štvrtok 22. marca 2012

Ľudia majú zrak, včely majú prehľad

Už ste sa niekedy spýtali sami seba: Čo je život? Život je chémia a fyzika. Mnoho vecí sa vzájomne dopĺňajú, odpudzujú alebo popierajú sami seba. Aby sme túto otázku pochopili, musíme život študovať. Ako vnímame svet má veľa do činenia s naším prehľadom. Dnes, vďaka úžasnej technike, je možné vidieť oba konce spektra v perspektíve. To nás prírodných včelárov núti premýšľať o schéme fungovania vecí vo včelstve. Tu je web, ktorý vám pomôže mnoho vecí z vášho pohľadu na svet ujasniť si. http://htwins.net/scale2/scale2.swf?bordercolor=white
Zatiaľ vo včelárstve velí chémia, pretože s jej pomocou včelári riadia svoje včelstvá. Nechali svoj rozum ukolísať a považujú to za samozrejmé. Zdravotníctvo zadarmo nás naučilo brať si lieky pri každom ochorení a považovať to za samozrejmosť. Pritom vieme, že nádcha sa lieči s pomocou syntetických liekov sedem dní a bez nich tiež. Ak máte jasnú predstavu o živote včiel v prírode, snažíte sa vo svojich včelárskych postupoch zvoliť jednoduchú cestu.
Čítal som, že iný druh Varroa majú v Južnej Amerike, iný v Európe a iný v Ázii. To znamená, že roztoče Varroa si na kontinentoch navzájom nekonkurujú. Prekvapením vo včelárskom priemysle však je, ako rýchlo je populácia roztočov Varroa schopná stať sa odolnými voči pesticídom. Časovo sú to tri, štyri roky. Napríklad, len dva článkonožce sa na tejto planéte vyvinuli tak, že môžu žiť v silnom slanom náleve, a to krevety a mucha soľanka. Žiadne ďalšie veľké organizmy nedokážu tolerovať veľké množstvo soli. Soľ je veľmi účinný pesticíd a herbicíd a niekoľko lyžíc soli môže zabiť človeka. Bohužiaľ, soľ nie je selektívna, to znamená, že zabije všetko, nielen škodcu. Takže trik je nájsť pesticíd, ktorý zabije škodcu, a včely s ostatnou mikrofaunou a mikroflórou v úli zostanú bez úhony. V našom prípade chceme zabiť roztoče, ale včely a ostatné mikroorganizmy potrebné pre život včelstva musia zostať nedotknuté.
Včelári s kyslými kúpeľmi včelstiev prechádzajú v sezóne pri ošetrovaní včiel od najslabšej kyseliny mliečnej na jar, cez kyselinu mravčiu v lete, po kyselinu šťaveľovú v zime. Ošetrujú včelstvá metódou, ktorá zabije viac ako 90 % roztočov a zničí všetku užitočnú mikroflóru a mikrofaunu v úli. Ak pri tomto chemickom ošetrení včiel zahynie 99,9 % roztočov Varroa, ďalšie generácie klieštikov odvodia svoj pôvod výhradne z 1/10 % rostočov, ktoré prežili. V ďalších generáciách začnú dominovať populácie roztočov, ktoré sú rezistentné na organické kyseliny. Odolné populácie roztočov sa tak vyvíjajú každý mesiac po každom použití niektorej z organických kyselín. Preto dochádza v posledných rokoch v pravideľných intervaloch k hromadnému úhynu včelstiev. Z môjho pohľadu sa nemáme dožadovať nových a účinnejších liečiv, ale máme používať tie súčasné, ktoré zabezpečia zdravie včelstiev v dlhodobom horizonte. Od jarnej rovnodennosti po zimný slnovrat včelári stresujú svoje včelstvá organickými kyselinami a po poslednej dávke sa aj tak uisťujú použitím amitrazu, či roztoč Varroa je ešte vo včelstve. Akú logiku má tento postup, keď im na jar veterinári spália včely? Načo je dobrá takáto "čistotná" vojna?
Na Slovensku už tri desaťročia včelári bežne používajú amitraz ako fumigant, spálením dvoch kvapiek Taktiku na kúsku filtračného papiera. Tento výrobok je dostupný v lekárni pod značkou Avartin a má u nás dlhú úspešnú históriu, pretože má požadovanú kvalitu. Zo všetkých syntetických akaricídov sú jeho zvyšky najviac odbúrateľné v úli. Veselý analyzoval včelí vosk na amitraz v Slovenskej republike v roku 2004 a dopracoval sa k záveru, že prítomnosť amitrazu je nemerateľná a nepredstavuje hygienické riziko pre včely a pre človeka aj po dvadsaťročnej systematickej aplikácii. Nie som fanúšik chemického ošetrovania včelstiev, ale myslím si, že amitraz funguje dobre proti roztočom Varroa, je možné ho použiť iba jeden krát v roku, nekontaminuje vosk alebo med v akomkoľvek rozsahu, a je relatívne netoxický pre ľudí a pre včely.
Dr. Wallner z univerzity v Hohenheime považuje za nutnosť synteticky ošetrovať včelstvá v trojročných cykloch s použitím nasledovných prípravkov: Bayvarol - flumetrín, Gabon PA - acrinathrin a APIVAR - amitraz. Podľa jeho súkromného názoru, tieto tri produkty sú vhodné pre prírodné a ekologické včelárenie, pretože sú to chemické látky ľahko a rýchlo odbúrateľné z úľového priestoru. Dôležité je, aby včelári postupovali správne a v jednom roku použili iba jedno liečivo. Aby ste včetci včelári v lokalite boli úspešní, musíte konať spoločne!
O Varroa regulácii toho bolo popísané veľa. V čase včelárskej sezóny je možné použiť tepelné ošetrenie včelstiev, o ktorom je informácia v novinách "Die Presse".  Krátky príspevok o tepelnom varroa regulátore som našiel aj na you tube. Znie to všetko veľmi zaujímavo, ale myslím si, že je to pre hobby včelára príliš drahé. Dobré riešenie, ale asi nie úplne skvelé. "Pretože je to tak, že to tak nie je."sobota 17. marca 2012

Trámikový úľ Warre - prezentácia


Nie je to len iný úľ, ale úplne nový pohľad na spôsob včelárenia.  Je to štýl vedenia včelstiev pre zachovanie sedliackeho rozumu vo včelárstve.  Pravdu poľnohospodár musí vidieť!
http://www.ruche-warre.com/ruche-warre-videos.html

Radosť zo včelárstva s úľom Warre

Dňom 1.júla 1962 začala platiť Československá štátna norma pre Jednotný úľ ČSN 47 8810. Podľa tejto normy sa Jednotný úľ, s ľudovým názvom čechoslovák, vyrába s manipulačným rámikom a manipulačným okienkom v zadnej časti plodiska. Riešenie úľa s manipulačným rámikom a okienkom v zadnej časti plodiska navrhol pravdepodobne okolo roku 1941 Paschke. Jeho riešenie mu umožnilo viesť rozvoj včiel bez toho aby musel otvárať úľ a vyrušovať včelstvo rozoberaním plodiska. Takéto riešenie úľového priestoru je z pohľadu dnešnej zdravotnej situácie vo včelstvách veľmi dôležité.

Vieme, že včelie hniezdo má priemer asi 30 cm a roztoče Varroa sa radšej zdržiavajú vo väčších okrajových bunkách na diele s prirodzenou stavbou ako v strede plodiska. Manipulačný rámik v manipulačnom okienku umožňuje včelám stavať trúdie dielo. Keď včely trúdí plod zaviečkujú, jednoducho ho včelár vyreže a vosk roztopí v slnečnom rozpúšťači. Manipulačný rámik je pre klieštika pascou v priebehu celej sezóny, máj, jún, júl. Metodika riadenia včelstiev v Jednotnom úli je založená na minimálnom vyrušovaní včelstiev počas roka a nevyrušovať včelstvá ich častým rozoberaním je dnes prvoradá požiadavka v boji s roztočom Varroa.

Táto skutočnosť vytvára priestor pre riešenie konštrukcie úľa Warre s pozorovacím okienkom tak, aby tento priestor zároveň plnil úlohu na odstraňovanie trúdieho diela a prípadné kŕmenie včelstva.Dnes už nosia peľ.

štvrtok 15. marca 2012

Prišla jar

Dnes vyleteli. Slnečno, 10 C, bezvetrie. Žijú všetky.
Ráno, pred očakávaným preletom, som vyčistil dná. Bolo veľa mŕtvoliek. Túto jar mám slabé včely. Na dno, pod plodisko, som podstavil plytký nadstavok / 11 cm. Včely ho postupne vystavajú trúdím dielom, ktoré treba vyrezávať. Je vhodné, ponechať prázdny nízky nadstavok na najspodnejšej pozícii celú zimu.

streda 14. marca 2012

Ciele prírodného včelára v sezóne

Kto si všimol fungovanie blogov v zahraničí určite postrehol, že tak, ako každý iný bloger, aj ja na mojom blogu píšem moje osobné názory, ktoré by nemali byť reprodukované, respektíve nikomu ich neodporúčam. Je to osobná vec každého, čo si z mojich myšlienok osvojí. 
Nič nie je na tom zlé, že skúšam inú cestu aká je tá zaužívaná vo všeobecne uznávaných postupoch. Mojím receptom je, že som si to vyskúšal podľa skúseností včelárov z Francúzska a Ruska. To je všetko! Čo o prírodnom včelárení viem som napísal na mojom blogu, dal som tam množstvo odkazov z celého sveta a nemám čo k tomu viac dodať. Snáď len toľko, že každý rok aktualizujem moje nové skúsenosti a poznatky z včelárenia týmto prekrásnym štýlom na prírodnom diele. V podstate ide o technológiu, ktorú používali včelári zhruba pred sto rokmi v košniciach a ja som si ju prispôsobil na drevené úle Warre.
Dospel som k presvedčeniu, že akýkoľvek chemický zásah proti klieštikovi vo včelstve v marci nie je naozaj dobrý postup. Dlhoveké zimné včely musia odovzdať všetku svoju energiu do výchovy plodu letných včiel. Každá liečba je stresujúcim faktorom pre včely a porucha vo včelstve po jeho liečbe spôsobí práve teraz v túto ročnú dobu väčšiu škodu ako roztoče. Každý sa musí rozhodnúť o tom, čo bude vo včasnej jari vo včelstvách robiť. Ako najvhodnejšia metóda pre toto obdobie včasnej jari sa mi javí útok proti roztočom pomocou práškového cukru, citrónovej šťavy a klasické odstraňovanie trúdieho plodu. Pripomínam, že najvhodnejší čas na akútne ošetrenie včelstiev, v prípade potreby, je v nadmorskej výške mojej lokality koniec augusta, septembra a októbra. Kontrola stavu dostatočného množstva medových zásob a peľu v období vrcholiaceho leta je veľmi dôležitá, pretože dobrá kondícia zimujúceho včelstva vo včasnej jari je priamo závislá na zásobách prírodného medu s peľom.
Včelárenie s klieštikom je v krátkodobom horizonte včelárskej sezóny dlhodobým náročným procesom vo vedení včelstiev bez veľkého množstva chemických látok. Oceňujem množstvo technických postupov s organickými kyselinami, ale nemôžem s nimi súhlasiť. Ak sa včelstvo v marci nedokáže vyrovnať s klieštikom, určite počet roztočov prekročil udržateľný prah na jeseň tak, že včely na jar padnú, čo je chyba včelára. Ak po letnom slnovrate, kedy sa rodia zimné včely, nedošlo k žiadnemu vyrušovaniu a tým k významnému poškodeniu včelstva, jeho mikroflóry, mikrofauny a potravinových zásob organickými kyselinami, či inými chemickými liečivami, potom včelstvá v pohode prežijú jeseň a prezimujú bez ujmy. Na jar nájdete roztočov takmer vo všetkých včelstvách a chemický zásah do života včelstva v tomto období je určite tým najhorším zásahom. Môj skromný názor je, počkať na obdobie rojenia a až vtedy zasiahnuť proti roztočom tvorbou odložencov z vyrojených včelstiev. Kto chce včeláriť v súlade s prírodou, musí prestať uvažovať v rovine priemyselmých postupov, tu vôbec nepomáhajú výhovorky, pretože ste iba vy zodpovední za svoje včely. Pri včelárení s roztočmi Varroa s pomocou chémie máte bohužiaľ len dve možnosti - koniec s hrôzou, alebo hrôza bez konca.
Včely nám sústavne dokazujú, že toho vydržia veľmi veľa. Robiť zimujúcemu včelstvu kyslý kúpeľ kyselinou šťaveľovou v období zimného slnovratu je ďaľším neuváženým krokom včelára. Myslieť si, že oneskorená zvyšková "liečba" zabezpečí včelstvu pokojné zimovanie a úspešný jarný rozvoj, je relatívne. Pokojné zimovanie včelstiev narušuje každý deň množstvo ďaľších nepriateľov, čo musí včelár priebežne odhaľovať. Nebezpečenstvom pre zimujúce včely je ďateľ, kuna, lasica, piskor, sýkorky, ale aj na úľ búchajúci konár stromu. Niet sa čo čudovať, že v dôsledku každodenného čelenia včiel toľkému množstvu nebezpečenstiev v zimnom období je množstvo úľov v skorej jari skutočne chorých a trvá im pár týždňov kým sa zotavia. Preto treba venovať pozornosť zdraviu včiel v sezóne a nie v zime. A ak niekto aj trochu číta môj blog, on či ona môžu pochytiť myšlienku o praktickej aplikácii niektorých postupov, ktoré uvádzam zadarmo, dúfam, že v inšpiratívnych príspevkoch, ako príklady použiteľné v prírodnom včelárení.
Úľ pred a po jarných zásahoch.
Našiel som veľmi dobrú metodiku nemeckého hobby včelára, Friedela Rennera, ktorá v zásade nie je spochybňovaná a je podobná taktike, ktorú uvádzam na blogu v príspevku "Zelený úľ Warre". Metóda bez chemického ošetrovania včelstiev spočíva v tom, že na jar, keď príde prvé teplé počasie a teplota vystúpi aj v horách na 15 stupňov Celzia, je slnečný deň a bezvetrie, treba úľ otvoriť a zo včelstva vybrať všetky plásty s plodom aj so včelami na nich a vytvoriť novú rodinu. Obvykle majú včelstvá v tomto čase štyri až päť plástov s plodom. Matku treba vyhľadať a oddeliť ju aj so včetkými zostávajúcimi plástami bez plodu. Zostávajúce plásty bez plodu s matkou dáme do jedného nadstavka, ktorý zostane na pôvodnom mieste. Táto rodina má teraz veľmi málo roztočov Varroa, pretože väčšina z nich sa nachádza v zaviečkovanom plode novovytvorenej rodiny, aby sa tam rozmnožovali. Do novovytvorenej rodiny môžeme preložiť plásty s plodom aj z piatich úľov. Všetky včely zo zaviečkovaného plodu sa narodia najneskôr za 13 dní. Mladá matka, ktorú si včely vychovajú, sa oplodní a začne klásť vajíčka asi za 23 dní. K tomu treba pripočítať 7 dní, kedy začnú včely viečkovať plod od ňou položených vajíčok. Roztoč Varroa údajne prežíva na jar bez plodu len asi 27 dní, takže väčšina sa pri tomto obmedzení nemôže reprodukovať a hynie.
Pre prírodného včelára je tento zásah opäť len hrubou manipuláciou so včelami, pretože roztrhanie plodiska a jeho prekladanie tam a späť, je úplne v rozpore s harmonickou povahou včelstva. Je to všetko len o boji včelára proti roztočom a metódu je vhodné použiť v akútnych prípadoch. Preto väčší zmysel má, dať včelám šancu vysporiadať sa s roztočom prirodzenou cestou v období rojenia, prípadne vytváraním nútených rojov - zmetencov počas medobrania.
pondelok 12. marca 2012

Výborne! Ľudia ich rozdrvili na prach.


Po 89 západná Európa neprivatizovala, ponechala si národné podniky v rukách štátu. To len u nás dali robotníci voľnú ruku "radikálnym osvietencom". Ľudia v týchto predčasných voľbách 2012 úplne využili svoje schopnosti, ktoré majú, aby podporovali dobro a solidaritu, pretože už nechcú čakať, kedy akási mocnosť vo vnútri ich samotných a vo vnútri prírody, v ich práci, za ktorú nesú zodpovednosť, to urobí za nich. Posunuli sme o kúsok ďalej hranicu svojho poznania a o väčší kus sme dali svojim prostredníctvom priestor nesebeckému jednaniu. 
piatok 9. marca 2012

Tajomstvo červeného medu a drobnosti, ktoré pohladia

Nechajte svet, nech si beží svojimi starosťami a vy sa radujte z tých drobností, ktoré pohladia. David Selig Red Hook, Brooklyn, majiteľ reštaurácie a amatérsky včelár, bol sklamaný, že namiesto medu jeho včely vyrábajú červený lektvar viac pripomínajúci čerešňový likér maraschino alebo sirup proti kašľu.

Sviečku z panenského včelieho diela si urobíte rýchlo a jednoducho. Nie je to to isté ako sviečka z medzistienky, ktorú kúpite v obchode. Je pekná a vonia úžasne! pondelok 5. marca 2012

Od kultúry násilia ku kultúre mieru

Karol Marx, jeden zo zakladateľov komunizmu, je najvplyvnejším mysliteľom uplynulého tisícročia. Hoci diktatúry v dvadsiatom storočí deformovali pôvodné myšlienky Manifestu komunistickej strany, jeho filozofické, sociologické, historické a revolučné práce sú rešpektované dnešnou akademickou obcou. Marxovo vplyvné ekonomické dielo, Kapitál, je analýzou fungovania kapitalizmu. Vzhľadom k tomu, že kapitalizmus je systém, ktorý charakterizuje svet na začiatku dvadsiatehoprvého storočia, poznať Marxovo dielo je pre nás dôležité preto, aby sme porozumeli chodu spoločnosti, v ktorej žijeme. Karol Marx je otcom moderného politického myslenia. 
Ľudia odmietli socializmus v nádeji, že páternalizmus sa o nich postará. "Nikto vám nemôže sľúbiť viac, ako vám dali komunisti."piatok 2. marca 2012

MADE BY HAND

Vyrobené ručne, je projekt so sériou krátkych filmov oslavujúcich ľudí, ktorí robia veci ručne - trvalo udržateľným spôsobom, v mieste bydliska a s láskou sa venujú svojmu remeslu. Projekt o bežnom spotrebnom tovare vyrábanom ručne vznikol z presvedčenia, že veci, ktoré zhromažďujeme, konzumujeme, používame a zdieľame sú súčasťou nás, vytvárajú náš obraz kto sme ako jednotlivci. Napríklad potraviny, ktoré jeme, hovoria niečo o každom z nás, rovnako ako nástroje, ktoré používame aj stoličky, na ktorých odpočívame. Objekty, ktoré obklopujú náš životný priestor, naše bývanie, rozprávajú príbehy nie len o nás. Hľadáme v nich odpovede na otázky kde sa tu vzali, na čo slúžia, ako boli vyrobené.
Film o mladej včelárke má za cieľ informovať o možnosti včeláriť v meste, podporiť to, čo je možné robiť u nás doma, trvalo a s láskou k prostrediu, ktoré nás obklopuje. Dúfam, že príbeh o mestskej farmárke z Brooklynu, Megan Paska, bude inšpiráciou pre vášho ducha premeniť silu myšlienky o zelenej streche s organickou zeleninou na čerstvé potraviny.
   

štvrtok 1. marca 2012

BIO - logická cesta

Čítal som veľa štúdií ako sa mám vysporiadať s varroa problémami mojich včiel. Prístupy vyhovujúce včelárom sú vo svete naozaj veľmi odlišné. Nakoniec som dospel k presvedčeniu, že chémia len zhoršuje problém, pretože včelár, ktorý menežuje svoje včely z čisto finančných záujmov, chová rezistentných roztočov a varroa neudržateľné včelstvá. Iný prístup ponúkajú štúdie, ktoré sa zaoberajú otázkou, čo je dobré pre včely. Prirodzené vedenie včelstiev nie je novinka, ale zriedkakedy tento štýl včelárenia včelári praktizujú, alebo vôbec. V podstate je to podobný spôsob včelárenia, ktorý používali naši dedovia na prelome 19. a 20. storočia. Pre mňa je dôležité mať otvorenú slobodnú myseľ pri hľadaní poznania, ktoré som pre všeobecne uznávané postupy nemohol vidieť skôr a ideológia malobunkového včelárenia začala priťahovať moju pozornosť z jej praktickej hodnoty, ako vylepšiť situáciu v počtoch klieštika na udržateľnej úrovni vo včelstvách. Takže moje znalosti a predpoklady riešení, ktoré sa objavujú na obzore, mi len pomáhajú a na prírodné včelárenie sa vôbec nepozerám tragicky, preto do tohoto štýlu "vedenia" včelstiev dávam veľké množstvo pozitívnej energie aj bez vedeckého základu a výskumných prác. Rešpektujem nápady ostatných v ich vlastnom rozvoji. Ja však robím niečo, čo považujem za ľudské a argumenty, ktoré ma presvedčili, uvádzam na mojom blogu. Vynikajúci dokument, v ktorom je včelársky výskum podložený praxou, napísal Jindřich Boháč, v ktorom pre každého úplne zrozumiteľne vysvetľuje jednoduchosť chovu včiel a v záverečných kapitolách nabáda k ekologickým postupom. Stačí len preštudovať!
Postupy vo včelárskej praxi sa za posledných sto rokov nezmenili. Ide len o filozofiu v štýle včelárenia. Moje jarné postupy pri včelárení sú také isté ako postupy našich dedov na prelome 19. a 20. storočia, len som si ich prispôsobil môjmu štýlu Warre. Pred storočím včelár v koši na jar odrezal spodnú časť plátov, aby mohli včielky stavať trúdie dielo. Vo včasnej jari nevyrušoval včelstvo rozoberaním plodiska.
Ja po jarnom prelete podstavím pod plodisko, na dno, nízky nadstavok a trúdí plod z neho vyrežem po zaviečkovaní. Opakujem to dovtedy, kým včely majú chuť trúdie dielo stavať. Dva plodiskové nadstavky Warre sú približne také veľké ako jeden desaťrámikový nadstavok slovenskej národnej miery "B". Nemanipulujem s plodiskovými plástami, ale s celými nadstavkami.

Dva decilitre sirupu, naliateho na horné trámiky plástov, dvakrát do týždňa, robí v rozvoji včelstva, v jarných dňoch s nepriaznivým počasím, zázraky. Ideálny je vo vode rozriedený med v pomere 1:2.

Keď rozkvitne vŕba rakyta, ako top nadstavok položím nízky box, aby som včelstvu rozšíril priestor na stavbu panenského diela a ukladanie jarného medu. S rozkvitnutými ovocnými stromami príde trvalejšia znáška, vtedy pod nízky top box s jarným medom postavím vysoký medník.