O mne

Moja fotka

Poslaním môjho blogu je oboznámiť návštevníkov s jedným z najpozoruhodnejších úľov francúzskeho včelára Roger Delona, ktorý poznáme ako Alpský úľ. Včeláriť v tomto úli je v skutočnosti novostarý spôsob včelárenia. Je to včelia retrofarma používajúca metódu ošetrovania včelstiev s jednoduchou technológiou trámikového úľového systému. S touto technológiou potrebujete menej času a je oveľa modernejšia ako pri iných známych formách včelárenia. Pre mňa sa úľový systém s prirodzenou stavbou včelieho diela stal meradlom radosti zo včelárenia bez potu, ktorý som vydal pri ošetrovaní včelstiev všeobecne uznávaným spôsobom. Väčšina včelárov s desiatkami včelstiev najčastejšie myslí na prostriedky získané zo včiel. Ekonomika včelárenia bez dotácií, s vylisovaným medom pre seba a známych, je veľmi zaujímavá. A ja sa na prírodné včelárenie pozerám ako na relax ducha a včelnica sa stala pre mňa chrámom pre oddych. Užite si so mnou moje poznanie, keď som sa učil a rástol ako prírodný včelár. 

nedeľa 9. júna 2013

Pomenujeme ulice v obci

Obecný úrad v Jasenovej dáva možnosť všetkým občanom obce komunikovať so zastupiteľstvom tým najjednoduchším spôsobom našej modernej doby, cez internet. Som rád, že sa aj ja môžem podieľať na spolupráci s obcou v súvisiacich oblastiach, akou je aj diskusia k historickému aktu pomenovania jednotlivých ulíc v našej obci. Využívam zázračnú moc internetu počas tejto verejnej konferencie, kde máme možnosť premýšľať spoločne nad očakávanými zmenami, ktoré sú súčasťou podávania oficiálnych návrhov spoločenstva občanov a obecného úradu. 
Ten poslanecký návrh na pomenovanie úlíc v obci je celkom v pohode. Dá sa s prevažnou väčšinou na názvy ulíc súhlasiť. Navrhujem však vypustiť názov Ulica Ctiboha Zocha, pretože jeho pôsobenie v obci v rokoch meruôsmich pripomína pamätná tabuľa na miestnej fare, a popri kostole treba ulicu pomenovať Ulica Jána Vávru, ktorý je z dnešného pohľadu éry kompjuterov významnejšia osobnosť našej obce. Je jasenovským rodákom, zakladateľ elektrotechnickej fakulty terajšej Technickej univerzity v Bratislave, zaslúži si, aby táto ulica bola pomenovaná po ňom z rodiny Vávrovcov, pretože ich família dlhodobo venovala pozornosť aj jasenovskému cirkevnému zboru. Jeho hra na chrámovom organe v nejednu nedeľu potešila každú dušu v jasenovskom kostolíku.
Podobne, nemá význam pomenovať ulicu po Štefanovi Krčméry, pretože túto etapu slovenskej histórie si môže každý pripomenúť v historickej časti jasenovského cintorína. Doporučujem ju pomenovať ako ulicu Slovenského národného povstania, pretože generácia našich otcov a dedov sa v hojnom počte podieľala na protifašistickom odboji a ulica s názvom SNP by pripomínala pamiatku jednoduchých občanov našej dediny, ktorí prežili svoju mladosť v nemeckých koncentrákoch, pracovných táboroch a vojnových frontoch Európy v Taliansku, vo Francúzsku, na ruskom fronte, skrývali sa v Chrasti pod Haťami aj v Žrielach pod Chočom a tiež utekali z nemeckého zajatia. Vojnovej generácii pospolitého jasenovské ralníka aj bezzemka určite patrí úcta a prejav vďaky, hoci len v tom krátkom názve Ulica SNP.
S úctou ku vyznávaným hodnotám všetkých občanov, aby náš svet bol lepší. ★☭


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára