nedeľa 23. februára 2014

Včelárska Jasenová 2014

Zišli sme sa dnes takmer po roku opäť v Jasenovej šesť desiatok včelárov na včelárskej nedeľnej besede. Z každého kúta Slovenska prišiel fanúšik prírodného včelárenia, no mali sme aj zástupcu z Moravy. Program bol tradičný. V dopoľudňajších hodinách to bola metodika včelárenia na prírodnom diele v trámikovom úli Warre a popoľudní to bola metodika včelárenia na prírodnom diele v rámikovom Jednotnom úli. Oba tieto tématické okruhy boli doplnené o videá s včelárskou praxou vedenia včelstiev v košniciach, ako aj chov matiek v trámikových úľoch, tvorba odložencov, zber peľu a ťažba medu.
Prítomných včelárov oboznámil so svojimi skúsenosťami včelárenia aj Miroslav Macek zo Zázrivej, ktorý prezentoval svoju prax z vedenia včelstiev v úli Warre množstvom fotografií z jeho včelnice.
Nezabúdajme opisovať naše skúsenosti z prírodného včelárenia, aby z našich chýb a úspechov sa naši bratia učili. Len takto budeme osožní celej včelárskej rodine. Aj u vás to pôjde, preto len do práce v súlade s prírodou!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára