O mne

Moja fotka

Poslaním môjho blogu je oboznámiť návštevníkov s jedným z najpozoruhodnejších úľov francúzskeho včelára Roger Delona, ktorý poznáme ako Alpský úľ. Včeláriť v tomto úli je v skutočnosti novostarý spôsob včelárenia. Je to včelia retrofarma používajúca metódu ošetrovania včelstiev s jednoduchou technológiou trámikového úľového systému. S touto technológiou potrebujete menej času a je oveľa modernejšia ako pri iných známych formách včelárenia. Pre mňa sa úľový systém s prirodzenou stavbou včelieho diela stal meradlom radosti zo včelárenia bez potu, ktorý som vydal pri ošetrovaní včelstiev všeobecne uznávaným spôsobom. Väčšina včelárov s desiatkami včelstiev najčastejšie myslí na prostriedky získané zo včiel. Ekonomika včelárenia bez dotácií, s vylisovaným medom pre seba a známych, je veľmi zaujímavá. A ja sa na prírodné včelárenie pozerám ako na relax ducha a včelnica sa stala pre mňa chrámom pre oddych. Užite si so mnou moje poznanie, keď som sa učil a rástol ako prírodný včelár. 

utorok 1. októbra 2013

Prečo prirodzené dielo, prečo alternatívy

Vnútorné včelárstvo

Vnútorné včelárstvo je o tom, ako nás naša spolupráca so včelami ovplyvňuje vnútorne. Skúsenosti všetkých prírodných včelárov sú určite rôzne, ale naše skúsenosti sa v mnohom zhodujú. Učiť sa od včiel, to je filozofia prírodného včelárenia. Po rokoch pokusov a chýb pri experimentovaní vo vedení včelstiev som sa usadil na štýle včelárenia v trámikových úľoch Warre, ktorý mi umožnil používať pracovnú metódu podľa vzoru ošetrovania včelstiev pred asi 160. rokmi, ktorá umožňuje včelám ich prirodzenou schopnosťou strážiť svoj úľ proti škodcom a chorobám, pretože im ponúkam domov, v ktorom môžu budovať svoje vlastné dielo, žiť tam bez syntetických chemikálií a liekov, v ktorom môžu samostatne riešiť svoje vlastné problémy
.
Ako na klieštika? 

Od prvého príspevku na mojom blogu našapravda mám na pamäti a pripomínam to stále celej včelárskej obci, že "normálne" bunky majú veľkosť až 5,4 mm a prírodné bunky od 4,6 mm do 5.0 mm. Všeobecný poznatok však dokazuje, že V-roztoče dávajú prednosť väčším larvám v bunkách (a podľa skúseností vo svete aj u ACC aj u AMC). Je to pravdepodobne preto, že väčšia larva produkuje silnejšiu vôňu, ktorá ženie roztočov k reprodukčnému procesu do týchto buniek. Klieštik nevie, ktorá bunka je trubčia a ktorá robotničia. Vedci Nového Zémandu a Austrálie, ktorí už niekoľko rokov pracujú na projektoch, ktoré sa orientujú na život V-roztočov, vypracovali niekoľko štúdií, ktoré dokazujú, že čím silnejší pach, tým istejšia zábezpeka väčšej reprodukcie. Táto myšlienka aj japonským a čínskym vedcom naznačuje, že V-roztoče sú poháňané do reprodukčného procesu predovšetkým pachovými impulzmi. Možno práve umelo zväčšená robotníčia bunka až na 5,4 mm je príčinou, že sa klieštikovi tak darí úspešne parazitovať na európskej včele, ktorá je najrozšírenejšia vo svete.
Aký veľký rozdiel je medzi prírodnými a "normálnymi" bunkami? Podľa informácie, ktorú som si vygúglil, publikovanej v ABC XYZ Bee Culture z roku 1945 vydanie č. 126, je to až 109 mm3. Podľa posledných výskumov na Wurzburgskej univerzite sa v malej bunke larve dostáva oveľa viac tepla ako v bunke veľkej, preto sa robotnica môže prehrýzť spod viečka aj 24-48 hodín skôr ako sa narodí robotnica z veľkej bunky. Podľa vedeckých poznatkov od našich protinožcov táto skutočnosť spôsobí, že sa ďalšie V-samičky nebudú páriť, nie sú dospelé a už nikdy sa neoplodnia, pretože tento proces prebieha len pod viečkom.

Ako s klieštikom?

Podľa štúdií japonských vedcov, prírodné bunky sú dostatočným dôvodom pre mnohých včelárov vo svete na to, ako udržateľne včeláriť s klieštikom bez liečby včelstiev. Podľa výsledkov čínskych vedeckých pokusov (Ústav pre výskum včelárstva, čínskej akadémie poľnohospodárskych vied), ktoré sú zverejnené v časopise Včelárstvo Číny 04/2009, je pre včelstvo dôležité z hľadiska udržateľného počtu V-roztočov udržať priaznivé teplotné podmienky v úli v čase jarného rastu, kedy biologická charakteristika včelstva spočíva v rýchlom množení sa včiel. Spôsob vedenia včelstva vytváraním teplých zón v úli a zamedzovaniu studených zón v plodisku na jar, môžeme zlepšiť a rozšíriť modernú techniku včelárenia s nízkymi nadstavkami, pretože trámikové úle a úle s prirodzenou stavbou sú modelom udržiavania stabilnej klímy medzi uličkami, a tým pádom aj v celom plodisku, čím prírodní včelári položili dobrý základ pre vedenie včiel v budúcnosti.
Za optimálnych tepelných podmienok sa robotnica rodí v 21. deň po položení oplodneného vajíčka. Môže to byť aj neskoršie, ale aj skôr. Teda, za priaznivých teplotných podmienok to môže byť aj za 19 a 1/2 dňa od položenia vajíčka. Larve v menšej bunke sa dostáva viac tepla, čiže teplota v tejto bunke je stabilnejšia, nekolíše a takáto teplota vývoj včely nepredlžuje, ale skracuje. François Huber v roku 1791 odpozoroval, že včela robotnica sa rodí na 20. deň po položení oplodneného vajíčka do bunky 4,9 mm. Vtedy ešte o umelých bunkách 5,4 mm nechyrovali. Teda, za priaznivých teplotných podmienok sa môže robotnica v prirodzenom diele narodiť už po 18 a 1/2 dňoch od položenia vajíčka. Dnes to tvrdí Michael Bush, a vedecký včelársky svet to tiež tak pozoruje.
S možnosťami dnešného technického zabezpečenia sa termickou metódou vytváraním teplých zón a zamedzovaniu studených zón dá úspešne postupovať v každom úli. Vedomosť, že samičkám V-roztočov spôsobude teplota pod viečkom okolo 36 stupňov Celzia šok, a tie nie sú schopné ďalšej reprodukcie, je inšpiráciou pre každého včelára, vylepšiť si svoje zaužívané postupy v súlade s poznatkami vedy. Robotníčí plod ACC sa vyvíja pri teplote až do 38°C a robotníčí plod AMC pri teplote do 35,7°C.

Udržateľné včelárenie bez chémie

Moje včelárenie nie je zamerané na liečbu. Štýl prírodného včelárenia funguje všade vo svete, a dnes môžem konštatovať, že metóda prirodzeného vedenia včelstiev funguje aj v mojom prípade. A k takémuto riešeniu patria mnohé iné nápady, aj, povedzme, v odstraňovaní zaviečkovaného plodu.
V novembri 2010 som na mojom blogu napísal článok s názvom Zelený úľ Warre, v ktorom píšem o ekologickej metóde ošetrovania včelstiev v tomto úli. Doposial hovoríme o vedení včelstiev na prírodnom diele varroa udržateľným spôsobom. Postavím metodiku hore nohami a pokúsim sa uvažovať o vedení roztočov Varroa pod úrovňou poškodenia včelstva.
Moje včely prežívajú už desať rokov v lokalite, kde ostatní včelári používajú pri zaobchádzaní s ich včelstvami organické kyseliny a syntetické fumiganty, no stále dochádza na ich včelniciach k stratám včelstiev. Vidiecke včelárstvo je veľmi ohrozené, pretože farmári robia polia v dedinských chotároch sterilnými. Uvedomujem si túto situáciu a tak z obavy pred premnožením roztočov Varroa v mojich včelstvách som ich v priebehu posledných desať sezón preliečil trikrát. Som však presvedčený o tom, že moje včely za tých desať rokov mali možnosť prispôsobiť sa štýlu života na prirodzenej stavbe. Michael Bush, Solomon Parker, Sam Comfort, Les Crowder, Dean Stiglitz,  Kirk Webster, Dee Lusby a ďalší profesionálni včelári úspešne včelária bez liečby po dobu najmenej desiatich rokov. Neviem však, koľkí z nich včelária v odľahlých oblastiach. Prečo by som to neskúsil aj ja? Nemá zmysel vlastniť včeliu Zoo so sterilným prostredím v úli! Veď všetky včelstvá, ktoré žijú s klieštikom po dobu najmenej päť rokov majú šancu prežívať bez liečby aj naďalej. Mám pocit, že mám super včely a je čas s tým niečo urobiť. Nemám včely pre podnikanie, tak prečo by som im nemal dať možnosť udržať sa na mojej včelnici bez chémie a s ohľadom na zavčelenie v mojom okolí pomáhať im v spolunažívaní so mnou len zootechnicko-chovateľskými postupmi. S určitosťou viem, že kto to nechce skúsiť, nikdy nebude vedieť výsledok!
Každý sa musí pozorne poobzerať po svojej lokalite ešte pred rozhodnutím o svojej stratégii. Výhodou mojej lokality je, že včely majú v dosahu svojho doletu les s divokou flórou a lúky s pestrým zložením nektáru a peľu. Pesticídov na poliach ubudlo, ale pribudla GMO kukurica a začali sa objavovať pravidelné obdobia sucha a dažďa, ktoré si vyžadujú raz za čas kŕmenie včelstiev. V obci sme piati včelári a všetci zabezpečujeme reprodukciu našich včelstiev prostredníctvom rojov. Naše včely sú neznámeho pôvodu. Sú však zvyknuté žiť v prostredí našej lokality odjakživa, na rozdiel od iných "dovezených" šľachtených včiel. Prišiel som k záveru, že aj keď podľa odborníkov je Varroa znášanlivosť/odolnosť veľmi zložitá vec, predsa len v takomto prípade prirodzeného výberu tých mnoho rôznych faktorov vstupujúcich do hry je v mojej lokalite čo najmenej. Viem, že moje včely "Varroa rezistentné" nie sú, ale s určitosťou viem, že pri ôsmich stupňoch Celzia lietajú, prinášajú peľ, zatiaľ čo šlachtené včely sedia v úli, jedia med a strácajú čas. To je rozdiel medzi nimi. Viac prirodzenej potravy pre ich zdravie, znamená väčšie šance na prežitie bez cudzej pomoci. Preto sa pre mňa stáva zaujímavým "postup o vedení" roztočov Varroa pod úrovňou poškodenia včelstva.

Plávať proti prúdu 

Najlepším liekom proti Varroa, je poznať, a vedieť výsledky z vlastných pozorovaní. Keď budem pozorne sledovať roztoče Varroa, tak sa veľa dozviem o včelách. Je to dobre prispôsobený parazit. Neexistuje lepší učiteľ včelárstva. Problémom pre začínajúcich včelárov je, že dlhoroční včelári im predpisujú režim s jednoduchým chemickým ošetrovaním včelstiev a o alternatíve zootechnických postupov stále mlčia. Alternatíva zootechnických postupov je na prvom mieste vo veterinárnych predpisoch. Nie je to alternatíva mŕtvych kolónií, čo je príliš hrôzostrašná myšlienka asi pre väčšinu začínajúcich včelárov, ktorí vo svojich začiatkoch idú radšej s prúdom, poučení od tých viac znalých ako sú oni sami. Je veľmi ťažké plávať proti prúdu a byť rebelom proti konzervatívnym názorom v nadväznosti na systém, ktorý zorganizoval niekto v obleku a kravate. Yin-Yang je v tomto prípade tabu! A tak sa vytvára každá nerovnováha. Pre začínajúceho včelára je dôležité vedieť urobiť Bond test. To je riešenie na liečenie včelstiev iba v prípade potreby. Skutočnosť na každej včelnici je taká, že 30% až 50% včelstiev nepotrebuje každoročnú liečbu. Chemickým ošetrovaním včelstiev a pôdy sme narušili prirodzenú rovnováhu v úli. Určite sme zničili aj predátora, ktorého potravou je aj škodca Varroa.

Stratégia prežitia roztočov varroa

Pre manipuláciu so zaviečkovaným plodom, jeho vyrezávanie, je dôležitý poznatok, že znižovanie počtu položených vajíčok matkou v zlom počasí alebo v čase príprav včelstva na rojenie, nie je výhodou pre včelstvo v obmedzovaní počtu roztočov Varroa. Keď včely zmenšia plodové teleso, samičky Varroa zrýchlujú reprodukciu. Obvykle je vo včelstve 50% foretických roztočov a 50% je v bunkách pod viečkom. Akonáhle sa plodové teleso zmenšuje, tak viac ako 70% roztočov sa nachádza v plodových bunkách pod viečkom. Samičky Varroa jednoducho cítia, že budú mať na reprodukciu k dispozícii malý počet buniek s plodom, "napadnú" plod a poškodia ho. To je dôvod, prečo rojenie neznižuje populáciu roztočov. Tým dochádza k poškodeniu plodu a zvyšuje sa počet včiel s poškodenými krídlami a pod. Čiže, načasovať správne odstránenie zaviečkovaného plodu vo včelstve je veľmi dôležité. Podľa nášho uvažovania by sme mohli predpokladať, že roj, ktorý opúšťa rodný úľ, bude roztočmi Varroa zaťažený minimálne, a že vyrojené včely si tak udržujú náskok pred časťou včelstva, ktoré zostalo v materskom úli. S tým náskokom to nie je pravda, pretože prudké zníženie počtu roztočov Varroa vedie k explózii narastania ich populácie. Po osadení roja do nového úľa počet roztočov s rozvojom mladého včelstva rýchlo narastie aj na 2000 jedincov. A to je dostatočné množstvo na zabitie mladého včelstva ešte pred zimou. Treba sa veľa každému učiť, aby dokázal predchádzať kolapsom včelstiev a vyskúšať si vlastné kontrolné liečby a presvedčiť sa tak o tom, či sa mojim skúsenostiam dá veriť. Apis Cerana sa rojí niekoľkokrát ročne. Opúšťa plod, plásty a všetko necháva za sebou. Roztoče Varroa sa už pred vekmi najlepšie prispôsobili práve k rojeniu. Včelstvo sa pripravuje na rojenie mesiac a viac, takže roztoče majú dosť času pripraviť sa na rojenie včelstva. Tento mechanizmus v skutočnosti slúži každému včelárovi k vytváraniu pasce pre roztočov Varroa. Je to stará známa technika o vytváraní väzenia pre matku. V tomto príbehu roztoče utekajú do zostávajúceho plodu vo väzení matky a môžu byť pohodlne včelárom odstránené. 
Tiež prax potvdila, že včelstvá so šľachtenými matkami sa veľmi rýchlo prispôsobia miestnym podmienkam. Počas jednej sezóny alebo dvoch sa včelstvo úplne prispôsobí miestnym podmienkam a bude sa rovnako správať ako domorodé včelstvá.

Reštartovanie“ slabých včelstiev

Samičky roztočov Varroa žijú v lete 2 až 3 mesiace a počas zimy 6 až 8 mesiacov. Uvedené poznatky o živote roztočov Varroa umožňujú každému včelárovi ošetrovať svoje včelstvá zootechnickými postupmi. Podľa mojej skúsenosti riešením nemôže byť včelárenie bez zásahu, ani obmedzovanie medobrania. Ani malé bunky 4,9 mm na predlohe nepomôžu. Problémom včiel nie je klieštik, ale znečistené životné prostredie. Včely totiž ukazujú vyššiu úroveň problému.
Doterajšia prax s tvorbou odložencov zo silných včelstiev je výsledkom potreby rozširovania počtu včelstiev a na posilňovanie slabých včelstiev. To je však pomalé a bolestivé riešenie pre včelstvá. Aj túto prax treba obrátiť hore nohami a vrátiť sa k starému postupu. Treba deliť slabé včelstvá (nie silné) a ich plod bez včiel ukladať do silných rodín, na ich posilnenie. Resetnutím slabých včelstiev pomôžete včelám zbaviť sa neprospešných mikroorganizmov v úli. Včely sú závislé na správnej zmesi užitočnej a neužitočnej mikrofauny a mikroflóry v úli, čo umožňuje udržiavať stabilitu včelieho superorganizmu. Straseným včelám môže každý včelár dať ešte jednu šancu vytvorením zmetenca. Týmto spôsobom je možné "vyrobiť" silné včelstvá a presvedčiť sa, či zlyhala matka alebo microbiom v úli. Keď reset pomôže včelám začať znova, tak to je spôsob, ako ísť ďalej.
Včelárstvo je remeslo veľmi závislé na miestnych podmienkach a kde jeden včelár má úspech za určitých okolností, práca iného včelára, v inej časti sveta, môže s rovnakým snažením sa vyústiť k zániku jeho včelstiev. To je dôvod, prečo musíte prísť na to, čo funguje vo vašej lokalite. Preto všetci musíme mať na pamäti, že moje skúsenosti a predstavy nemusia byť opakovateľné inde.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára