O mne

Moja fotka

Poslaním môjho blogu je oboznámiť návštevníkov s jedným z najpozoruhodnejších úľov francúzskeho včelára Roger Delona, ktorý poznáme ako Alpský úľ. Včeláriť v tomto úli je v skutočnosti novostarý spôsob včelárenia. Je to včelia retrofarma používajúca metódu ošetrovania včelstiev s jednoduchou technológiou trámikového úľového systému. S touto technológiou potrebujete menej času a je oveľa modernejšia ako pri iných známych formách včelárenia. Pre mňa sa úľový systém s prirodzenou stavbou včelieho diela stal meradlom radosti zo včelárenia bez potu, ktorý som vydal pri ošetrovaní včelstiev všeobecne uznávaným spôsobom. Väčšina včelárov s desiatkami včelstiev najčastejšie myslí na prostriedky získané zo včiel. Ekonomika včelárenia bez dotácií, s vylisovaným medom pre seba a známych, je veľmi zaujímavá. A ja sa na prírodné včelárenie pozerám ako na relax ducha a včelnica sa stala pre mňa chrámom pre oddych. Užite si so mnou moje poznanie, keď som sa učil a rástol ako prírodný včelár. 

štvrtok 26. februára 2015

Medník automat

Medometom už odzvonilo. Med môžete plniť do fliaš priamo z úľa.
http://www.honeyflow.com/
Každý, kto videl alebo niečo čítal o úli, ktorý je len na ťažbu medu a nepotrebuje medomet, hovorí, že je to vynikajúce riešenie. Včelár sa stará iba o plodisko, medník funguje "automaticky", Riešenie pasuje na akýkoľvek úľ. Funguje to nejak tak, že plastové rámiky v ich strede rozdelí včelár alebo jeho vnučka pákou, ovládanou zvonku a med odtečie z buniek potrubím rovno do fliaš. Je to na začiatok nákladná investícia, aj keď pre komerčného med-farmára môže byť v dlhodobom horizonte takéto riešenie ťažby medu rentabilné. Jeden plastový medníkový rámik stojí údajne 58 USS. Takže do medníka za 580 dolárov musia včely doniesť strašne moc medu, aby sa kapitálová investícia vrátila. Nie som si istý, či taká drahá možnosť medobrania je lepšia ako obvyklé vytáčanie medu. Teraz už stačí použiť ako plodisko hivet úľ alebo termosolár a budete mať ideálnu úľovú zostavu. A ja, prírodný včelár, čo nechám med z rozdrvených plástov tiež odtiecť a precedím ho trebárs cez ženské punčocháče, tvrdím, že úľ s kohútikom na plnenie medu rovno do fliaš má veľmi ďaleko od prirodzeného chovu včiel. 
Čo je dôležitejšie, utratiť toľko peňazí za neoverenú technologiu alebo sa ďalej venovať práci s konvenčnou ťažbou? Úľ ako taký nie je nový. Je to bežne používaný akýkoľvek úľ. Novinkou je len sada špeciálnych rámikov z plastu. Tie sú určené len pre med. Bunky sú moc hlboké a matka nebude do nich klásť vajíčka. Nemám rád plasty v úľoch. Toto riešenie však umožňuje používať v desaťrámikovom medníku povedzme len tri alebo šesť špeciálnych plastových rámikov na pravidelnú ťažbu medu a štyri rámiky môžu byť s voskovým dielom ako trvalá zásoba medu pre včelstvo. Toto zariadenie skutočne znižuje počet vyrušujúcich zásahov do včelstva. Takže z tohto pohľadu je úľ so špeciálnymi plastovými rámikmi v medníku "zelenší". Do úľa nepatrí, podľa mňa, ani priesvitná fólia na strop. Jeden plastový rámik stojí 6,25 USS a nemá žiadne pohyblivé časti. Na Západe je úplne bežné, že včelári používajú plastové rámiky a plastové medzistienky. U nás je zas úplne bežné, že včelári čapujú med do plastových obalov. Na jarmokoch sú stánky s medom plné plastových medvedíkov.
Ako moderná priemyselná technika vo včelárstve je to pozoruhodné riešenie. A čo s ťažbou cementového medu, medu z repky a medovice? Tým, že odstránime niektoré medy v správny čas, včely sú schopné opäť doplniť prázdne bunky. "Krutosti" na včelách spojené s medobraním, ako násilná metóda pri vyfúkaní včiel z medníkov a pri ometaní plástov, už nebudú včelárom páchané. Nástroj je nástroj. Ak sa ľudia chcú naučiť vážiť si prirodzený svet, potom sa musia správať k prírode s rešpektom. Bez ohľadu na nástroje, ktoré používajú. Technická revolúcia ovplyvňuje správanie ľudstva od objavenia naklonenej roviny, páky či kolesa. V 20.storočí však technická revolúcia zničila ľudské vnútro a tento trend pokračuje aj dnes. Ak chceme zachrániť prírodu, musíme si vážiť tradičné prirodzené postupy vo včelárskych technikách. 
Toto zariadenie môže byť prínosom pre tých včelárov, ktorí chcú vytvárať včelám dobré životné podmienky, chcú zvyšovať povedomie laickej verejnosti pri oceňovaní života včiel a o nutnosti mať primerane zavčelenú krajinu, a chcú čo najmenej vyrušovať svoje včelstvá. Na niektorom fóre bola položená otázka či to robia aj pre Warre. Odpoveď znela, že áno, že pre akýkoľvek úľ. A môžeš si objednať napríklad len trojrámnikovú sadu.
Ćítal som na niektorom fóre, že sadu špeciálnych rámikov si jednoducho môžete objednať do ktoréhokoľvek bežného úľa. A ak by zariadenie vyrábali iba pre rámikovú mieru langšrot, tak nadstavok lang sa dá vždy ako medník používať v ktorejkoľvek úľovej zostave. Preto má význam kompatibilné riešenie úľových zostáv s rôznymi rámikovými dĺžkami na jednotnom pôdoryse odoberateľného dna úľa langstroth. Tie plastové rámiky sú určené len pre med, pretože majú veľmi hlboké bunky do ktorých matka nie je schopná položiť vajíčka. Trojrámiková sada zariadenia môže byť vhodná pre drobného včelára s tromi rodinami alebo pre začínajúceho včelára. V takomto prípade potreba kupovať drahé stáčacie zariadenie odpadá. Za predpokladu, že špeciálna rámiková sada má dlhú životnosť, čo by mala mať, vzhľadom k tomu, že pohyblivé diely použijete zriedka, iba pri medobraní, tak včely budú skutočne čo najmenej zaťažované stresom. Tiež je toto riešenie výhodné pre drobných včelárov, ktorí majú svoje včely v obývaných oblastiach, na strechách panelákov, na balkónoch a v blízkosti rodinných domov. Skladovanie príležitostne používaných objemných a drahých technických zariadení odpadá. A konečne je tu otázka postoja včelára ku včelám, ku metódam ich ošetrovania, myslenie len na príležitostné vykorisťovanie včelstiev, na vytváranie čo najlepších podmienok pre život včiel. Vzhľadom k tomu, že väčšina včelárov radšej používa tradičné pohyblivé rámiky, tak toto zariadenie je pre "menšinu" niektorých včelárov možnou alternatívou pre medobranie bez medometu.
Mnohí včelári považujú tento vynález za prvoaprílový žart. Koľko informácií máte o tom vynáleze? Z toho, čo som sa dozvedel na zahraničných fórach, tak rámiky s pohyblivými bunkami, určené iba na ťažbu medu, sú realitou. Autori tohto revolučného vynálezu vo včelárskych technológiách poslali sadu plastových rámikov na testovanie aj vo svete známym osobnostiam z obce prírodných včelárov, a to Michael Bushovi z USA a Phil Chandlerovi zo Spojeného kráľovstva. Nemám dôvod spochybňovať pravdivosť informácií týchto dvoch pánov, ktoré na svetových fórach o prírodnom včelárení píšu o ich poznatkoch z testovania plastových rámikov s pohyblivými bunkami. Tiež si mysleli, že obrázky z videa sú paródiou a nie skutočnosťou. Ale potom, čo uvideli, ako to funguje, keď im poslali autori vynálezu box na vyskúšanie a oni tú sadu držali v rukách, zmenili názor a uisťujú na fórach všetkých, že to funguje. Medník so sadou plastových rámikov budú testovať ďalej v priebehu nastávajúcej sezóny a pravidelne budú prírodných včelárov informovať o nových poznatkoch z praxe. Celý príbeh ešte nie je úplne odhalený a mňa zaujíma, ako to bude s poznatkami o včelách u začínajúcich včelárov v budúcnosti.
Mám včelársku literatúru starú viac ako sto rokov. V každej tej knižke sa píše o nutnosti vrátiť sa vo včelárstve späť k prírode. Ale nič z toho sa nedeje. Honba za mamonou pripravuje včelárov o čas, ktorý by mali venovať svojim včielkam. To je úkaz veľmi smutný. Urobia svojich synov dedičmi veľkých fariem, stavieb, technického vybavenia aj kapitálu, ale zabúdajú ich urobiť dedičmi myšlienok, ktoré prechovávali. Včela toho, počas tisícročí, s človekom vydržala veľmi veľa. Človek jej zničil jej pôvodný domov, vypálil lesy, vyklčoval ich, aby získal pôdu a včelu domestikoval. Včela určite vydrží aj súčasný technický pokrok vo včelárskych technológiách. Jedná sa o nástroj, ktorý je užitočný pre včelára. Rieši včelárove problémy. Umožňuje jednoduché medobranie, bez toho, aby včelár posúdil stav včelstva v úli. Problémom pre konvenčných včelárov je cena rámika s pohyblivými bunkami. Čím je cena nástroja vyššia, tým viac medu musíte predať, aby ste kompenzovali náklady. Meradlom úspechu je množstvo vyťaženého medu a nie zdravie včiel.
Včelárstvo má vo svete mnoho rôznych foriem a nikto nemôže tvrdiť, že jeho štýl včelárenia je pre ostatných ten správny postup.3 komentáre:

 1. Život včiel nie je o hardvéri, úli a manažérskych technikách, ale je v konečnom dôsledku o prežití Života na Zemi. V posledných dňoch sa médiá na celom svete zbláznili s informáciou o nejakom novom vynáleze vo včelárstve, ktorý je silným lákadlom pre včelárov, pretože sa dá s ním jednoducho ťažiť med z úľa. Dokonca je možné rámiky s pohyblivými bunkami aktivovať cez počitač alebo telefón na diaľku. To len dokazuje aký sme leniví, neschopní a sebeckí. Vynález zaujíma včelárov, ktorí chcú med, ale nechcú mať so včelami žiadne starosti. Patrí ku všeobecnému vzdelaniu vedieť o tomto vynáleze čo najviac informácií. Pre nových včelárov, a pre ľudí, ktorí nie sú včelári, včelárstvo je o mede a o finančnom efekte z jeho predaja. Ale v myslení prírodného včelára med nie je na prvom mieste. To, čo my považujeme za vzácnosť je zdravie včiel žijúcich na prirodzemej stavbe včelieho diela a med používaný na sladenie ako medicína.
  Voskový plást je oveľa viac ako plastové pohyblivé bunky. Plást z vosku je tkanivo superorganizmu a ako taký tvorí viac funkcií. Voskové dielo je doslova postavené z tela včiel. Plastový rámik je ako umelá oblička. Voskové bunky majú hrúbku steny len 0,07 mm a sú včelami vyrobené z viac ako 300 rôznych chemických zložiek. Vosk odstraňuje toxíny z medu. Rezonančný kmitočet vosku je 230 - 270 Hz a je snímačom vibrácií včiel. Funguje na prenos informácií včiel, ktoré sedia na pláste na jeho protiľahlých stranách. Včely udržujú teplotu v bunkách na základe prenosu týchto správ. Vosk má pamäť a pamätá si svoju históriu, ktorú pomocou chemických signálov do neho vložili včely. Jeho vôňa je podmienkou pre úspešné riadenie úľa včelami. Pomáha pri zrení medu a podieľa sa v prvej línii na obrane proti patogénom. Včely sú schopné rozpoznať aj tie najmenšie rozdiely v chemickom zložení vosku. Vosk nie je polypropylén. Za posledných 100 rokov je overené, že zdravie včiel pokleslo s každou novou inováciou vo včelárstve. Dôvodom je, že každá nová inovácia je zameraná na zber medu a potláča priority včiel. Med je požehnaním i prekliatím pre včely. V skutočnosti táto diskusia nie je len o Flow úli, ale o priemyselných ziskoch vo včelárstve, ktoré sú pre mnohých dôležitejšie ako etika a dlhodobé zdravie včiel.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Nie som proti flow úľu, ani proti plastovým rámikom. Vývoj technológií, technický pokrok sa nedá zastaviť. Máme umelé kĺby, umelé srdcové chlopne, stále dokonalejšie prístroje v zdravotníctve. Dokonca sa miešame stvoriteľovi do remesla a vieme vyklonovať človeka. Misionári zničili a ešte aj dnes ničia kultúru primitívnych kmeňov v pralesoch. Vo firmách sa osobné oddelenia zmenili na oddelenia ľudských zdrojov. Je určite ťažké doložiť, že ktorékoľvek oslavované riešenie je bezproblémové. Len zdôrazňujem význam včelárenia na prírodnom diele pre včelí superorganizmus, pretože úľ je živý tvor, nie stroj pre naše využívanie. Včelárstvo je posvätné povolanie. Brtníci na Urale zbierajú úrodu medu s najväčšou opatrnosťou a rešpektom. My sa v našej praxi zas stretávame s výkonnými inplantátmi v úľoch, ktoré nahradili pôvodné tkanivo v štruktúre úľa ako živej bytosti. Protézy v úľoch sú prostriedkami vývoja vo včelárstve a my sa musíme naučiť rozumieť jazyku včiel bez toho, aby sme hrubo zasahovali do včelieho superorganizmu. Včely sú vysoko inteligentné a majú navyše neuveriteľne vysoké porozumenie pre stále meniaci sa svet okolo seba. Voskový plást je centrálny orgán včelstva. Je jeho maternicou aj špajzou so zásobami.
  Často spolupracujem so včelami bez závoja a rukavíc. Keď otvorím úľ bez včelárskeho obleku, v skutočnosti zisťujem to, ako sa včely cítia momentálne dnes. Ak sa včely na mňa vyrútia s ohromujúcou silou, tak niečo nie je v poriadku so mnou alebo s úľom. Včely prostredníctvom voskového diela okamžite zachytia aj tú najjemnejšiu správu. Ak je mojim cieľom vidina zárobku peňazí alebo šetrenie časom, tak takýto prístup včelára je pre včely určite nepohodlný. Ak je mojim cieľom pracovať so včelami tak, aby som zistil či sú v poriadku, či majú zásoby medu navyše a ja ten prebytok zásob odstránim bez žihadiel, aj keď som bez závoja a úplne bezbranný, cítim sa spokojný so spolupráce rovného s rovným.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Tento komentár bol odstránený správcom blogu.

  OdpovedaťOdstrániť