O mne

Moja fotka

Poslaním môjho blogu je oboznámiť návštevníkov s jedným z najpozoruhodnejších úľov francúzskeho včelára Roger Delona, ktorý poznáme ako Alpský úľ. Včeláriť v tomto úli je v skutočnosti novostarý spôsob včelárenia. Je to včelia retrofarma používajúca metódu ošetrovania včelstiev s jednoduchou technológiou trámikového úľového systému. S touto technológiou potrebujete menej času a je oveľa modernejšia ako pri iných známych formách včelárenia. Pre mňa sa úľový systém s prirodzenou stavbou včelieho diela stal meradlom radosti zo včelárenia bez potu, ktorý som vydal pri ošetrovaní včelstiev všeobecne uznávaným spôsobom. Väčšina včelárov s desiatkami včelstiev najčastejšie myslí na prostriedky získané zo včiel. Ekonomika včelárenia bez dotácií, s vylisovaným medom pre seba a známych, je veľmi zaujímavá. A ja sa na prírodné včelárenie pozerám ako na relax ducha a včelnica sa stala pre mňa chrámom pre oddych. Užite si so mnou moje poznanie, keď som sa učil a rástol ako prírodný včelár. 

pondelok 6. augusta 2012

Divé opeľovače sú zadarmo: Včely vo vašej záhrade


V dedinských sadoch na záhumní a v záhradkách za domom, dozrieva množstvo vynikajúceho ovocia, fazule, lieskových orechov, jahôd, malín, kvitne tam nespočetne veľa plodín akéhokoľvek druhu, alebo tam máte nádherné záhony záhradných a lúčnych kvetín, ktoré každý deň navštevujú včely, a tak vedenie včelstiev v jednom alebo dvoch úľoch sa vám pozdáva ako skvelý nápad. Avšak, zatiaľ čo môj hlavný záujem je prírodné včelárenie, moje prvoradé poradenstvo pre záhradkárov uvažujúcich o včelárení v záhradkárskej osade, je najskôr stráviť čas riešením potrieb ostatných voľne žijúcich opeľovačov, predovšetkým čmeliakov a solitárnych včiel.

Môže sa to zdať romantické, keď tisíce bzučiacich včiel poletujú okolo vašich kvetinových záhonov, ale realita je, že včely v úľoch v záhrade nie sú úplne bez problémov. Ak vaša záhrada je malá, ak je v meste, možno budete musieť starostlivo zvážiť umiestnenie úľa s paťdesiat tisíc jedincami hmyzu v nej, pričom každá včela je vybavená zbraňou, ktorou môže bodnúť vašich blízkych alebo priateľov na susedovom území. V susedstve môžu byť domáce zvieratá, deti a starí ľudia a tieto skutočnosti treba starostlivo zvážiť. Môžete váš úmyseľ vysvetliť tým, ako chcete využiť priestor na záhrade a aká je práca včiel pri opeľovaní rastlín dôležitá, pričom dokážete ovplyvniť dráhu letu včiel visiacou tkaninou a podobnou prekážkou. Každého povzbudzujem v jeho snahe držať včely na záhrade, ale zdôrazňujem nutnosť starostlivo premýšľať o tom, aké sú vaše skutočné dôvody venovať sa krásnemu koníčku, ktorým určite včelárenie je.

Je pravdepodobné, že rastliny, ktoré kvitnú v záhrade, sú veľmi účinne opeľované včelami samotárkami a iným hmyzom, ale mnoho rastlín kvitne už v skorej jari a práve v tomto čase majú včely vplyv na výnosy úrody plodov, pretože ostatný hmyz ešte nie je rozmnožený. Výnimkou z tohto pravidla sú oblasti, kde susedia neustále sprejujú insekticídmi rastliny vo svojich záhradkách s tým, aby výrazne znížili počty voľne žijúceho hmyzu, alebo miesta, kde voľne žijúce populácie včiel samotárok trpia z iných dôvodov, napríklad silným znečistením prirodzeného prostredia. Bohužial, v týchto prípadoch ste nútený žiť na nesprávnom mieste a pravdepodobne budete mať problém udržať včelstvá vo svojej záhrade.

V porovnaní s väčšinou zvierat, včely potrebujú len málo pozornosti, a tak ich môžete umiestniť do záhrady, za vašu usadlosť alebo na malú farmu bez obáv na náročnosť ich udržiavania a váš čas. Rovnako ako u akéhokoľvek iného domáceho zvieraťa, o ktoré sa staráme, musíme aj včelstvu dať ten správny druh pozornosti v ten správny čas, aby malo zabezpečené pohodlné bývanie, dostatok zásob potravy a aby bolo zdravé. Včely sú - a vždy to tak zostane - voľne žijúcim hospodárskym druhom zvieraťa, ktoré sa ani po mnohých pokusoch človeka nepodarilo skrotiť, preto vedenie včelstva je naozaj len otázkou zabezpečenia vhodného bývania, ktoré im umožňuje slobodu pohybu. Okrem toho - ak máte na mysli aj ťažbu medu - musíte zvážiť mieru a štýl vedenia včelstva, keď sa budete usilovať o čo najväčšie výnosy medu.
Ak pomôžete súčasne zabezpečiť potreby ostatným solitárnym včelám, určite nespôsobíte nerovnováhu v priestore záhrady, ktorú zaplavia vaše včely, pretože dnes sú miestne populácie čmeliakov oveľa menšie ako optimálne. Myslím, že to každý dokáže presne posúdiť a ak patria čmeliaky medzi vzácnych návštevníkov vašej záhrady, musíte čo najskôr pridať úľ so včelami pod niektorý ovocný strom.
Najdôležitejším hľadiskom v sezóne je dostatok potravy v okruhu doletu včiel, a záhrada je miesto, kde záhradkár môže uplatniť svoje schopnosti pri výsadbe biologickej rôznorodosti vhodných druhov kvitnúcich rastlín. Dôležité je poznať prekrývanie kvitnutia jednotlivých odrôd, pretože rôzne typy rastlín pri ich opeľovaní navštevujú rôzne druhy hmyzu a každý z nich preferuje niečo iné. Napríklad kostihoj a ďatelina majú tendeciu uprednostňovať čmeliakov, kým je viac pravdepodobné, že na kvetoch jabloní a ďateliny bielej uvidíme prevažne včely. Iné skvelé druhy rastlín sú zas atraktívne pre motýle a množstvo druhov včiel samotárok.

Samozrejme, mnohí, ak nie väčšina, domnelí včelári sú neustále v pokušení mať vlastný med od svojich včiel. Výnosy medu sú závislé na troch hlavných faktoroch: je to zachovanie stáleho počtu včelstiev, rozsah a rôznorodosť dostupnej potravy a viac ako na čomkoľvek inom - na počasí. Z nich iba prvú podmienku môžete kontrolovať. Včely môžu navštevovať kvety krmovín v polomere do vzdialenosti 5 km od svojho úľa. Ak je väčšina kveteny tohto územia bohatá na lúky, na medziach rastúce živé ploty, ekologickú poľnohospodársku pôdu alebo zeleň a máte v lokalite nevyužívanú divo rastúcu krajinu, pravdepodobne máte dobrú pozíciu, aby ste sa venovali najmenej pol tuctu včelstiev, pokial sa rozhodnete na záhrade včeláriť. Včelári v mestách neustále zisťujú, že ich včely sú zdravšie a produktívnejšie ako včely na dedine v blízkosti ornej pôdy. Vysvetlenie tohto javu sa zdá byť jasné: náš poľnohospodársky systém je masívnym spotrebiteľom pesticídov, fungicídov a herbicídov, ktoré sú známym nebezpečenstvom pre opeľovačov. Veľká pozornosť sa v poslednej dobe zameriava na zákernú deštruktívnu silu geneticky modifikovaných rastlín, ktoré musia byť pred výsadbou ošetrené systémovými neonikotinoidmi, ktoré sú známe ako vysoko toxické pre včely, čo je dokázané v laboratórnych podmienkach, napriek tomu získali licenciu na ich používanie v teréne. Používajú sa ako typické moridlá pre osivo odkiaľ si nájdu cestu do bunkovej štruktúry rastliny od jej koreňov až po jej kvety s peľom a nektárom. Rastlina a pôda sa stali toxickými pre všetkých, čo prichádzajú s ňou do styku a žijú v jej blízkosti. Môžme vyjadriť i obavu z ich potenciálnej toxicity pre človeka.


Ak sa rozhodnete spolunažívať na záhrade so včielkami, budete si musieť vybrať medzi konvenčným včelárením, ktoré používa variácie rámikových úľov s medzistienkami, napríklad v štýle Langstroth, a medzi prírodným včelárením, ktoré je založené na variantách trámikového úľa s prirodzenou stavbou včelieho diela. Smer, ktorý si pre vaše včelárenie vyberiete, bude závisieť od vašej filozofie, vašich priorít a od očakávaného finančného efektu pre vaše vrecko. Konvenčný prístup vyžaduje značné počiatočné investície do včelárskych zariadení s pokračujúcou závislosťou na nakupovaní zásob pre dosahovanie vyšších výnosov medu, zatiaľ čo prirodzenú cestu včelárenia zabezpečíte s minimálnymi nákladmi, síce so všeobecne nižšími, ale viac udržateľnými výnosmi medu. Pred voľbou medzi nimi by ste mali najprv hľadať príležitosti k získaniu praktických informácií na stretnutiach medzi včelármi so živými včelami.

Treba tiež poznamenať, že nie každý je povahovo vhodný pre prácu so včelami, a to je tiež dôvod hľadať si vlastnú cestu pre spolužitie so včielkami skôr, než sa ocitnete v blízkosti desiatok tisíc z nich vo vašom dvorku. Existuje pár vecí, ktoré môžu všetci záhradkári urobiť. Aby pomohli včelám, musia fandiť ďalším záhradkárom, ktorí majú záujem pustiť sa do chovu včiel. Najdôležitejšia vec, ktorú môže každý z nás urobiť, je naučiť sa ovládať škodcov pomocou biologických metód, ktoré nevyžadujú používanie toxických chemických látok. Okolo 98 % všetkého hmyzu je nejakým spôsobom prospešné pre nás, ale väčšina insekticídov nerozlišuje medzi priateľom a nepriateľom.

Ďalšia najdôležitejšia vec, ktorú môžeme urobiť, je zlepšiť prostredie pre včely tým, že vysejeme pôvodné divé druhy kvetov, na ktorých včely prežívajú viac ako sto miliónov rokov. Existujú on-line zoznamy medonosných rastlín a rastlinných škôlok, ktoré sa špecializujú na ich pestovanie. V Nemecku dostane každá poľnohospodárska prevádzka, ktorá sa zúčastní na realizácii programu zakvitnutých plôch, od EU a štátu podporu v sume 540 € na hektár, ak zaseje osevnú zmes, priateľskú voči hmyzu. Podporované plochy sú obmedzené na dva hektáre na farmu. Zvláštnosťou tejto dohody je, že poľnohospodár dostane peniaze iba vtedy, ak predtým uzavrel zmluvu so včelárom o druhu výsevu. Tak môžu včelári po dlhšej dobe spolurozhodovať o kvitnúcich zmesiach a tým tiež o ponuke peľu a nektáru v regióne. Toto by sa malo odohrávať v celej Európe. K zachovaniu tohoto programu sa pripojili aj polovníci, pretože vysiate plochy sú vhodné i pre drobnú zverinu, ako sú zajace a bažanty. Ak máte priestor na vašej záhrade, nechajte v niektorej jej časti miesto na vytvorenie útočiska pre včely samotárky a ďalší hmyz. Záhrady, ktoré sú príliš upratané, nevytvárajú pre divo žijúci hmyz príjemné prostredie. Malé hromady konárov a lístia s hromadou kameňov sú užitočným miestom pre mnoho druhov.

Okrem praktických dôvodov, prečo máte uvažovať o držaní včiel na záhrade, je to aj pútavá záľuba, od ktorej sa môžete veľa naučiť. Včelárenie je fascinujúca činnosť, ktorá má potenciál obohatiť váš vzťah s krajinou a jej neskrotnými obyvateľmi. A jednoducho, keď budete hostiť včely všetkého druhu na vami pestovaných plodinách, určite budete mať potešenie z vašej záhrady.


1 komentár: