O mne

Moja fotka

Poslaním môjho blogu je oboznámiť návštevníkov s jedným z najpozoruhodnejších úľov francúzskeho včelára Roger Delona, ktorý poznáme ako Alpský úľ. Včeláriť v tomto úli je v skutočnosti novostarý spôsob včelárenia. Je to včelia retrofarma používajúca metódu ošetrovania včelstiev s jednoduchou technológiou trámikového úľového systému. S touto technológiou potrebujete menej času a je oveľa modernejšia ako pri iných známych formách včelárenia. Pre mňa sa úľový systém s prirodzenou stavbou včelieho diela stal meradlom radosti zo včelárenia bez potu, ktorý som vydal pri ošetrovaní včelstiev všeobecne uznávaným spôsobom. Väčšina včelárov s desiatkami včelstiev najčastejšie myslí na prostriedky získané zo včiel. Ekonomika včelárenia bez dotácií, s vylisovaným medom pre seba a známych, je veľmi zaujímavá. A ja sa na prírodné včelárenie pozerám ako na relax ducha a včelnica sa stala pre mňa chrámom pre oddych. Užite si so mnou moje poznanie, keď som sa učil a rástol ako prírodný včelár. 

sobota 25. februára 2017

Regeneračný úľ = Baloghov úľ

Dostal sa mi do rúk Patentový spis 118603a, vydaný úradom pre patenty a vynálezy 15.5.1966. Predmetom vynálezu je regeneračný úľ.
Regeneračný úľ je významný tým, že má letáč umiestnený tesne pod povalou plodiska a na dne úľa je urobená regeneračná pivnica, ktorá je od dolných latiek plodiskových rámikov oddelená doskou. Doska zároveň slúži ako podmetová podložka. V doske je urobený otvor pre vstup a výstup včiel do regeneračného priestoru úľa.
Pri riešení plodiska s horným letáčom je v úli nízka vlhkosť vzduchu a vyššia koncentrácia CO2. Horným letáčom vlhkosť samovoľne uniká z úľa. Tým pádom je plodisko teplé. Včely obsadia plásty okolo horného letáča a regulujú klímu v plodisku podľa ich potreby hustejším alebo redším obsadením letáča a uličiek medzi plástami.
Počas včelárskej sezóny, od jari až do neskorého leta, je včelám umožnené zhlukovať sa v prostredí regeneračnej pivnice. CO2 klesá z plodiska ku dnu úľa. V regeneračnej pivnici je vyššia koncentrácia CO2. Znížený obsah kyslíka umožní zhromaždenému chumáču včiel regeneráciu síl a ozdravovanie lietaviek. V neprítomnosti kyslíka sa tvorí z cukru glycerofosfát, ktorý je konečným produktom bezkyslíkového metabolizmu. Glycerofosfát má význam pre udržanie práceschopnosti a regeneráciu svalov hmyzu. Rovnako je glykogén ukladaný vo svaloch včely, ktorý je pri reakcii štiepenia zdrojom tepla. Vyčerpaním živín musí hmyz načerpať nové sily a tie získa v podmienkach nedostatku kyslíka. Regeneračná pivnica je v sezóne včelami inštinktívne nepretržite obsadená. Len jednotlivé včely sa striedajú ku odpočinku alebo odchádzajú pracovať.
V jeseni a v zime CO2 postupne zaplní priestor plodiska v úli s horným letáčom. Znížená koncentrácia kyslíka v plodisku počas zimovania umožňuje včelám bezkyslíkový metabolizmus, ktorý predstavuje efektívne trávenie. Tým dochádza ku zníženiu spotreby potravy a výkalový vak včiel nie je preťažený.
Je dokázané, že vývoj huby Nosema apis je závislý na teplote v úli. Pri teplote 37°C je možné behom desiatich dní dosiahnuť úplné uzdravenie včiel nakazených Nosemou apis.
Tiež je známe, že staršie včely, ktoré už neošetrujú plod, úplne strácajú antibiotické ochranné látky na svojom tele, sú tak bez ochrany proti množstvu chorôb. Regeneračná pivnica v úli s horným letáčom je samoozdravovňou včiel, ktoré už nemajú zaistenú ochranu po strate antibiotík. V regeneračnej pivnici úľa je prostredie s vysokou koncentráciou CO2 a pôvodcovia chorôb tam nemajú priaznivé podmienky pre existenciu ich života. 

Rez úľa prednou stenou

Rez úľa bočnou stenou

Regeneračná pivnica
Umiestnenie letáča počas doplnenia zimných zásob a pri zimovaní na teplej stavbe
Zimovanie včelstva a smer pohybu včiel za zásobami pri dolnom, strednom a hornom letáči
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára