O mne

Moja fotka

Poslaním môjho blogu je oboznámiť návštevníkov s jedným z najpozoruhodnejších úľov francúzskeho včelára Roger Delona, ktorý poznáme ako Alpský úľ. Včeláriť v tomto úli je v skutočnosti novostarý spôsob včelárenia. Je to včelia retrofarma používajúca metódu ošetrovania včelstiev s jednoduchou technológiou trámikového úľového systému. S touto technológiou potrebujete menej času a je oveľa modernejšia ako pri iných známych formách včelárenia. Pre mňa sa úľový systém s prirodzenou stavbou včelieho diela stal meradlom radosti zo včelárenia bez potu, ktorý som vydal pri ošetrovaní včelstiev všeobecne uznávaným spôsobom. Väčšina včelárov s desiatkami včelstiev najčastejšie myslí na prostriedky získané zo včiel. Ekonomika včelárenia bez dotácií, s vylisovaným medom pre seba a známych, je veľmi zaujímavá. A ja sa na prírodné včelárenie pozerám ako na relax ducha a včelnica sa stala pre mňa chrámom pre oddych. Užite si so mnou moje poznanie, keď som sa učil a rástol ako prírodný včelár. 

piatok 24. februára 2017

Ako predchádzať chorobe prázdnych úľov

 V sezóne je dôležité, pozorovať možný výskyt pochodujúcich včiel na jar a v lete. Z pochodujúcich a šplhajúcich sa včiel sa dá totiž urobiť test pozorovaním pod mikroskopom doma. Nozému by mal vedieť každý včelár rozoznať pod mikroskopom. Z toho čo vieme od vedcov, môžem predpokladať, že výsledkom mikroskopického vyšetrenia mŕtvoliek spadnutých zo zimujúceho chumáča je pravdepodobne Nosema apis, a výsledkom mikroskopického vyšetrenia pochodujúcich včiel môže byť Nosema ceranae. Dá sa tak usudzovať z poznania, že N.a. sa v úli šíri v zime a na jar, a N.c. sa zas v úli šíri v lete a na jeseň. Podľa príznakov a pozorovania pod mikroskopom je možné včas včelstvá ošetriť kyselinou mravčou alebo beevitalom na jar aj v lete. 
Ak u pochodujúcich včiel hubu nozémy pod mikroskopom nevidieť, príčinou ochorenia budú vírusy a na premnožené vírusy lieku niet. 

Blesková liečba kyselinou mravčou trvá 6 hodín počas jednej aplikácie na utierke v podmete úľa pod zasieťovaným dnom alebo zo špongie na horných latkách rámikov v úli. Môže byť použitá aj papierová utierka, ktorú po každej aplikácii treba odstrániť a nahradiť ju novou. Dá sa použiť dávkovacia pištoľ alebo injekčná striekačka. Tabuľkové množstvo kyseliny mravčej je určené pre dva nadstavky miery "A" alebo jeden nadstavok miery "B". Polovičná dávka je určená nedorasteným odložencom v jednom nadstavku "A" alebo na šiestich rámikoch "B". Aby bola dosiahnutá požadovaná účinnosť KM treba dodržať dávkovanie podľa očakávanej nočnej alebo dennej teploty a prestávky v počte dní medzi liečeniami.
Bleskovú liečbu KM možno vo včelstve aplikovať 5x po sebe. O počte aplikácií KM sa rozhoduje včelár sám podľa množstva spadnutých roztočov Varroa na podložku. Pri dvoch liečeniach je medzi aplikáciami KM prestávka 14 dní. Pri troch liečeniach je medzi jednotlivými aplikáciami KM prestávka 7 dní. Pri štyroch liečeniach je medzi prvou a druhou aplikáciou KM prestávka 4 dni, medzi druhou a treťou aplikáciou KM 7 dní a medzi treťou a štvrtou aplikáciou KM je prestávka opäť 4 dni. Pri piatich bleskových liečeniach je prestávka medzi všetkými aplikáciami 4 dni. Znamená to asi toľko, že keď včelár začne všetky svoje včelstvá liečiť povedzme 15. septembra, tak liečbu ukončí vo všetkých úľoch naraz, a to bez ohľadu na to, či v úli s malým počtom spadnutých roztočov Varroa na podložku aplykoval KM dvakrát a v inom úli liečil 3 krát alebo 5 krát.


Užitočné bude, pri aplikovaní kyseliny mravčej z povaly úľa, vystrihnúť si z igelitu jednoduchý dávkovač.1 komentár: