O mne

Moja fotka

Poslaním môjho blogu je oboznámiť návštevníkov s jedným z najpozoruhodnejších úľov francúzskeho včelára Roger Delona, ktorý poznáme ako Alpský úľ. Včeláriť v tomto úli je v skutočnosti novostarý spôsob včelárenia. Je to včelia retrofarma používajúca metódu ošetrovania včelstiev s jednoduchou technológiou trámikového úľového systému. S touto technológiou potrebujete menej času a je oveľa modernejšia ako pri iných známych formách včelárenia. Pre mňa sa úľový systém s prirodzenou stavbou včelieho diela stal meradlom radosti zo včelárenia bez potu, ktorý som vydal pri ošetrovaní včelstiev všeobecne uznávaným spôsobom. Väčšina včelárov s desiatkami včelstiev najčastejšie myslí na prostriedky získané zo včiel. Ekonomika včelárenia bez dotácií, s vylisovaným medom pre seba a známych, je veľmi zaujímavá. A ja sa na prírodné včelárenie pozerám ako na relax ducha a včelnica sa stala pre mňa chrámom pre oddych. Užite si so mnou moje poznanie, keď som sa učil a rástol ako prírodný včelár. 

sobota 15. novembra 2014

Exponenciálna funkciaVčelárim v konvenčných úľoch technikou vedenia včelstiev na prirodzenej stavbe včelieho diela. Včelárim viacnadstavkovo v úľových zostavách s vysokými rámikmi. Aj z mojich ležanov som urobil hybrid a konštrukčne som ich riešil tak, aby sa v nich s pomocou jedinej priehradky dalo včeláriť aj nadstavkovo.
Niekde som čítal, že najväčším nedostatkom ľudstva je neznalosť aritmetiky, čiže neschopnosť porozumieť exponenciálnej funkcii. Exponenciálnu funkciu môžeme opísať ako veľkosť čohokoľvek. Takže vo včelárstve hovoríme o situácii, kedy je čas potrebný na ročný nárast počtu včelstiev určitej kvality.
V konvenčných úľoch včelári používajú techniku pre zabezpečenie ročného rastu, ktorá je založená na delení a spájaní včelstiev. Delenie robí včelár rozdelením včelstva do menších jednotiek, ktoré sa cez sezónu vyvíjajú svojim vlastným tempom po dobu niekoľkých mesiacov. Týmto menším jednotkám hovoríme odložence a včelár im ako nutnosť musí zabezpečiť zdroj peľu a nektáru, pre zdravý vývoj a kŕmenie novej mladej matky dostatok mladého otvoreného plodu na pláste s materskou bunkou, dostatočný počet včiel na znášku peľu, nektáru a kŕmenie plodu. Vďaka modernej poľnohospodárskej praxi musí včelár simulovať umelú výživu. To je základný mechanizmus súcítiacej ľudskej bytosti starať sa o chorých, zdravotne postihnutých a slabších.
Pre človeka je nepríjemný pohľad na trúdov, ktorých včely vyháňajú z úľa po letnom slnovrate, alebo jav okrádania slabších rodín počas neskorého leta a v jeseni. Z pohľadu včelstva sú to však opatrenia na prežitie druhu. Včely neuvažujú ľudskou logikou. Prevádzkujú vlastnú kolóniu spôsobom zabezpečiť ich vlastné prežitie postaraním sa o maximálne zimné zásoby. Rabovanie je pre včely šanca na prežitie, je to teda ich prirodzené správanie, aj keď to je v rozpore s našou logikou o ľudskom zmysle pre súcit. V kresťanskej Biblii je napísané: "Lebo tomu, kto má, bude dané, ale tomu, kto nemá, vezmú aj to, čo má." Mk 4:25
Ak chce včelár zabrániť vážnym stratám v priebehu niekoľkých rokov, musí si osvojiť techniku delenia a spájania včelstiev, ktorá je lacná a zabezpečuje mladým matkám dobrú výživu počas ich vývoja, pretože slabé včelstvá, to sú slabé matky a slabé matky sú dôsledok nedostatočnej výživy počas vývoja matečníkov, zlého počasia v čase párenia matiek alebo skrytých infekcií, ako je nosema. Genetika matiek je len malou časťou ich sily alebo slabosti. Dôležitejší je ich zdravý rast počas vývoja v matečníku. V krajine s moderným poľnohospodárstvom chovať včely bez zásahu včelára nie je možné.
Neexistuje žiadny skutočný recept pre všetky možné situácie delenia a spájania včelstiev. Všetky postupy vo včelárstve závisia na vašich osobných cieľoch a plánoch. Takže môžme hovoriť o nejakých konkrétnych situáciách a pozrieť sa, čo urobí včelár pre zvýšenie počtu včelstiev alebo udržanie počtu zdravých produkčných včelstiev.
1) Som prírodný včelár a plánujem rozširovať počet mojich včelstiev asi do desiatich úľov. V takomto prípade produkcia medu nie je mojim primárnym cieľom. Med budem mať pre rodinu, priateľov a známych. Žijem na vidieku a moji susedia majú pochopenie pre chov poľnohospodárskych zvierat. V tejto situácii sa mi najlepšie bude pracovať s rojmi. Nechám úľ rojiť sa a s chyteným rojom budem pracovať ďalej. Roj je zdrojom obrovského množstva pozitívnej energie a vitality. Vyrojená časť včelstva je zas zdrojom matečníkov, v ktorých sa vyvíjajú tie najkvalitnejšie matky, pretože sú včelami odchované v tom najsprávnejšom čase hojnosti, rozmnožovania a párenia. Z vyrojeného včelstva, ak uznávam jeho vlastnosti za veľmi dobré, mám možnosť urobiť niekoľko odložencov s mladými matkami, ktoré po párení môžem pridávať do včelstiev, ktorých vlastnosti chcem skvalitniť podľa mojich predstáv. Robím výber s určitým konkrétnym cieľom. Roj môžem osadiť do nového úľa a zvýšiť tak počet rodín na včelnici. Roj môžem po postavení nového diela spojiť s materským včelstvom a zamedziť tak stratám na výnose medu vo vyrojenom včelstve a zároveň materské včelstvo omladím o vitálne včely a matku nulového veku.
2) Ako prírodný včelár plánujem včeláriť najviac s desiatimi rodinami včiel v meste. Ani v tomto prípade nie je produkcia medu mojim cieľom. Mám veľa citlivých susedov. Začnem s dvoma úľmi. Po prvej bohatšej jarnej znáške z vŕb a ovocných stromov polovicu plodových plástov z každého úľa odoberiem a nakombinujem ich do nového úľa aj s včelami, ktoré sedia na plástoch. Ešte k nim zmetiem mladé včely aspoň z dvoch plástov z pôvodného včelstva, aby som v odloženci urobil tú správnu zmes mladých a starších včiel do doby kým sa mladá matka narodí, oplodní a vybuduje nové silné a zdravé včelstvo. Takto vytvorenému odložencu môžem pridať matečník alebo nechám včelám postaviť si náhradné matečníky na vlastnom otvorenom plode. Keď včely postavia náhradné matečníky treba tieto odstrániť a ponechať si iba jeden z nich, a to ten, na ktorom sedí čo najväčší počet včiel. Včely si tiež vyberajú ten najkvalitnejší matečník a čo najlepšie sa oň starajú. Samozrejme, že s odložencom môžem ďalej pracovať podľa momentálnej potreby na včelnici, tak ako som spomenul v prvom príbehu.
3) Mám plán venovať sa včeláreniu ako poľnohospodár produkujúci med a ostatné včelie produkty alebo ako hobbista, ktorý si chce vylepšiť rodinný rozpočet chovom včiel. Produkcia medu bude mojim primárnym cieľom. Chov včelstiev nad 25 úľov bude vyžadovať určité náklady. Pre začiatok budem na jeden úľ potrebovať 100 €. Za 25 včelích rodín budem musieť zaplatiť najmenej 2500 €. Plus bežné výdavky na rok. Plus ďalšie zariadenia na zber medu a prepravu včelstiev. Nemôžem zabúdať na budovanie medárne a ďalšieho vybavenia. Pri včelárení s väčším počtom včelstiev musí byť všetko v dokonalom súlade a jednotlivé včelárove postupy musia riadne fungovať, ak nechcem s každým včelstvom stráviť veľa času a investovať veľa peňazí na poruchy a liečenie včelstiev. Tiež treba kúpiť najkvalitnejšie matky, ktoré môžete získať vo vašom regióne. Potom môžete budovať svoje nové včelstvá.
Vezmite zo včelstva jeden alebo dva plásty so zaviečkovaným plodom, na jar, v apríli a máji, a odložte ich do nového úľa. Pridajte im zrelý matečník. Potrebujete najmenej 8 plástov s plodom na nové silné a zdravé včelstvo, ktoré ešte v tej sezóne donesie veľa medu. V 30. rodinách týmto spôsobom zabránite rojeniu a ešte získate navyše štyri produkčné včelstvá v sezóne.
Z každej rodiny urobte na jar odloženec s dvoma rámikmi plodu. Z 30. včelstiev urobíte 15 odložencov. V období letného slnovratu, v čase končiacej znášky a posledného medobrania, začnite budovať nové vitálne a zdravé včelstvá na prezimovanie. Môžete odstráňovať zaviečkovaný plod, spájať včelstvá, a čo najskôr riešiť slabé včelstvá a vymieňať matky. Vytvoríte tak nové silné včelstvá na prezimovanie. Pravidlom postupu včelára, hobbistu, je, vytvoriť každú sezónu polovicu nových včelstiev z počtu produkčných, ale zvyšovať počty produkčných včelstiev treba len mierne, ako v tomto príklade sú to len štyri úle. Týmto spôsobom sa dá včeláriť s dobrými výnosmi a s rýchlejšou návratnosťou investícií.
Ak sa včelár rozhodne rozširovať počty svojich včelstiev rýchlejšie, môže skončiť so slabými včelstvami, bude mať viac problémov, stratí veľa času a peňazí. Návratnosť investícií je dôležitá, inak zbankrotujete v budúcej sezóne. Vo včelárstve príjem nie je nikdy istý. V dlhodobom horizonte je múdrejšie postupovať pomalším, ale stabilnejším rastom počtu včelstiev.
To sú len hrubé náčrty pre stabilný rast včelárenia, ktoré treba tu a tam upraviť na miestne podmienky a podľa osobných cieľov včelára. V knihe o košnicovom včelárstve z roku 1880 som čítal, že začiatočník má rád série úľov naukladané v dlhých radoch. Ale kto chce začiatočníkovi poradiť, tak ho usmerní slovami, že je lepšie držať na včelnici menej včelstiev, ale tej najvyššej kvality. Aj skúsení včelári s vysokými počtami včelstiev prehodnocujú svoje stratégie s meniacim sa životným prostredím. V prostredí prírody zaliatej pesticídmi nemôžete riskovať straty vo včelárení vedením slabých včelstiev. Máme tu roztočov Varroa, ázijských sršňov, malého úľového chrobáka, nové systémové pesticídy, takže si myslím, že prírodní včelári majú v tomto drsnom prostredí veľkú budúcnosť. Celá včelárska obec sa musí učiť ošetrovať včelstvá bez dopingu (peľové placky a sirup), bez chemických procedúr (akaricídy a ich vedľajšie účinky), a musíme sa naučiť, ako udržať včeliu rodinu silnú počas celého roka. Vitalita včiel, ich vnútorná sila a energia musí pochádzať zo včelstva samotného a nie od včelára podporujúceho včelstvo umelou výživou a chemoterapiou. Slabé úle sú potenciálnymi šíriteľmi chorôb do ostatných úľov, takže včelár by mal robiť prácu medveďa a rabujúcich včiel. 
To sú moje úvahy. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára