O mne

Moja fotka

Poslaním môjho blogu je oboznámiť návštevníkov s jedným z najpozoruhodnejších úľov francúzskeho včelára Roger Delona, ktorý poznáme ako Alpský úľ. Včeláriť v tomto úli je v skutočnosti novostarý spôsob včelárenia. Je to včelia retrofarma používajúca metódu ošetrovania včelstiev s jednoduchou technológiou trámikového úľového systému. S touto technológiou potrebujete menej času a je oveľa modernejšia ako pri iných známych formách včelárenia. Pre mňa sa úľový systém s prirodzenou stavbou včelieho diela stal meradlom radosti zo včelárenia bez potu, ktorý som vydal pri ošetrovaní včelstiev všeobecne uznávaným spôsobom. Väčšina včelárov s desiatkami včelstiev najčastejšie myslí na prostriedky získané zo včiel. Ekonomika včelárenia bez dotácií, s vylisovaným medom pre seba a známych, je veľmi zaujímavá. A ja sa na prírodné včelárenie pozerám ako na relax ducha a včelnica sa stala pre mňa chrámom pre oddych. Užite si so mnou moje poznanie, keď som sa učil a rástol ako prírodný včelár. 

nedeľa 23. februára 2014

Včelárska Jasenová 2014

Zišli sme sa dnes takmer po roku opäť v Jasenovej šesť desiatok včelárov na včelárskej nedeľnej besede. Z každého kúta Slovenska prišiel fanúšik prírodného včelárenia, no mali sme aj zástupcu z Moravy. Program bol tradičný. V dopoľudňajších hodinách to bola metodika včelárenia na prírodnom diele v trámikovom úli Warre a popoľudní to bola metodika včelárenia na prírodnom diele v rámikovom Jednotnom úli. Oba tieto tématické okruhy boli doplnené o videá s včelárskou praxou vedenia včelstiev v košniciach, ako aj chov matiek v trámikových úľoch, tvorba odložencov, zber peľu a ťažba medu.
Prítomných včelárov oboznámil so svojimi skúsenosťami včelárenia aj Miroslav Macek zo Zázrivej, ktorý prezentoval svoju prax z vedenia včelstiev v úli Warre množstvom fotografií z jeho včelnice.
Nezabúdajme opisovať naše skúsenosti z prírodného včelárenia, aby z našich chýb a úspechov sa naši bratia učili. Len takto budeme osožní celej včelárskej rodine. Aj u vás to pôjde, preto len do práce v súlade s prírodou!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára