piatok 29. januára 2010

Dvojitý úľový systém Warre.

Jean-François Dardenne má rozsiahle Warre včelárstvo a zverejnil vlastné skúsenosti pre dvojmatkové včelárenie.

Na uvedených odkazoch ilustruje dva štvor-prvkové úle Warre, umiestnené chrbtom proti sebe, s letáčmi smerovanými na opačnú stranu. V oboch klátoch sú kráľovné rovnako staré. Matky sa predbiehajú v kladení vajíčok a robotnice medzi sebou súťažia v znáške nektáru do oboch úľov. 
Namiesto uteplivky Warre je každý z dvoch úľov rovnakej výšky vybavený doskou s otvorom, na ktorom je položená materská mriežka. Tieto dva otvory sú prepojené tunelom, ktorý je konštruovaný ako okno na sledovanie komunikácie včiel medzi kolóniami. Výška pasáže je 10 mm. Celok je zastrešený. 
Robotnice, ale nie matky, sa môžu voľne pohybovať medzi včelstvami. Úspechy tandemu dvoch včelstiev prepojených pasážou vedľa seba sú výrazné. Dardenne uvádza, že s touto technológiou vyberá pri každej znáške úrodu medu z troch medníkov. Konfigurácia je vhodná len pre znáškové obdobie, od mája do júla, a nie pre zimovanie.


pondelok 25. januára 2010

Fenologický a včelí kalendár.

Fenologický kalendár pre klimatickú oblasť Dolného Kubína predpokladá kvitnutie čerešne od 1. mája, kvitnutie jablone od 9. mája, kvitnutie maliny od 25. mája a kvitnutie lipy od 1.júla. Podľa výsledkov dlhoročných pozorovaní každoročne rátam so štyrmi znáškovými obdobiami. Na základe týchto každoročne sa opakujúcich fenologických fáz uvedených rastlín som si postavil hodiny môjho včelárskeho roka v nadmorskej výške 537 m. Včelárske hodiny používam na plánovanie jednotlivých operácií vo včelstve.

Kliknutím na obrázok ho zväčšíte.

štvrtok 21. januára 2010

Včelie produkty vo výžive človeka a v lekárstve.

Pred rokmi som získal do mojej skromnej knižnice so včelárskou tématikou krátku publikáciu, zaoberajúcu sa včelími produktami vo výžive, v medicíne, v kozmetike a v iných oblastiach. Určená je nielen pre včelárov, ale predovšetkým pre laikov, ktorým chce objasniť vplyv včelích produktov na ľudské zdravie, na aktívnu dlhovekosť a na zdravé žitie bez chorôb. Užite si zimné večery pri čítaní.

utorok 12. januára 2010

Nie je to súťaž, včeláriť treba z duše.

Je to vzrušujúce, poznať rôzne typy úľov a prístupov k chovu včiel, ktoré je možné nájsť na rôznych webových stránkach a včelárskych fórach. Avšak, rovnako zaujímavé je tiež zistenie, koľko ľudí je podráždených z toho, keď ostatní robia svoje postupy vo včelárstve inak ako oni. Včelárstvo je  ako športová súťaž alebo činnosť s vlastným tajomstvom na postup. Koľko existuje včelárov, existuje asi toľko prístupov, metód a aj úľov. Napriek tomu sú niektorí podráždení a konfrontační. Nejaký čas je to zábava, inokedy je to frustrujúce. Vo včelárskom svete predsa existuje priestor pre včelárov všetkých typov. Nie je potrebné súťažiť kto má väčšiu tú svoju pravdu alebo kto je väčší snob. Ak jeden nemá záujem o použitie metódy, manipulácie alebo úľového štýlu toho druhého, jednoducho to neurobí. Denigrácia, kritika a konfrontácie sú úplne zbytočné. Nemusíme používať všetky nápady, ale je užitočné, zdieľať vo včelárskej obci skúsenosti ostatných a všetky možnosti, ktoré môžu pomôcť včelám.
Ak sa chystáte postaviť si úľ alebo dva, prosím, popremýšľajte o jeho konštrukcii. Nevyrábajte pekné krabice. Najskôr venujte čas včelárskej literatúre, učeniu a hľadaniu informácií na internete. Akýkoľvek úľový dizajn, ktorý neberie do úvahy vlhkosť v úli, jeho vetranie a sledovanie spádu roztočov Varroa destructor počas celého roka, odsúdi vaše včelárenie na neúspech ešte skôr, ako osadíte svoj prvý roj do úľa. Keď som už spomenul roj, tak tu je dobrý nápad na jeho jednoduchý odchyt.
Uzavreté pevné dno je pre úľ dnešnej doby nevyhovujúce. Moderný úľ musí mať dno celozasieťované,
odoberateľné, vybavené varroa zásuvkou, ktorá umožní včelárovi sledovať spád roztočov a liečiť včelstvo.

pondelok 4. januára 2010

Ľudský záujem o úľ so stabilnou klímou

Denne dostanem niekoľko mailov od záujemcov o jednoduché formy včelárenia. Som prekvapený z takého veľkého počtu nadšencov pre hobby včelárenie. Pretože už nestíham odpovedať každému, tak aspoň touto formou budem postupne reagovať na najčastejšie kladené otázky. Dúfam, že mi to prepáčite ak som na list niekoho z vás osobne nereagoval. Zároveň všetkým ďakujem za prejavenú dôveru a želám každému úspešné zvládnutie učňovských krokov pri starostlivosti o včielky technológiou Warré.

Keď som sa pred rokmi rozhodol hrať sa na včelárstvo, bol som zmätený z rôznorodosti systémov moderných úľov, ako každý začínajúci včelár. Začal som v najrozšírenejších Béčkach, potom som prešiel na priemyselné včelárenie v úloch Optimal a po desaťročiach mi učaroval úľový systém Warré.

Vianočné trhy 2009
Aktuálnym javom počas zimovania včelstiev je pozorovanie zrážajúcich sa vodných pár v podmete úľov. Treba spomenúť, že čím je vzduch teplejší, tým viac vlhkosti môže v sebe obsiahnuť. Za určitej teploty sa množstvo vodnej pary vo vzduchu nemôže zväčšovať neobmedzene – iba po určitú hodnotu, keď sa vzduch stáva nasýteným. Je to preto, lebo pri tomto stave sa dostáva vyparovanie do rovnováhy s kondenzáciou. Ak by však vo vzduchu bolo prebytočné množstvo vlhkosti, táto rovnováha by bola porušená a voda by sa vyzrážala alebo by desublimáciou vznikol sneh.

Zamrznutá voda na podložke 4.1.2010
Aj ja som pri kontrole podložiek vo varroa dnách po vianociach našiel vo všetkých včelstvách mláky vody. Nie je to však znamenie plodovania včelstiev, ale dôsledok vlhkého a daždivého počasia, ktoré priniesol po mikulášskych mrazoch vianočný odmäk. Vlhkosť odvádzaná z úľa pri včasnom plodovaní sa vo včelstve prejavuje úplne ináč, predovšetkým vlhkosťou na letáči, teplou povalou a charakteristickým zvukom, ktoré včelstvo vydáva.
Čím je teplejšia zima, tým je vzduch v úli vlhkejší, vlhký vzduch ochladzuje povrch chumáča, to má za následok zvýšenú aktivitu včelstva na tvorbu tepla a nadmernú spotrebu zimných zásob.
Naopak, počas mrazivého počasia je vzduch veľmi suchý, suchý vzduch neochladzuje chumáč, spotreba zásob je minimálna, včelstvo počas mrazivého počasia pokojne zimuje.Trojkráľová zima začala 4.1.2010
Včelári tieto bio a fyzikálne javy vo včelstve už dávno odpozorovali. Preto má moderný úľ jednoduché neuteplené steny, celozasieťované odoberateľné varroa dno, horný letáč - očko a vzduchový vankúš na uteplenie povaly. Na udržanie stabilnej klímy v zimujúcom plodisku včelstva je údajne najvýhodnejšie riešenie v tvare valca s priemerom 30 cm a o výške 40 cm. Tu je namieste otázka, prečo v úľoch s dlhými a vysokými rámikmi včelár včelstvo zužuje, keď mu chce zabezpečiť pokojné zimovanie a plynulý jarný rozvoj. Kruhové riešenie pôdorysu úľa je pre včelára dosť nepraktické, preto včelári hľadali riešenie vo štvorcovom pôdoryse s dĺžkou vnútornej strany 30 cm. V takto riešenej úľovej zostave má zimujúci chumáč klimaticky stabilný objemový priestor pre obdobie od začiatku novembra do konca februára. Kto chce porozumieť základnej otázke objemu úľa počas zimy, musí si postaviť Warré úľ s uvedenými požiadavkami pre úľ dnešnej doby a vyskúšať si svoju technológiu včelárenia v plytkých alebo hlbokých debničkách. Odpozoroval som, že v úli Warré s pôdorysom 900 cm2 má včelstvo počas zimovania do konca februára o 2 kg menšiu spotrebu zásob ako v klasických úľoch s dlhým rámikom a pôdorysom 2000 cm2. Z toho je zrejmé, že práca pre včely je v úli Warré jednoduchšia ako v klasickom Lang. Ale ak úľ má byť zmenšený v zime, v lete má poskytnúť včelám priestor, ktorý potrebujú, spravidla dvakrát až trikrát väčší ako v zime. Ako to treba urobiť? Pretože úľ Warré je viac debničkový, bude nutné osvojiť si jednu z troch technológií, ktoré som popísal na tomto blogu, prípadne, po ich dôkladnom preštudovaní prijať za svoje všetky tri.