nedeľa 13. decembra 2015

Vladimírsky ležan, úľ pre seniorov

Včelárenie v ležanoch je dostupné pre všetkých. Ležan si dokáže postaviť doma každý záujemca o včelárenie sám. Tu sú stránky Andreja Jakimova o včelárení v ležane na 32 rámikov 435x460 mm.
Ja uvažujem o riešení ležana s počtom rámikov okolo 30, ktorý by vychádzal z úzkovysokého rámika JU vonkajšej miery 370x480 mm. Kôš do medometu práve na takú veľkosť rámikov sa dá u nás bežne kúpiť vo včelárskych potrebách.


Andrej Jakimov uvádza veľa právd o včelárení v ležane, v ktorom je možné pre včely vytvoriť obydlie blízke prírodným podmienkam a používať techniku obhospodarovania včelstiev v súlade s prírodou. Včelárenie v ležane je metóda vedenia včelstiev s minimálnymi nákladmi na pracovnú silu pri celkom slušnom mednom výnose od včiel, čo je približne 60 kg. Zároveň úľ umožňuje každý rok na jednej jeho strane urobiť odloženec so 6. až 10. rámikmi.
Počas prvej jarnej znášky z vŕb včely postavia nové dielo na pridávaných rámikoch s medzistienkami alebo bez nich. Po prvom jarnom prelete je treba presunúť rámiky s plodiskom na jednu stranu úľa. Od steny úľa začne v sezóne včelstvo postupne rásť. Včelstvo rastie do strany len jedným smerom.
Počas jari robí včelár všetky možné úpravy v úli. Čistí dno od meliva, čiže podmetá. Rodina včiel, po presunutí na jednu stranu ležana, žije za prepážkou. V tomto prípade je možné úľ z vnútra ošetriť aj plameňom. Letáč treba otvoriť oproti hniezdu so včelami. Vo včasnej jari treba vyradiť rámiky so starým dielom. Ak také rámiky obsahujú aj medové zásoby, tak ich treba zohriať v teplej miestnosti, odviečkovať a položiť za prepážku, odkiaľ včely zásoby poprenášajú do plodiska. Za prepážkou je vo včasnej jari vhodné umiestniť aj 1 až 3 rámiky s dielom žemlovej farby. V prípade intenzívneho rastu včelstva alebo našej dlhšej neprítomnosti, môžu včely prechádzať z plodiska na druhú stranu popod prepážku, kde je medzera až po dno úľa 1 centimeter alebo je v hornej tretine prepážky vyvŕtané očko.
Ďalší zásah do včelstva je v období kedy končí kvitnutie vŕb a začínajú kvitnúť ovocné stromy. Je to obdobie stabilnejšej znášky a v úli začínajú pribúdať mladé včely. V mojej lokalite je to na prelome apríla a mája, čo záleží od vývoja počasia na jar. Je to obdobie tvorby odložencov. V ležane je možné robiť odloženec bez vyhľadávania matky. Odloženec robíme vo včelstve, ktoré husto obsadá aspoň desať rámikov. Takéto včelstvo rozdelíme na polovicu po päť plástov a jednu polovicu plodiska presunieme ku stene na druhú stranu úľa. Zároveň treba skontrolovať či je v rozdelených častiach plodiska aspoň jeden rámik s poldňovým otvoreným plodom. Obe časti rozdeleného včelstva uteplíme prepážkou. Novo vytvorenému včelstvu otvoríme letáč.
V ďalších deviatich dňoch sa musí včelár rozhodnúť, ktorú metódu použije pri odchovaní mladej matky. Buď nechá odloženec bez matky vychovať si vlastnú matku alebo mu pridá naštartovanú materskú bunku. V ďalšom čase treba obom rodinám pridať chýbajúce rámiky, aby mali obe včelstvá dostatočný počet plástov pre svoj vývoj do hlavnej znášky. Rozšírenie včelstiev je možné urobiť naraz alebo postupne po jednom až dva rámiky v priebehu dvoch týždňov.
Každé z včelstiev lieta svojim letáčom, každé má, povedzme po pätnásť plástov, rastie a využíva znášku samostatne v priebehu asi jedného mesiaca. Po uplynutí jedného mesiaca, niekedy začiatkom júna, obe včelstvá narastú natoľko, že obsadajú všetky zo spomínaných pätnásť rámikov. Začína hlavná znáška a treba otvoriť tretí letáč, ktorý je v strede úľa. Zároveň treba odstrániť prepážku medzi oboma včelstvami. V tomto momente sa musí včelár rozhodnúť, či jednu matku použije na rozšírenie počtu svojich včelstiev alebo nechá rozhodnúť včely, aby si vybrali jednu, pre ne tú najlepšiu matku.
Ak včelár plánuje rozšíriť počet svojich včelstiev, tak jednu z dvoch matiek v úli musí vyhľadať a preložiť ju aj s rámikom za prepážku na jednu stranu úľa. K rámiku s matkou treba pridať ďalšie dva rámiky s plodom a aspoň päť ďalších plástov na rozvoj. Tak vznikne veľká rodina, ktorá využije hlavnú znášku a tá menšia rozšíri počet včelstiev v budúcom roku.
Včelstvá nestresujeme medobraním v lete. Včelstvá zimujú na mede. Medobranie treba robiť až v novembri, za chladného počasia, keď sú už včely stiahnuté v zimnom chumáči. Včelám odoberieme iba rámiky s medom. Aj naši dedovia to tak robili. Pri medobraní v zimnom období nepotrebujete dymák a ani závoj. Kŕmenie a liečba včelstiev odpadá.


