O mne

Moja fotka

Poslaním môjho blogu je oboznámiť návštevníkov s jedným z najpozoruhodnejších úľov francúzskeho včelára Roger Delona, ktorý poznáme ako Alpský úľ. Včeláriť v tomto úli je v skutočnosti novostarý spôsob včelárenia. Je to včelia retrofarma používajúca metódu ošetrovania včelstiev s jednoduchou technológiou trámikového úľového systému. S touto technológiou potrebujete menej času a je oveľa modernejšia ako pri iných známych formách včelárenia. Pre mňa sa úľový systém s prirodzenou stavbou včelieho diela stal meradlom radosti zo včelárenia bez potu, ktorý som vydal pri ošetrovaní včelstiev všeobecne uznávaným spôsobom. Väčšina včelárov s desiatkami včelstiev najčastejšie myslí na prostriedky získané zo včiel. Ekonomika včelárenia bez dotácií, s vylisovaným medom pre seba a známych, je veľmi zaujímavá. A ja sa na prírodné včelárenie pozerám ako na relax ducha a včelnica sa stala pre mňa chrámom pre oddych. Užite si so mnou moje poznanie, keď som sa učil a rástol ako prírodný včelár. 

piatok 16. júla 2010

Prírodné bunky nie sú malé bunky.

Dnes vystúpila teplota na Orave o 15.oo hod. na 37 Celziových stupňov. Taká vysoká teplota dokáže redukovať stavy roztočov vo včelstvách. Pri kontrole podložiek v mojich včelstvách Warré s prírodnou stavbou diela som však nenašiel ani jedného jedinca Varroa. Počas týchto niekoľkých horúcich dní by sa dal predpokladať zvýšený prirodzený spád samičiek, no nie je tomu tak. Buď začala fungovať technika boja s nim prostredníctvom prírodného diela alebo jeho počty vo včelstvách sú v tejto sezóne nízke.


Malá bunka má údajne kontrolovať stavy klieštika vo včelstve na udržateľnej úrovni. Veľkosť malých buniek je 4,9 mm. Medzistienky s touto veľkosťou buniek sa vo svete bežne vyrábajú. Výsledky v zápase s klieštikom sú pri používaní týchto medzistienok minimálne. Keď sú všetky bunky rovnako veľké, samičky klieštika nemajú na výber a vôjdu do všetkých. Štandardne sú medzistienky lisované s veľkosťou buniek 5,4 mm. V oboch prípadoch núti včelár svoje včelstvá stavať iba bunky jednej veľkosti. V technológii sa tým pádom nič nezmenilo. To je príčina neúspešnej kontroly reprodukcie tohoto votrelca vo včelstve. Veľkosť prirodzených buniek treba chápať úplne inakšie.


Hlavnou príčinou problémov je riešenie. Zdá sa, že úspešným riešením je včelárenie na voľnej stavbe diela. Na pláste s prirodzenými bunkami sa nachádzajú včelie komôrky od veľkosti 4,6 mm do veľkosti 6,6 mm. Bunky s veľkosťou 4,6 mm až 5,6 mm sú určené ako inkubátory pre robotnice, pre trúdí plod stavajú včely bunky o veľkosti 6,4 mm až 6,6 mm a tie ostatné veľkosti v rozmedzí medzi bunkami robotníc a trúdov sú určené na ukladanie zásob. Takýto stav vo veľkosti buniek je možné pozorovať v observatóriu v kláte z kmeňa stromu. Pri voľnej stavbe diela včely stavajú na pláste bunky všetkých veľkostí a uličky tiež nie sú rovnako široké.


Majme na pamäti, že "normálna" bunka robotnice na medzistienke má priemer 5,4 mm a priemer prírodnej bunky je od 4,6 mm do 5,0 mm. Na veľkosť prírodných buniek má vplyv viacej faktorov. Je to ročné obdobie, znáškové pomery, vzdialenosť medzi rámikmi a mnohé iné nálady včelstva. Keď v skorej jari podstavíte box pod plodisko, včelstvo bude stavať aj trúdie bunky, pretože ich v tom období k tomu núti rozmnožovací pud. V máji nadstavenú debničku nad plodisko včely vystavajú "medovými" bunkami, pretože začala prvá výdatnejšia znáška.


Kto sa rozhodne včeláriť v súlade s prírodou musí počítať s tým, že bunky s prirodzenou veľkosťou nepostaví včelstvo hneď v prvom roku. Až jednotlivé generácie včiel sa dopracujú k takémuto stavu asi v priebehu dvoch sezón. Z mojej skúsenosti môžem dokumentovať len toľko, že roje a zmetence voľne stavajú iba robotníčie dielo s veľkosťou buniek 4,9 mm. V čase znášky sú voľne stavané bunky väčšie a v čase rozmnožovania, prípadne pri tichej výmene matky pribúda aj v júli trúdovina. Môžem potvrdiť, že na veľkosť buniek má značný vplyv riadkovanie medzi rámikmi, čiže veľkosť medzery medzi nimi. Ak je vzdialenosť od stredu horných latiek rámika 37 mm, veľkosť buniek je 5,4 mm, pri uličke veľkej 35 mm je veľkosť buniek 5,2 mm a ak je riadkovanie rámikov nastavené na 32 mm včelstvo postaví v priestoroch hniezda bunky 4,9 mm veľké.
Ako sa reprodukuje roztoč Varroa v prirodzenej stavbe včelieho diela neviem ešte posúdiť. Úspech tejto technológie môže potvrdiť alebo vyvrátiť budúcnosť. V každom prípade je veľkým úspechom každoročná obnova diela v plodiskových nadstavkoch. Každú prípravu na zimovanie v neskorom lete a jarnú sezónu po prezimovaní začína včelstvo plodovať na novom diele, ktoré bolo postavené v predchádzajúcej sezóne.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára