farmárom, okrem iného, ako majú agrochémiu používať, aby bola zaistená bezpečnosť včiel pri použití pesticídov. Metodika pôsobí celkom presvedčivo, pretože je zvyčajne prezentovaná logickými vysvetleniami, no aj napriek tomu pretrvávajú záhadné a rýchle úhyny včelstiev.
Aby sme jav rýchleho úhynu včelstiev pochopili, možno bude užitočné urobiť malý myšlienkový experiment. Zoberme skupinu mladých mužov v dobrom zdravotnom stave. Uistime sa, že všetci vážia 70 kg. Potom ich zamknime na dva dni do miestnosti a núťme ich fajčiť cigarety 48 hodín. Toxikológovia to nazývyjú "smrteľná dávka 50", štyridsaťosem hodinová (alebo DL50). To je toxické množstvo, ktoré pri podávaní po dobu dvoch dní môže zabiť jednotlivca.
Skúsenosti a výpočty dokazujú, že cigarety sú výrobok s nízkym rizikom "," u ľudí, pokiaľ fajčia menej ako päť cigariet denne.
Práve týmto spôsobom sa posudzujú riziká vyvolané novou generáciou insekticídov (neonikotinoidov) pre včely. Ak je niekto presvedčený, že včela je denne vystavená dávke asi jedna desatina insekticídu z toho, čo je pre ňu smrteľné, potom je (podľa novej metodiky) agrochemický výrobok považovaný za nízko rizikový. Ak som tomu dobre porozumel, tak 1/10 zo smrteľnej dávky amitrazu na jednu včelu je zároveň aj nízko rizikovou dávkou pre bezpečné potraviny. Čiže z priloženej tabuľky si môže každý včelár vypočítať ako potravinovo bezpečné včelie produkty dorába. Ak je moja laická úvaha mylná, opravte ma.
Nové pokyny, ktoré boli navrhnuté toto leto Európskym úradom pre bezpečnosť potravín na základe skutočného stavu vedeckého poznania, čo som tu v mojej laickej úvahe uviedol, boli predložené na schválenie členským štátom EÚ a Európskej komisii práve teraz, v októbri 2013, žiaľ, rozhodnutie bolo odložené a bude trvať určite niekoľko mesiacov kým budú schválené. Medzitým úrady budú postupovať podľa starých pokynov. Trvalo pätnásť rokov, aby bolo prijaté nové regulačné pravidlo pre používanie agrochémie, a hoci včelári celú tú dobu varujú a upozorňujú na hromadné zomieranie včelstiev, predsa zodpovední úradníci len laxne odložili schválenie novej normy o agrochemickom ošetrovaní poľnohospodárskych kultúr.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára