sobota 7. novembra 2009

Warre, to je včelárenie s mednou komorou.

Vertikálny štýl včelárenia TBH v úľovej zostave Warre - modifikácia B, je kombináciou mojej praxe, v ktorej  spájam prvky prírodného včelárenia Warre so skúsenosťami včelárenia v nízkonadstavkovom Langs. Technológia Warre predpokladá rozširovanie úľového priestoru na prírodnom diele smerom nadol a počíta s prísunom iba medových zásob do včelstva, nízkonadstavková technológia Langs predpokladá podporovať rozvoj včelstva manipuláciou s nadstavkami smerom nahor s využívaním prirodzených zásob v mednej komore. Zároveň v mojej metóde vedenia včelstiev rešpektujem a predovšetkým sledujem ich plodový rytmus.

Včelstvo prechádza každý rok dvoma kritickými fázami vývoja. Je to v období skorej jari, po prvom jarnom prelete až do kvitnutia ovocných stromov, kedy sa rodia mladé včely, ktoré budú zabezpečovať rast včelstva a podieľať sa na zabezpečovaní prvej väčšej nektárovej znášky do úľa. Čas vrcholenia leta je tiež kritickým obdobím vo vývoji včelstva, pretože sa v tejto etape rodia dlhoveké zimné včely, ktoré zabezpečia bezpečné prezimovanie včelstva až do skorej jarnej znášky. V týchto vývojových fázach netreba včelstvá rušiť rozoberaním plodiska. Stačí sledovať stav vo včelstve pozorovaním letáča a čítaním z podmetovej podložky.

Marec - Apríl - prvý jarný prelet.

Po prvom jarnom očisťovacom prelete včelstvá nevyrušujeme rozoberaním a prehliadaním plodiska. Necháme ich vyvíjať sa v kľude až do času kvitnutia čerešne. Včelstvá sledujeme cez priehľadnú fóliu na povale úľa.Marec - Apríl

Včelstvá, ktoré zaostávajú vo vývoji podporíme tak, že na najspodnejšom nadstavku otvoríme presklenú časť a necháme slnečnému žiareniu zohrievať vzduch v tomto priestore. Zohriaty vzduch stúpa smerom hore do hniezda včelstva. Príroda takto slabšiemu včelstvu pomôže udržať potrebné teplo a primeranú klímu v úľovom priestore.

Apríl - Máj

Moja úľová zostava Warre - modifikácia B má vnútorné rozmery boxu 30 x 30 x 28,5 cm. Prvý zásah do včelstva robím v čase kvitnutia čerešne, kedy už včelstvo ploduje v dvoch nadstavkoch, a to tak, že box č.1 a č.2 navzájom prehodím a úľový priestor rozšírim nad plodiskom o nadstavok č.3. Prehodením nadstavkov premiestnim zásoby do neprirodzenej polohy, ktoré začnú včely prenášať smerom hore. Box č.3 je vyplnený 2 -ma trámikmi s medzistienkami a 6-timi trámikmi s pásikom medzistienky.
 

Aby včely rýchlo obsadili a vystavali box č.3, tak do stredu, medzi dve medzistienky, preložím z plodiska jeden alebo dva plásty z vychádzajúcim plodom, ktoré v plodisku nahradím trámikmi s pásikom medzistienky. Plásty s plodom musia byť vo všetkých troch boxoch umiestnené v strede a nad sebou. Po tejto prvej jarnej úprave a rozšírení úľového priestoru nechám včelstvá opäť pokojne sa vyvíjať asi dva týždne. Za tento čas stihnú box č.3 vystavať panenským dielom, celý ho obsadia a matka ochotne panenské dielo zakladie vajíčkami.Máj - Jún

Keď končí kvitnutie jabloní, nadstavok č.3 preložím na najspodnejšiu pozíciu. Včely ho už vybudovali panenským dielom a zaplodovali. Zároveň rozšírim včelstvu úľový priestor o nadstavok č.4, pritom postupujem podobne ako pri prvom jarnom rozširovaní úľového priestoru. Je druhá polovica mája a v mojom regióne pokračuje znáška z lúk a maliny v nižších polohách lesa. Opäť nechám včelstvá v kľude asi 14 dní.Jún - Júl

Začiatkom júna sa kvitnutie maliny presúva do vyšších polôh lesa, kvitnú lesné lúky a rúbaniská a postupná znáška nepretržite trvá asi do konca prvej dekády júla, kedy sa môže vyskytnúť aj medovica. V prvej polovici júna preložím box č.4 na najspodnejšiu pozíciu. Dielo v plodisku je vymenené a vlaňajšie plásty tmavej farby v medníku včely ochotne zanesú nektárom.Júl - medobranie

Okolo desiateho júla robím medobranie. Včelstvám odoberiem najvrchnejší box, ktorý je plný medu. Je v ňom 15 až 18 kg 100 % čistého zlata zo slovenských hôr. Včelstvám, ktoré narástli do piatich alebo do šiestich nadstavkov, odoberiem dva, prípadne tri boxy medu. Jeden box s medom im však ponechám. Bude slúžiť ako medná komora so zásobami na zimu.Júl - Október

Po medobraní, v druhej polovici júla, preložím mednú komoru (č.2} na najspodnejšiu pozíciu a včelstvá nechám v kľude až do prvej dekády októbra. Premiestnením mednej komory so zásobami donútim včely prenášať ich do najvrchnejšieho boxu č.3. Zároveň včelstvá udržím v aktivite plodovania a zdravého odchovania generácie dlhovekých zimných včiel.Október - Marec

V októbri je najspodnejší box prázdny, bez zásob a bez včiel, preto ho odstránim. Včely si urobili hniezdo v nadstavkoch č. 3 a č. 4, v nich budú zimovať.