pondelok 5. júna 2017

Ako pracovať s prezimovaným včelstvom

Vo svete sú jarné práce so včelami v nadstavkových úľoch všade rovnaké. Dnes sú už vertikálne úľové zostavy renovované, sú viacnadstavkové a majú odoberateľné dno. S praktickou prácou v úli začína včelár v čase po jarnom prelete včiel kontrolou sily prezimovaného včelstva, jeho zdravotného stavu a podnecovaním k rozvoju tými najšetrnejšími zásahmi. K znázorneniu jarného postupu pri včelárení v horách som použil obrázky zo švajčiarskeho včelárskeho časopisu Bienen-Zeitung Nummer 03 März 2017
 A/ Včelárim v osem rámikových Jednotných úľoch. Moje včely zimujú na vysokom rámiku 37x30 cm v dvoch nadstavkoch JU. Aj v jedenásť rámikových JU zimujem včely v dvoch nadstavkoch. Postup v oboch druhoch úľových zostáv je rovnaký. Po doplnení zimných zásob v auguste si včely do októbra upravia sedenie zimujúceho chumáča. Vtedy sa rozhodnú zimovať buď v dolnom R.1 alebo hornom R.2 nadstavku. Zvyčajne to záleží od množstva dodaných zimných zásob. Včely uložia zásoby na zimu do horného nadstavka. Cez zimu sa včelí chumáč pohybuje za zásobami smerom nahor a dozadu. 
B/ V marci, po očisťovacom prelete, včely zvyknú začať plodovať v hornom nadstavku R.2. Je tam teplo, zohriaty vzduch stúpa smerom nahor. Spodný nadstavok zostane po jarnom prelete prázdny a môže byť odstránený. Nevyhovujúce tmavé plásty v  spodnom nadstavku treba odstrániť, vosk z nich vytopiť a zostávajúce plásty žemlovej farby treba v nadstavku doplniť, nazebrovať rámiky s medzistienkami. Takto upravený nadstavok použijeme neskôr, v apríli, pri rozširovaní úľového priestoru, ako je to znázornené na obrázku D.
C/ Včely po tomto úvodnom jarnom zásahu včelára budú krátku dobu sedieť v jednom nadstavku. Množstvo zásob na jar v nadstavku by malo byť asi 8 kg. To bude včelstvu na včasný jarný rozvoj stačiť do konca marca a začiatku apríla. 
D/ Koncom marca a začiatkom apríla už býva aj znáška nektáru z prírody. V úľoch sa narodil prvý mladý plod a včiel začína pribúdať. Keď začnú kvitnúť vŕby a včely sú nahustené v uličkách medzi všetkými rámikmi, je nutné včelám úľový priestor rozšíriť. Vtedy treba včelstvu nadstaviť pripravenú debničku s plástami žemlovej farby a medzistienkami, ktorá bola včelám odobratá po jarnom prelete, v marci.


Obrázok D znázorňuje stav v úli po rozšírení úľového priestoru smerom nahor. Aby včely obsadili vysoké rámiky v nadstavenej debničke je treba do stredu horného nadstavka preložiť z plodiska najmenej jeden rámik so zaviečkovaným plodom. Po oboch stranách tohto rámika treba vložiť plásty so zásobami medu a peľu. Tak matka prejde klásť vajíčka do horného poschodia, lebo je tam teplejšie. Na obrázku sú na pozíciách A rámiky s plodom a zásobami, na pozícii B sú rámiky s medzistienkami a na pozícii C sú stavebné rámiky pre trúdie dielo, prípadne kapsové kŕmidlo na podnecovanie včelstva alebo krycie plásty so zásobami. Keď sa matka v hornom nadstavku rozkladie, keď včely postavia bunky na medzistienkach a sile včelstva stačia dva nadstavky JU, potom treba nadstavky medzi sebou zameniť a položiť medzi ne materskú mriežku. Prehodením debničiek sa zo spodného nadstavka stane medník a z horného boxu bude plodisko. Ak včelstvo rastie ďalej, postupuje sa takým istým spôsobom pri nadstavení ďalšieho medníka alebo v prípade vzniku rojovej nálady vo včelstve treba použiť DeMarré plán.


DeMarre plán v nadstavkovom úli.

DeMarre plán v ležane.Po prezimovaní včiel sa na včelnici nájdu slabšie aj silnejšie včelstvá. Ak po jarnom prelete nájdeme v úli slabé, ale zdravé včelstvo, treba ho položiť na silné včelstvo a oddeliť materskou mriežkou bez možnosti lietať vlastným letáčom. Silné včelstvo v dolných podlažiach tak pomôže rásť tomu slabému v top nadstavku. Asi po štyroch týždňoch sa zo slabého včelstva stane nezávislý a vitálny včelí superorganizmus. Vtedy s ním môže včelár naložiť podľa vlastného uváženia. Buď ho preloží na nové miesto a bude z neho v sezóne produkčné včelstvo na letnú znášku alebo ho spojí a ním posilní iné včelstvo na využitie včasnej jarnej znášky, prípadne ho rozdelí na odložence.