Ak je sezóna pre včely štedrá na bohatý prínos nektáru do úľa, treba urobiť medobranie po každej nárazovej znáške na jar aj v lete.
pondelok 5. októbra 2015

Chovný rámik

Keď okolo včiel už niet roboty, tak treba ísť do dielne a doplniť chýbajúci inventár. Tiež som sa dnes zatvoril do môjho stolárskeho kúta. Urobil som nový chovný rámik na jednu sériu matiek. Škôlkovací rámik so škôlkovacími klietkami som zostrojil dávnejšie. Súprava na chov matiek je kompletná.sobota 3. októbra 2015

Školenie

Pre skupinu fanúšikov prírodného včelárenia z Ostravska som dnes urobil školenie o alternatívnych postupoch pri vedení včelstiev a ich zootechnickom ošetrovaní, s cieľom znižovania počtu roztočov Varroa vo včelstvách počas včelárskej sezóny. Každá metodika prikazuje, že chemicky ošetrovať včelstvá sa má až po poslednom medobraní a do zimného slnovratu. Teda v neskorom lete a v jeseni. Náter zaviečkovaného plodu a fumigácia po zimnom slnovrate sú doporučené, ako chemické ošetrenie včelstiev, vo februári a marci, čo však naše klimatické podmienky neumožňujú urobiť. Od preletu v skorej jari až do posledného medobrania je najlepšie vo včelstvách znižovať počty roztočov Varroa len zootechnickými postupmi. Na prípadné vhodné chemické ošetrenie v skorej jari je v predajniach maximálne kyselina mliečna, ktorá sa dá použiť v rozprašovači. Práškový cukor, dá sa kúpiť aj superjemný, tiež na jar funguje. Ale kto zodpovedne ošetrí včelstvá v jeseni, ten na jar liečiť nemusí. Včelárski dôverníci musia viesť včelárov v okolí svojho pôsobenia od extenzívneho chovu včelstiev k intenzívnemu. Vo včelárstve na celom svete to už tak funguje. 
piatok 18. septembra 2015

Oravský jarmok

Boli sme s manželkou pozrieť na tradičnom septembrovom jarmoku v Dolnom Kubíne. Pre mňa je potešujúce poznanie, že každý rok pribúda stánkov s včelími produktmi. Slovenskí včelári majú snahu na verejnosti prezentovať svoje výrobky z medu, včelie produkty a samozrejme med samotný.  To len ctí snahu a obchodného ducha každého včelára. Včelárskych stánkov tam bolo požehnane. Nerátal som ich, ale som nafotil pár obrázkov.

pondelok 14. septembra 2015

Nová technika pre hasičov

Dobrovoľný hašičský zbor v Jasenovej dostal v sobotu, 12.septembra 2015, nový požiarnický automobil. Modernú techniku hasičom odovzdal minister vnútra, pán Kaliňák. V našej obci má hasičský zbor dávnu históriu. Záujem o hasičský šport je medzi mladšou generáciou veľký. Snáď tá nová technika bude dobrovoľným hasičom slúžiť len na výhry v hasičských súťažiach.
A predsa budem požiarnikom!
sobota 12. septembra 2015

Včely nám vytvárajú prírodu

V duchu tochto hesla sa konala VII. Celonárodná včelárska výstava v Banskej Bystrici, na ktorej som sa bol pozrieť. Vystavovateľov a predajcov včelárskych potrieb tam bolo neúrekom. Bolo čo obzerať, aj čo kupovať. Mňa zaujali odborné prednášky, a to od MUDr. Štefana Košlíka, CSc. z Košíc na tému Vplyv včelích produktov na zdravie ľudí a prednáška RNDr. Romana Linharta z Českej republiky s témou Možnosti boja s klieštikom pomocou vhodného úľa. V prvom prípade bola prednáška sprievodcom liečivými účinkami medu a ostatných včelích produktov pre ľudský organizmus, a v druhom prípade zas včelári získali dôležité informácie o liečení varroázy včiel pomocou tepla získaného počas slnečného svitu pre úľový priestor, v ktorom včelí superorganizmus žije. Hovorí sa, že včely sú deti slnka. Liečba včelieho superorganizmu solárnym teplom má pred sebou skvelú budúcnosť.
Kto bol na výstave, určite odchádzal domov spokojný.


Táto technológia mi až okato pripomína môj postup v JU. A pán Bojkovský z Cífera tak manipuluje s nadstavkami už veľmi dávno. 
 

Účastník hnutia Šanca pre včely, Braňo Božík, tiež prezentoval svoje výrobky.Kamaráti z PSNV.SK