O mne

Moja fotka

Poslaním môjho blogu je oboznámiť návštevníkov s jedným z najpozoruhodnejších úľov francúzskeho včelára Roger Delona, ktorý poznáme ako Alpský úľ. Včeláriť v tomto úli je v skutočnosti novostarý spôsob včelárenia. Je to včelia retrofarma používajúca metódu ošetrovania včelstiev s jednoduchou technológiou trámikového úľového systému. S touto technológiou potrebujete menej času a je oveľa modernejšia ako pri iných známych formách včelárenia. Pre mňa sa úľový systém s prirodzenou stavbou včelieho diela stal meradlom radosti zo včelárenia bez potu, ktorý som vydal pri ošetrovaní včelstiev všeobecne uznávaným spôsobom. Väčšina včelárov s desiatkami včelstiev najčastejšie myslí na prostriedky získané zo včiel. Ekonomika včelárenia bez dotácií, s vylisovaným medom pre seba a známych, je veľmi zaujímavá. A ja sa na prírodné včelárenie pozerám ako na relax ducha a včelnica sa stala pre mňa chrámom pre oddych. Užite si so mnou moje poznanie, keď som sa učil a rástol ako prírodný včelár. 

pondelok 4. januára 2010

Ľudský záujem o úľ so stabilnou klímou

Denne dostanem niekoľko mailov od záujemcov o jednoduché formy včelárenia. Som prekvapený z takého veľkého počtu nadšencov pre hobby včelárenie. Pretože už nestíham odpovedať každému, tak aspoň touto formou budem postupne reagovať na najčastejšie kladené otázky. Dúfam, že mi to prepáčite ak som na list niekoho z vás osobne nereagoval. Zároveň všetkým ďakujem za prejavenú dôveru a želám každému úspešné zvládnutie učňovských krokov pri starostlivosti o včielky technológiou Warré.

Keď som sa pred rokmi rozhodol hrať sa na včelárstvo, bol som zmätený z rôznorodosti systémov moderných úľov, ako každý začínajúci včelár. Začal som v najrozšírenejších Béčkach, potom som prešiel na priemyselné včelárenie v úloch Optimal a po desaťročiach mi učaroval úľový systém Warré.

Vianočné trhy 2009
Aktuálnym javom počas zimovania včelstiev je pozorovanie zrážajúcich sa vodných pár v podmete úľov. Treba spomenúť, že čím je vzduch teplejší, tým viac vlhkosti môže v sebe obsiahnuť. Za určitej teploty sa množstvo vodnej pary vo vzduchu nemôže zväčšovať neobmedzene – iba po určitú hodnotu, keď sa vzduch stáva nasýteným. Je to preto, lebo pri tomto stave sa dostáva vyparovanie do rovnováhy s kondenzáciou. Ak by však vo vzduchu bolo prebytočné množstvo vlhkosti, táto rovnováha by bola porušená a voda by sa vyzrážala alebo by desublimáciou vznikol sneh.

Zamrznutá voda na podložke 4.1.2010
Aj ja som pri kontrole podložiek vo varroa dnách po vianociach našiel vo všetkých včelstvách mláky vody. Nie je to však znamenie plodovania včelstiev, ale dôsledok vlhkého a daždivého počasia, ktoré priniesol po mikulášskych mrazoch vianočný odmäk. Vlhkosť odvádzaná z úľa pri včasnom plodovaní sa vo včelstve prejavuje úplne ináč, predovšetkým vlhkosťou na letáči, teplou povalou a charakteristickým zvukom, ktoré včelstvo vydáva.
Čím je teplejšia zima, tým je vzduch v úli vlhkejší, vlhký vzduch ochladzuje povrch chumáča, to má za následok zvýšenú aktivitu včelstva na tvorbu tepla a nadmernú spotrebu zimných zásob.
Naopak, počas mrazivého počasia je vzduch veľmi suchý, suchý vzduch neochladzuje chumáč, spotreba zásob je minimálna, včelstvo počas mrazivého počasia pokojne zimuje.Trojkráľová zima začala 4.1.2010
Včelári tieto bio a fyzikálne javy vo včelstve už dávno odpozorovali. Preto má moderný úľ jednoduché neuteplené steny, celozasieťované odoberateľné varroa dno, horný letáč - očko a vzduchový vankúš na uteplenie povaly. Na udržanie stabilnej klímy v zimujúcom plodisku včelstva je údajne najvýhodnejšie riešenie v tvare valca s priemerom 30 cm a o výške 40 cm. Tu je namieste otázka, prečo v úľoch s dlhými a vysokými rámikmi včelár včelstvo zužuje, keď mu chce zabezpečiť pokojné zimovanie a plynulý jarný rozvoj. Kruhové riešenie pôdorysu úľa je pre včelára dosť nepraktické, preto včelári hľadali riešenie vo štvorcovom pôdoryse s dĺžkou vnútornej strany 30 cm. V takto riešenej úľovej zostave má zimujúci chumáč klimaticky stabilný objemový priestor pre obdobie od začiatku novembra do konca februára. Kto chce porozumieť základnej otázke objemu úľa počas zimy, musí si postaviť Warré úľ s uvedenými požiadavkami pre úľ dnešnej doby a vyskúšať si svoju technológiu včelárenia v plytkých alebo hlbokých debničkách. Odpozoroval som, že v úli Warré s pôdorysom 900 cm2 má včelstvo počas zimovania do konca februára o 2 kg menšiu spotrebu zásob ako v klasických úľoch s dlhým rámikom a pôdorysom 2000 cm2. Z toho je zrejmé, že práca pre včely je v úli Warré jednoduchšia ako v klasickom Lang. Ale ak úľ má byť zmenšený v zime, v lete má poskytnúť včelám priestor, ktorý potrebujú, spravidla dvakrát až trikrát väčší ako v zime. Ako to treba urobiť? Pretože úľ Warré je viac debničkový, bude nutné osvojiť si jednu z troch technológií, ktoré som popísal na tomto blogu, prípadne, po ich dôkladnom preštudovaní prijať za svoje všetky tri.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára