utorok 21. mája 2013

Apimondia 2013


Vážený priateľ,

sme radi, že Vás môžeme pozvať k podieľaniu sa na spolupráci XXXXIII. Medzinárodného včelárskeho kongresu Apimondia, ktorý sa bude konať v hlavnom meste Ukrajiny Kyjeve od 29.septembra do 4.októbra 2013. Tento kongres bude najväčšou globálnou včelárskou udalosťou Medzinárodnej federácie asociácií včelárov v histórii Apimondie.
Kongres Apimondie na Ukrajine dáva príležitosť k plodnej spolupráci popredným odborníkom z odvetvia včelárstva z celého sveta a špecialistom v súvisiacich oblastiach, ako sú rastlinná výroba, ekológia,ochrana životného prostredia, kontrola kvality potravín, vývoj modernej mechanizácie, moderného vybavenia a kontajnerov, atď.
V súčasnej dobe prebieha registrácia na kongres Apimondie, a máte šancu zaregistrovať sa ako delegát kongresu.
Ako registrovaný riadny delegát kongresu Apimondia budete mať príležitosť zúčastniť sa všetkých programov tejto akcie, aby ste boli priamo informovaný o výskumných prácach vedcov z celého sveta a o najnovších technologických inováciách predstavených na ApiExpo 2013, nadviazať nové kontakty s vývozcami alebo dovozcami a jednoducho, budete mať možnosť komunikovať s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, objavovať Ukrajinu a Ukrajincov.
Organizačný výbor XXXXIII. Medzinárodného kongresu Apimondie už oznámil vedecký program pre tých,ktorí sa chcú podieľať na Globálnej výzve pre včelárstvo a pripojiť sa k tejto významnej udalosti vlastným vedeckým potenciálom.
Koncepcia vedeckého programu pokrýva nasledujúce oblasti:
- Ekonomika vo včelárstve
- Biológia včely
- Zdravie včiel
- Opeľovanie rastlín včelami
- Kvalita a technológie vo včelárstve
- Liečivé účinky včelích produktov
- Včelárstvo v rozvoji vidieka
Počas tejto konferencie budeme mať možnosť premýšľať spoločne, ako môžeme využiť zázračnú moc včelej rodiny a jej produktov, aby náš svet bol lepší. Prostredníctvom našej spoločnej vedeckej práce budeme podávať oficiálne návrhy spolupráce medzi Spoločenstvom svetového včelárstva a Organizáciou Spojených národov. Okrem toho očakávame historický akt podpísania dokumentu o uznaní včely ako druhu ohrozeného vyhynutím.

S úctou,
Tetyana Vasylkivska
Prezident
XXXXIII. Medzinárodného kongresu včelárstva

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára