O mne

Moja fotka

Poslaním môjho blogu je oboznámiť návštevníkov s jedným z najpozoruhodnejších úľov francúzskeho včelára Roger Delona, ktorý poznáme ako Alpský úľ. Včeláriť v tomto úli je v skutočnosti novostarý spôsob včelárenia. Je to včelia retrofarma používajúca metódu ošetrovania včelstiev s jednoduchou technológiou trámikového úľového systému. S touto technológiou potrebujete menej času a je oveľa modernejšia ako pri iných známych formách včelárenia. Pre mňa sa úľový systém s prirodzenou stavbou včelieho diela stal meradlom radosti zo včelárenia bez potu, ktorý som vydal pri ošetrovaní včelstiev všeobecne uznávaným spôsobom. Väčšina včelárov s desiatkami včelstiev najčastejšie myslí na prostriedky získané zo včiel. Ekonomika včelárenia bez dotácií, s vylisovaným medom pre seba a známych, je veľmi zaujímavá. A ja sa na prírodné včelárenie pozerám ako na relax ducha a včelnica sa stala pre mňa chrámom pre oddych. Užite si so mnou moje poznanie, keď som sa učil a rástol ako prírodný včelár. 

pondelok 9. marca 2015

Lokálna včela a jej cena

Keď som začal včeláriť, tak som si kúpil jedno včelstvo na miere B a dve rodiny na krajinskej miere som dostal od seseda zadarmo. Roj stál vtedy fľašku rumu, ale väčšinou včelári roje darovali.
Dnes sa cena včelstva počíta tak, že jeden rámik obsadený včelami, bez ohľadu na to či je plodový alebo zásobný, si väčšina včelárov cení na 10,- €. To znamená, že odložence sa predávajú za 40,- - 50,- € a prezimované včelstvo stojí 70,- - 100,- €. Odloženec musí mať 5 rámikov s postaveným dielom, z toho 3 rámiky s otvoreným a zaviečkovaným plodom, mladú matku a 2 rámiky so zásobami, v ktorých je najmenej 5 kg medu a peľ. Starý úľ je pochopiteľne zadarmo. Roje sa predávajú po 20,- až 30,- €. Roj postaví nové dielo a donesie najmenej polovicu medových zásob na zimu. Ja roje dávam zadarmo, pretože aj ja som vo svojich začiatkoch dostal roje a zmetence od kamarátov grátis.
Od prvopočiatku môjho prírodného včelárenia je mojím cieľom zachovať v mojej lokalite našu rodnú dedinskú včelu. Ona je právoplatným dedičom bohato prestretého stola lúčnych a horských kvetín v našom dedinskom chotári. Všetci včelári by mali premýšľať o šľachtiteľskom programe tých najlepších včelstiev, ktoré majú na včelnici. Bolo by pekné, keby matky mali veľa pôvodných génov v ich mixe.
V každej obci by mala byť aktívna chovateľská skupina aspoň dvoch včelárov, ktorí by robili výber medzi tými najlepšími včelstvami s miestnym genofondom. Matky, aspoň z dvoch miestnych zdrojov, šírené v obci, môžu v rámci takéhoto projektu úspešne čeliť komerčným chovateľom matiek, o čistote chovu ktorých pochybujem. "Ostrovné" párenie matiek, zaužívané pred rokmi v chovateľských staniciach, dnešní chovatelia matiek určite nedodržiavajú. Matky sa k nám dovážajú aj z okolitých štátov. Nepoznám žiadnu písomnú správu, ktorá by včelársku verejnosť informovala o DNA testovaní odchovaných matiek z hľadiska bezpečnosti ich párenia. Nepoznám informáciu, ktorá by osvedčila bezpečnosť párenia matiek na včelniciach ich chovateľov. Beží vôbec na Slovensku projekt, prostredníctvom ktorého by sa cez odber vzoriek z celej republiky urobil genetický prieskum? Máme tu stále našu kranku alebo už u nás prevládajú hybridné populácie? Nemyslím tým našu včelu, ktorá tu bola v dobe neandertálskeho človeka. Migrácia južných včiel na sever je tu dávno a podľa starej včelárskej literatúry import s matkami a včelstvami u nás prebieha od roku 1860.
Tiež je dôležité či sú matky po narodení odchovávané v oplodniačikoch alebo v päťrámikových nadstavkoch. Osobne by som si radšej kúpil matku v päťrámikovom nadstavku. Mala tam vytvorené lepšie podmienky pred párením aj pre rozkladenie sa. V tomto prípade ju môžem použiť kedykoľvek a podľa potreby. Cena matky by sa mala rovnať približne cene roja.
Celá problematika chovu matiek je niečo, čo sa mne, ako prírodnému včelárovi, nepáči a zdá sa mi, že chovatelia matiek majú snobský klub, ktorý propaguje ich elitárstvo. Ja dávam prednosť rojovým matkám, ktoré sa ukazujú ako schopné prežívať dlhodobo a nie iba jednu sezónu.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára