utorok 28. februára 2017

Očisťovací prelet - prášenie včiel.

Včera ráno teplota vonku klesla na -5°C, na poludnie vystúpila na +11°C, cez deň bolo jasno, takmer bezvetrie. Po štyroch mesiacoch tuhej zimy prvý krát včielky vyleteli z úľov a všetko to lietalo ako na Jána. Matej ľady túto zimu polámal.
V jeseni som na včelárskom fóre čítal veľa príspevkov o tom, že včelstvá idú do zimy veľmi slabé. Aj moje včely trúsili cez zimu melivo na podložku väčšinou v piatich uličkách. Nemôžem teraz od nich očakávať, že budú po včerajšom prášení obsadať desať rámikov JU. Až o tri týždne, po Jozefovi, začne pribúdať prvá generácia mladých včiel.
Ak by bola huba nozéma v úli, tak za tri týždne po jarnom očisťovacom prelete sa zvykne prejaviť. Choré včelstvá na jar stagnujú. Pomôcť sa im dá zúžením na počet obsadaných uličiek mínus jeden rámik. Myslím si však, že nozéma túto jar nehrozí. Zima nebola vlhká, bola poriadne mrazivá.
Ale včerajšie prášenie mojich včiel bolo krásne divadlo. Z toho usudzujem, že včelstvá prezimovali v zdraví. Po prelete potrebujú kľud. Na Jozefa do nich jedným okom pozriem.
Včera sa včely v mojich čechoslovákoch po štyroch mesiacoch preleteli. Vyprášili sa dostatočne. Po 24. hodinách úle reštartovali. Ešte včera neboli povalové fólie zarosené. Fólie som zakladal na rámiky úľov pred týždňom. Dnes sú už povaly na úľoch teplé. Včely zvýšili teplotu v úli a začali plodovať. Ráno bola teplota vonku +6°C, cez deň je +9°C, fúka silný vietor. Včelstvá zimovali v dvoch osem rámikových nadstavkoch JU-čechoslovák.


sobota 25. februára 2017

Regeneračný úľ = Baloghov úľ

Dostal sa mi do rúk Patentový spis 118603a, vydaný úradom pre patenty a vynálezy 15.5.1966. Predmetom vynálezu je regeneračný úľ.
Regeneračný úľ je významný tým, že má letáč umiestnený tesne pod povalou plodiska a na dne úľa je urobená regeneračná pivnica, ktorá je od dolných latiek plodiskových rámikov oddelená doskou. Doska zároveň slúži ako podmetová podložka. V doske je urobený otvor pre vstup a výstup včiel do regeneračného priestoru úľa.
Pri riešení plodiska s horným letáčom je v úli nízka vlhkosť vzduchu a vyššia koncentrácia CO2. Horným letáčom vlhkosť samovoľne uniká z úľa. Tým pádom je plodisko teplé. Včely obsadia plásty okolo horného letáča a regulujú klímu v plodisku podľa ich potreby hustejším alebo redším obsadením letáča a uličiek medzi plástami.
Počas včelárskej sezóny, od jari až do neskorého leta, je včelám umožnené zhlukovať sa v prostredí regeneračnej pivnice. CO2 klesá z plodiska ku dnu úľa. V regeneračnej pivnici je vyššia koncentrácia CO2. Znížený obsah kyslíka umožní zhromaždenému chumáču včiel regeneráciu síl a ozdravovanie lietaviek. V neprítomnosti kyslíka sa tvorí z cukru glycerofosfát, ktorý je konečným produktom bezkyslíkového metabolizmu. Glycerofosfát má význam pre udržanie práceschopnosti a regeneráciu svalov hmyzu. Rovnako je glykogén ukladaný vo svaloch včely, ktorý je pri reakcii štiepenia zdrojom tepla. Vyčerpaním živín musí hmyz načerpať nové sily a tie získa v podmienkach nedostatku kyslíka. Regeneračná pivnica je v sezóne včelami inštinktívne nepretržite obsadená. Len jednotlivé včely sa striedajú ku odpočinku alebo odchádzajú pracovať.
V jeseni a v zime CO2 postupne zaplní priestor plodiska v úli s horným letáčom. Znížená koncentrácia kyslíka v plodisku počas zimovania umožňuje včelám bezkyslíkový metabolizmus, ktorý predstavuje efektívne trávenie. Tým dochádza ku zníženiu spotreby potravy a výkalový vak včiel nie je preťažený.
Je dokázané, že vývoj huby Nosema apis je závislý na teplote v úli. Pri teplote 37°C je možné behom desiatich dní dosiahnuť úplné uzdravenie včiel nakazených Nosemou apis.
Tiež je známe, že staršie včely, ktoré už neošetrujú plod, úplne strácajú antibiotické ochranné látky na svojom tele, sú tak bez ochrany proti množstvu chorôb. Regeneračná pivnica v úli s horným letáčom je samoozdravovňou včiel, ktoré už nemajú zaistenú ochranu po strate antibiotík. V regeneračnej pivnici úľa je prostredie s vysokou koncentráciou CO2 a pôvodcovia chorôb tam nemajú priaznivé podmienky pre existenciu ich života. 

Rez úľa prednou stenou

Rez úľa bočnou stenou

Regeneračná pivnica
Umiestnenie letáča počas doplnenia zimných zásob a pri zimovaní na teplej stavbe
Zimovanie včelstva a smer pohybu včiel za zásobami pri dolnom, strednom a hornom letáči
piatok 24. februára 2017

Ako predchádzať chorobe prázdnych úľov

 V sezóne je dôležité, pozorovať možný výskyt pochodujúcich včiel na jar a v lete. Z pochodujúcich a šplhajúcich sa včiel sa dá totiž urobiť test pozorovaním pod mikroskopom doma. Nozému by mal vedieť každý včelár rozoznať pod mikroskopom. Z toho čo vieme od vedcov, môžem predpokladať, že výsledkom mikroskopického vyšetrenia mŕtvoliek spadnutých zo zimujúceho chumáča je pravdepodobne Nosema apis, a výsledkom mikroskopického vyšetrenia pochodujúcich včiel môže byť Nosema ceranae. Dá sa tak usudzovať z poznania, že N.a. sa v úli šíri v zime a na jar, a N.c. sa zas v úli šíri v lete a na jeseň. Podľa príznakov a pozorovania pod mikroskopom je možné včas včelstvá ošetriť kyselinou mravčou alebo beevitalom na jar aj v lete. 
Ak u pochodujúcich včiel hubu nozémy pod mikroskopom nevidieť, príčinou ochorenia budú vírusy a na premnožené vírusy lieku niet. 

Blesková liečba kyselinou mravčou trvá 6 hodín počas jednej aplikácie na utierke v podmete úľa pod zasieťovaným dnom alebo zo špongie na horných latkách rámikov v úli. Môže byť použitá aj papierová utierka, ktorú po každej aplikácii treba odstrániť a nahradiť ju novou. Dá sa použiť dávkovacia pištoľ alebo injekčná striekačka. Tabuľkové množstvo kyseliny mravčej je určené pre dva nadstavky miery "A" alebo jeden nadstavok miery "B". Polovičná dávka je určená nedorasteným odložencom v jednom nadstavku "A" alebo na šiestich rámikoch "B". Aby bola dosiahnutá požadovaná účinnosť KM treba dodržať dávkovanie podľa očakávanej nočnej alebo dennej teploty a prestávky v počte dní medzi liečeniami.
Bleskovú liečbu KM možno vo včelstve aplikovať 5x po sebe. O počte aplikácií KM sa rozhoduje včelár sám podľa množstva spadnutých roztočov Varroa na podložku. Pri dvoch liečeniach je medzi aplikáciami KM prestávka 14 dní. Pri troch liečeniach je medzi jednotlivými aplikáciami KM prestávka 7 dní. Pri štyroch liečeniach je medzi prvou a druhou aplikáciou KM prestávka 4 dni, medzi druhou a treťou aplikáciou KM 7 dní a medzi treťou a štvrtou aplikáciou KM je prestávka opäť 4 dni. Pri piatich bleskových liečeniach je prestávka medzi všetkými aplikáciami 4 dni. Znamená to asi toľko, že keď včelár začne všetky svoje včelstvá liečiť povedzme 15. septembra, tak liečbu ukončí vo všetkých úľoch naraz, a to bez ohľadu na to, či v úli s malým počtom spadnutých roztočov Varroa na podložku aplykoval KM dvakrát a v inom úli liečil 3 krát alebo 5 krát.


Užitočné bude, pri aplikovaní kyseliny mravčej z povaly úľa, vystrihnúť si z igelitu jednoduchý dávkovač.štvrtok 16. februára 2017

Škôlka na rojové materské bunky

Každý rok vylámem veľa materských buniek. Sú na pláste postavené  tak, že by sa po vykrojení len s ťažkosťami dali vsunúť do tradičnej škôlkovacej klietky. Rojových materských buniek je škoda, pretože sú v nich včelami od prvej hodiny odchované tie najkvalitnejšie matky.
Urobil som si na rojové materské bunky škôlkovací rámik. Vykrojené matečníky, hoci majú s časťou voskového plástu väčší rozmer, sa do škôlkovacieho rámika dajú pohodlne zasunúť z boku a zafixovať.  

streda 8. februára 2017

Rámik Jednotného úľa

Rámiková miera Jednotného úľa 37x30 cm hádam najviac vyhovuje včelám aj včelárovi. Rozmer rámika JU je odpozorovaný z prírody a zo správania sa včiel v moderných rámikových úľoch. Včelí chumáč má väčšinou tvar gule s priemerom 30 cm. Mám niekoľko fotografií včelieho voskového diela na rámikoch Jednotného úľa, ktoré dokumentujú život včiel v úli.
Úľ zvyčajne reštartuje po Matejovi, koncom februára. Matka začne klásť vajíčka do kruhu a špirálovite postupuje po jednotlivých bunkách včelieho diela. Plod potrebuje čerstvý vzduch a včelstvo začína v chladných dňoch nastupujúcej jari plodovať čo najbližšie pri letáči úľa. S rozvojom vegetácie v prírode rastie aj včelstvo a kruhovité plochy včelieho plodu pribúdajú postupne z rámika na rámik.
V máji, v období kvitnutia ovocných stromov, včely plodujú na všetkých matke dostupných rámikoch. Mladých včiel každým dňom pribúda. Príroda ponúka hojnosť nektáru. Ideálny čas na rozmnožovanie. Včelstvo sa vyrojí. S včelárovou pomocou dostane roj nový domov. Keď včely postavia nové voskové dielo, matka opäť kladie vajíčka na rámiku JU špirálovite do kruhu.
Po letnom slnovrate sa včely pripravujú na zimu. V plodisku postupne ukladajú zásoby medu okolo plodu. Plodové teleso má guľovitý tvar a rozprestiera sa asi na ôsmych rámikoch JU. Keď sa zimné dlhoveké včely narodia, včelstvo zaujme miesto na prázdnych bunkách po vybehnutom plode. Chumáč včiel v tvare gule bude práve tam zimovať. Guľa má najmenší povrch. Zo včelieho chumáča bude v takom prípade unikať čo najmenej tepla počas chladného zimného obdobia.
V plástoch, ktoré sa nachádzajú po stranách plodiska, včely uložia najviac zásob medu. Hovoríme, že sú to plásty krycie, zásobné. Je to rezerva na jarný rozvoj včelstva. Medový veniec na rámikoch JU včely prispôsobia guľovitému tvaru zimujúceho chumáča včiel.
Zásoby s medom na úplnom okraji úľa alebo v nadstavku nad zimujúcim včelstvom, včely upravia tiež do tvaru kružnice. Pripravia tak pre seba prázdne bunky na jarnú znášku nektáru a peľu, a matke zas priestor na postupné špirálovité kladenie vajíčok vo včasnej jari.