utorok 19. januára 2016

JÚL - Jasenovský úľ ležan

Mám zbierku starých Jednotných úľov - čechoslovákov, konštrukčne riešených od výmysľu sveta, a všetky tie úle lietajú. Sú medzi nimi zadováky, ležany, nadstavkové, dvojpriestorové, viacnadstavkové, uteplené, tenkostenné, kolenáče, s manipulačnými okienkami aj bez nich, s plytkými aj hlbokými nadstavkami, čo je dôkazom slovenských praktických včelárov o tom, že na každej rámikovej miere, vysokej aj nízkej, širokej aj úzkej, sa dá včeláriť s úspechom všetkými známymi včelárskymi postupmi. Navyše som si postavil horizontálny úľ, ktorý vyhovuje klimatickým a znáškovým podmienkam v mojej horskej oblasti. Môj ležan je na 24 rámikov 370x450 mm. Vnútorný rozmer nadstavka je robený aj na dve priehradky 20 mm hrubé a vo výške nadstavka je zahrnutý tiež podmet vysoký 24 mm od podlahy po spodnú latku rámika. Je to len truhlica s podlahou a povalou. Je to vlastne medová krava s rámikmi.
Včelárenie v horizontálnom úli, ležane, je výhodná investícia pre rodinu, pretože pri ošetrovaní včelstva môžu bez námahy manipulovať s rámikmi deti, ženy aj seniori. Manipulácia s ťažkými úľovými debničkami odpadá.
Jasenovský úľ som skonštruoval ako jednoradový ležan na 24 rámikov, ktoré sú uložené na studenú stavbu. Úľ má 3 letáče a dve priehradky v obývacom priestore pre včely. Priehradkami je možné včelstvo rozdeliť na tri časti po 8 rámikov, alebo na dve časti, z ktorých jedna bude tvoriť včelstvo s 8. rámikmi a druhá so 16. rámikmi. Delenie po 8 rámikov som zvolil úmyseľne. Je to príbytok pre včely s priestorom približne veľkým ako tri Luneburgské košnice, postavené vedľa seba. Kto má záujem o prírodné včelárenie, tak tento úľ bude určite vyhovovať jeho postupom. Tiež pri zimovaní je možné priehradkami včelstvo zúžiť na počet rámikov obsadených včelami.
Steny úľa sú hrubé 3 cm. Konštrukčne sú riešené ako tenkostenné, čiže sú neuteplené. Na prednej stene úľa, v hornom priestore steny môže byť, ale nemusí, nad každým letáčom, vo vzdialenost 12 cm od hornej latky rámika smerom nadol, vyvŕtané očko s priemerom 25 mm.
Dno úľa má pevnú podlahu. Podmetový priestor medzi podlahou a rámikmi je vysoký 24 mm. V strede každej tretiny úľa je vyfrézovaný letáčový priechod pre včely v dĺžke 120 mm a vysoký 10 mm.
Priestor nad rámikmi je vysoký 6 mm, aby mali včely možnosť prechádzať z jednej uličky do druhej tesne pod povalou. Povala je z dosky hrubej 30 mm. Na povale môžu byť položené slamené rohože alebo iná vhodná uteplivka.
Strechu je možné riešiť podľa fantázie včelára.
Rámik som odvodil z dĺžky rámika Jednotného úľa (370x300) a Dadant-Blattovho úľa (470x300). Pretože môj Jasenovský úľ je ležan, tak som kombináciou uvedených dvoch rámikových mier riešil môj rámik ako úzkovysoký. Inšpiroval ma k môjmu riešeniu aj Murovaný úľ a Ukrajinský ležan, ktorého rámiková miera je odvodená z Dadantovho rámika. Tiež som veľkosť rámika prispôsobil veľkosti medometu a jeho košu na vytáčanie medu, teda tomuto potrebnému včelárovmu technickému zariadeniu, ktoré sa dá bežne kúpiť vo včelárskych potrebách. Úzkovysoký rámik Jasenovského úľa ležana má rozmer 370x450 mm. Od tohto rozmeru rámika sa odvíjajú všetky vnútorné rozmery úľa. Rámik môže byť vodorovne rozdelený latkou tak, aby do hornej jednej tretiny rozdeleného rámika vošla polovica medzistienky z úľa čechoslovák, čiže z Jednotného úľa a do spodných dvoch tretín vôjde celá medzistienka z čechoslováka. Vodorovná latka zároveň spevní dielo, pretože plocha tohto rámika je pomerne veľká.
Vnútorný pôdorys úľa je 390x940 mm a vnútorná výška bedničky je 480 mm, v čom je zahrnutý aj priestor na dostatočne vysoký podmet. K bedničke je zo spodnej časti priskrutkovaná podlaha s troma letáčovými otvormi. Povala môže byť k hornej časti bedničky upevnená závesmi na prednej stene úľa a na zadnej stene úľa zabezpečená zamykacou petlicou.

Jasenovský úľ som skonštruoval ako jednoradový ležan na 24 rámikov, ktoré sú uložené na studenú stavbu. Úľ má 3 letáče a dve priehradky v obývacom priestore pre včely.

Priehradkami je možné včelstvo rozdeliť na tri časti po 8 rámikov, alebo na dve časti, z ktorých jedna bude tvoriť včelstvo s 8. rámikmi a druhá so 16. rámikmi.

V strede každej tretiny úľa je vyfrézovaný letáčový priechod pre včely v dĺžke 120 mm a vysoký 10 mm.

Sedlo na uloženie rámikov je široké 12 mm a hlboké 16 mm. Priestor nad rámikmi je potom vysoký 6 mm, aby mali včely možnosť prechádzať z jednej uličky do druhej tesne pod povalou.

Vnútorný pôdorys úľa je 390x940 mm a vnútorná výška bedničky je 480 mm, v čom je zahrnutý aj priestor na dostatočne vysoký podmet. Steny úľa, povala aj dno sú z dosky hrubej 30 mm.


Úzkovysoký rámik Jasenovského úľa ležana má rozmer 370x450 mm. Rámik môže byť vodorovne rozdelený latkou dlhou 350 mm tak, aby do hornej jednej tretiny rozdeleného rámika vošla polovica medzistienky z úľa čechoslovák, čiže z Jednotného úľa a do spodných dvoch tretín vôjde celá medzistienka z čechoslováka. Všetky latky rámika sú hrubé 10 mm a široké 25 mm.