O mne

Moja fotka

Poslaním môjho blogu je oboznámiť návštevníkov s jedným z najpozoruhodnejších úľov francúzskeho včelára Roger Delona, ktorý poznáme ako Alpský úľ. Včeláriť v tomto úli je v skutočnosti novostarý spôsob včelárenia. Je to včelia retrofarma používajúca metódu ošetrovania včelstiev s jednoduchou technológiou trámikového úľového systému. S touto technológiou potrebujete menej času a je oveľa modernejšia ako pri iných známych formách včelárenia. Pre mňa sa úľový systém s prirodzenou stavbou včelieho diela stal meradlom radosti zo včelárenia bez potu, ktorý som vydal pri ošetrovaní včelstiev všeobecne uznávaným spôsobom. Väčšina včelárov s desiatkami včelstiev najčastejšie myslí na prostriedky získané zo včiel. Ekonomika včelárenia bez dotácií, s vylisovaným medom pre seba a známych, je veľmi zaujímavá. A ja sa na prírodné včelárenie pozerám ako na relax ducha a včelnica sa stala pre mňa chrámom pre oddych. Užite si so mnou moje poznanie, keď som sa učil a rástol ako prírodný včelár. 

štvrtok 10. mája 2012

Rojochyt z roku 1928


Roje pre prírodného včelára sú do istej miery vítané, ale niekedy je ich množstvo také veľké, že potom zbieranie rojov zaberá včelárovi mnoho času, pretože doba rojov pripadá na mesiace máj a jún, kedy je práve mnoho iných poľnohospodárskych prác na dedine. Pre včelára, ktorý sa venuje včielkam popri svojom hlavnom zamestnaní, je vhodné zhotoviť si rojochyt z tenkých doštičiek vo forme debničky, ktorú môže i nevčelár na tyči pomocou šnúry vyťiahnuť do výšky a umiestniť priamo nad roj tak, aby šnúra priamo zasahovala do roja.
Rojochytu prospeje, keď steny debničky potrieme tenkou vrstvou vosku a rovnako tak šnúru zasahujúcu do roja. Roj, nad ktorým je zavesená debnička, je prilákaný vôňou vosku a za krátky čas sa sťahuje do debničky, odkiaľ môže byť včelárom, keď sa vráti domov z práce, preložený do úľa.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára