piatok 27. marca 2015

Začiatočnícky kurz, apríl 2015

V tomto roku pokračujem tréningovou nedeľou o prírodnom včelárení pre začiatočníkov. Priestor pre školenie o včelárení na prírodnom diele som našiel v nedeľu 12. apríla 2015. Školenie bude v kultúrnom dome obce Jasenová. Je to vhodný termín na doplnenie si informácií pred začínajúcim obdobím hojnosti pre včely, ktoré je spojené s ich rozmnožovaním. Podporím tak vaše vlastné predstavy o naplnení úľa akéhokoľvek slovenského formátu rojom včiel (B, JU, Optimal, ležan). Mojou malou špecialitou sú informácie o včelárení v trámikovom úli Warre.
Od Mateja nenechávajte svoje včely na pospas osudu príliš neskorým príchodom do včelína a od Juraja do Jána musí byť aj prírodný včelár v strehu každý deň, lebo prax od vás vyžaduje denne pozorovať život vašich včelstiev. A do Michala musíte pre vaše včely urobiť čo najviac takých opatrení, aby včelstvá prezimovali zdravé a silné.

Čo nájdete na stáži pre včelárov začiatočníkov v nedeľu 12.apríla 2015?

1. Včelárenie na prírodnom diele v trámikovom úli Warre
2. Včelárenie na prírodnom diele v rámikových úľoch JU a B
3. Tvorba odložencov v košnici, v úli Warre a v úli čechoslovák
4. Ako predchádzať varroaze včiel

Záujemci o kurz sa môžu prihlásiť písomne, e-mailom, na adrese nasapravda@centrum.sk do 6.apríla 2015. Poprosím každého účastníka, aby v prihláške uviedol obec svojho bydliska a okres. Každému obratom odpoviem s informáciami o registrácii, mieste, čase a podmienkach účasti na školení.

Doporučujem každému účastníkovi kurzu pozrieť si môj fotoalbum s množstvom obrázkov o včelárení na prírodnom diele. Zaujímavé sú aj moje videá, ktoré dokumentujú prácu so včelami na prírodných bunkách. Aj moja internetová knižnica vám poskytne množstvo informácií o včelárskych technikách. Určite nájdete na uvedených odkazoch z môjho blogu báječné klišé.
Včelárenie na prírodnom diele je vášňou pre celú rodinu. Jeden člen rodiny sa stará o včelstvá, druhý rodinný príslušník má zas pod kontrolou medobranie a spoločne pracujú na chove matiek. Včelárenie na prírodnom diele je založené na úcte k prírode a na výbere spôsobu života pre vaše včely, ktorý dáva zmysel. Každý deň patrí moje poďakovanie včelám, pretože vďaka nim môžem zažívať niečo iné, než sú všeobecne uznávané zisky spoločností a individualizmu. 
Odovzdávaním mojich vedomostí chcem podporiť tých, ktorí chcú objavovať skvelý svet života včiel na prírodnom diele. Som hrdý na to, že môžem každý rok sprevádzať veľa ľudí v ich prvých krokoch spolužitia so včelami. Ten čas strávený vysvetľovaním spôsobov opatrovania včelstiev je veľkým stretnutím aj pre mňa, pretože ma v mnohom obohacuje a tiež mi prináša veľa inšpirácií. Postupne objavujem veľké množstvo ekologických metód používaných vo včelárstve. Snažím sa šíriť úspešné myšlienky na výrobu bezchybného medu s primeraným rozpočtom na jeho dorábanie. V priebehu troch desiatok rokov môjho včelárenia som získal celkom slušný prehľad o pastevných možnostiach včiel v našej nádhernej slovenskej krajine. Slovensko je sútokom agátových lesov a poľnohospodárskych kultúr v nížinách a veľkého množstva lúčnych kvetov na podhorských lúkach, pasienkoch a horských rúbaniskách. Hora poskytne včelám medovicovú znášku. Tieto lokality nám ponúkajú v každej sezóne veľmi dobré medy neuveriteľných farieb a rozmanitých i neporovnateľných chutí.
Najväčším problémom pre začiatočníkov je, vedieť, kedy a čo so včelami robiť. Priestor tohto kurzu nie je len prednáškou, ale je priestorom na zdieľanie zážitkov s ľuďmi so záujmom o prírodné včelárenie.

Chcem poprosit o pomoc pri hladani spolocnej cesty s niekym z mojho okolia. Cize aky by siel niekto na trase ZV, BB, RK, mozete zverejnit moj email na moznost kontaktu. marek.sadovsky@gmail.com streda 11. marca 2015

Počasie tu a práve teraz

Život včiel nie je len o hardvéri, úli a manažérskych technikách, ale je v konečnom dôsledku o počasí. O vývoji v prírode. Teda o tom, čo príroda včelám ponúka. Pre spolužitie včelára so včielkami je preto dôležité, získať čo najviac informácií o počasí s podrobnou predpoveďou. Keď takéto informácie včelár získa, môže si podľa predpovede o počasí naplánovať predpokladané práce pri včelách v ktorýkoľvek deň v týždni.
Pracovné vyťaženie včelára je závislé na tom, aké teplé, studené, daždivé, zasnežené, ľadové, vlhké alebo suché počasie, môže byť. Podrobné predpovede počasia získate na internete na viacerých webových stránkach. Nájdete tam predpovede hodinové, denné, víkendové, na pätnásť dní, aj na celý mesiac. Podrobná predpoveď na pätnásť dní vám presne napovie, koľko zrážok môžete očakávať alebo aká bude teplota. Zistíte tak pravdepodobnosť o tom, čo sa vo včelstvách bude diať a ktoré práce musíte neodkladne urobiť.
Kompletný prístup k denným údajom o počasí vo vašej obci, cez počitač, ako jedinečný nástroj pre sledovanie predpovede počasia, vám ponúka aj teplotné grafy, satelitné snímky, animácie ... S predpoveďou počasia včelár musí žiť. 


Z obrázka sa dá vyčítať, že pred veľkou nocou bude asi dva týždne príjemné a primerane teplé počasie. To je vhodný čas na rýchlu prehliadku včelstiev po prezimovaní.


pondelok 9. marca 2015

Lokálna včela a jej cena

Keď som začal včeláriť, tak som si kúpil jedno včelstvo na miere B a dve rodiny na krajinskej miere som dostal od seseda zadarmo. Roj stál vtedy fľašku rumu, ale väčšinou včelári roje darovali.
Dnes sa cena včelstva počíta tak, že jeden rámik obsadený včelami, bez ohľadu na to či je plodový alebo zásobný, si väčšina včelárov cení na 10,- €. To znamená, že odložence sa predávajú za 40,- - 50,- € a prezimované včelstvo stojí 70,- - 100,- €. Odloženec musí mať 5 rámikov s postaveným dielom, z toho 3 rámiky s otvoreným a zaviečkovaným plodom, mladú matku a 2 rámiky so zásobami, v ktorých je najmenej 5 kg medu a peľ. Starý úľ je pochopiteľne zadarmo. Roje sa predávajú po 20,- až 30,- €. Roj postaví nové dielo a donesie najmenej polovicu medových zásob na zimu. Ja roje dávam zadarmo, pretože aj ja som vo svojich začiatkoch dostal roje a zmetence od kamarátov grátis.
Od prvopočiatku môjho prírodného včelárenia je mojím cieľom zachovať v mojej lokalite našu rodnú dedinskú včelu. Ona je právoplatným dedičom bohato prestretého stola lúčnych a horských kvetín v našom dedinskom chotári. Všetci včelári by mali premýšľať o šľachtiteľskom programe tých najlepších včelstiev, ktoré majú na včelnici. Bolo by pekné, keby matky mali veľa pôvodných génov v ich mixe.
V každej obci by mala byť aktívna chovateľská skupina aspoň dvoch včelárov, ktorí by robili výber medzi tými najlepšími včelstvami s miestnym genofondom. Matky, aspoň z dvoch miestnych zdrojov, šírené v obci, môžu v rámci takéhoto projektu úspešne čeliť komerčným chovateľom matiek, o čistote chovu ktorých pochybujem. "Ostrovné" párenie matiek, zaužívané pred rokmi v chovateľských staniciach, dnešní chovatelia matiek určite nedodržiavajú. Matky sa k nám dovážajú aj z okolitých štátov. Nepoznám žiadnu písomnú správu, ktorá by včelársku verejnosť informovala o DNA testovaní odchovaných matiek z hľadiska bezpečnosti ich párenia. Nepoznám informáciu, ktorá by osvedčila bezpečnosť párenia matiek na včelniciach ich chovateľov. Beží vôbec na Slovensku projekt, prostredníctvom ktorého by sa cez odber vzoriek z celej republiky urobil genetický prieskum? Máme tu stále našu kranku alebo už u nás prevládajú hybridné populácie? Nemyslím tým našu včelu, ktorá tu bola v dobe neandertálskeho človeka. Migrácia južných včiel na sever je tu dávno a podľa starej včelárskej literatúry import s matkami a včelstvami u nás prebieha od roku 1860.
Tiež je dôležité či sú matky po narodení odchovávané v oplodniačikoch alebo v päťrámikových nadstavkoch. Osobne by som si radšej kúpil matku v päťrámikovom nadstavku. Mala tam vytvorené lepšie podmienky pred párením aj pre rozkladenie sa. V tomto prípade ju môžem použiť kedykoľvek a podľa potreby. Cena matky by sa mala rovnať približne cene roja.
Celá problematika chovu matiek je niečo, čo sa mne, ako prírodnému včelárovi, nepáči a zdá sa mi, že chovatelia matiek majú snobský klub, ktorý propaguje ich elitárstvo. Ja dávam prednosť rojovým matkám, ktoré sa ukazujú ako schopné prežívať dlhodobo a nie iba jednu sezónu.