O mne

Moja fotka

Poslaním môjho blogu je oboznámiť návštevníkov s jedným z najpozoruhodnejších úľov francúzskeho včelára Roger Delona, ktorý poznáme ako Alpský úľ. Včeláriť v tomto úli je v skutočnosti novostarý spôsob včelárenia. Je to včelia retrofarma používajúca metódu ošetrovania včelstiev s jednoduchou technológiou trámikového úľového systému. S touto technológiou potrebujete menej času a je oveľa modernejšia ako pri iných známych formách včelárenia. Pre mňa sa úľový systém s prirodzenou stavbou včelieho diela stal meradlom radosti zo včelárenia bez potu, ktorý som vydal pri ošetrovaní včelstiev všeobecne uznávaným spôsobom. Väčšina včelárov s desiatkami včelstiev najčastejšie myslí na prostriedky získané zo včiel. Ekonomika včelárenia bez dotácií, s vylisovaným medom pre seba a známych, je veľmi zaujímavá. A ja sa na prírodné včelárenie pozerám ako na relax ducha a včelnica sa stala pre mňa chrámom pre oddych. Užite si so mnou moje poznanie, keď som sa učil a rástol ako prírodný včelár. 

streda 24. februára 2016

Senior úľ je ležan

Včely zimujem v mojich seniorúľoch na všetkých rámikoch. Rámikov mám 22 až 25. Včely vytvoria vždy zimovisko v priestore medzi dvoma letáčmi. Na zimu im ponechám iba jeden letáč. Na jar včely nezužujem. Po prelete hniezdo presuniem ku stene úľa na tú polovicu kde je letáč a ponechám včelstvu na jarný rozvoj celý priestor ležana. Medník nadstavím starej matke pri tvorbe odloženca. Mám len vysoké rámiky. Odloženec má aj sedem rámikov plodu. Mladú matku nechám odchovať v odloženci. Včely so starou matkou postavia nové dielo a lietajú pôvodným letáčom. Keď začne aj odloženec lietať a mladá matka už kladie vajíčka, tak s pomocou materskej mriežky posuniem medník od starej matky nad obe včelstvá tak, aby každé z nich prechádzalo do medníka jednou jeho polovicou. Obe včelstvá znášajú nektár do jedného medníka. Hovorí sa tomu federatívne včelárenie. Veď preto mám aj úle s rámikovou mierou Čechoslovák :P . Medníky s nízkymi rámikmi považujem za moc pracnú zbytočnosť. Medník s vysokými rámikmi rozoberiem po častiach oveľa ľahšie. Mladú matku a odloženec upotrebím kedykoľvek.

Moje seniorúle sú na rámikovú mieru JU. Mám ich na včelnici päť. Dva z nich už majú vyše dvadsať rokov a ďalšie tri som postavil v roku 2014. Konštrukčne sú riešené ako včelnicové dvojáky.
Seniorúľ je ležan a podľa sily včelstva mi umožňuje v sezóne postupovať viacerými spôsobmi. Môžem použiť technológiu včelárenia v ležanoch a zároveň môžem využívať postupy známe z včelárenia v nadstavkových úľoch.
Včelstvá zimujem na všetkých rámikoch v ležane. V jeseni ich nezužujem. Včely vytvoria zimný chumáč v priestore medzi letáčmi. Cez zimu majú otvorený iba jeden letáč.
Po prezimovaní presuniem hniezdo so včelami k tej stene ležana, na strane ktorej je otvorený letáč. Včelstvo nechám rásť podľa jeho schopností, vitality a ľubovôle. Priestor na rozvoj mu neobmedzujem.
Keď sa včelstvo v skorej jari dostane do sily, keď vidím, že včiel v úli je už dostatok, že husto obsadajú rámiky, tak vtedy včelstvo rozdelím a urobím odloženec s mladou matkou. Na polovicu so starou matkou nadstavím medník.
Keď sa mladá matka oplodní a odloženec začne lietať, tak môžem tieto dve včelstvá spätne spájať. Rojová nálada už pominula a obe včelstvá sa môžu venovať znáške do spoločného medníka, ktorý je od plodiska oddelený materskou mriežkou.
Včelstvá nemusím spojiť. Môžem zazimovať dve matky a spojím včelstvá až na jar v budúcej sezóne. Možností na postup je skutočne veľa. Všetko to záleží od zámeru včelára.

Ak včelár očakáva neskorú znášku medovice alebo zo slnečnice v júli a auguste, po vytiahnutí priehradky pred očakávanou znáškou odloženec spojí s materským včelstvom a nadstaví včelstvu dva medníky.

V mojej lokalite nemám takú výdatnú znášku, aby som musel včelstvo hnať na dva medníky JU. Tri nadstavky JU v našom chotári včelstvu stačia. Dva nadstavky tvoria plodisko a tretí nadstavok je medník.
Ak sa niektoré včelstvo vyrojí, tak roj osadím na pôvodné miesto odkiaľ vyletel. Vedľa urobím odloženec s rojovými matečníkmi. Po oplodnení mladej matky roj s odložencom spojím a neprídem o výnos medu.
Takto sa dá postupovať v každom úli. Nie je dôležité či ten úľ je ležan alebo je nadstavkový. Pre každú úľovú zostavu popísané postupy platia.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára