pondelok 28. mája 2018

Kvitne agát

U nás práve kvitne agát. Tento rok aj meduje. Vôňa sa šíri po okolí, cítim sa ako pred rokmi na kočovke v Želovciach. Včely štartujú z úľov za znáškou ráno aj podvečer. Agátový porast nie je veľký. Je to asi desiatka starých stromov, ktoré niekedy pred šesťdesiatimi rokmi zasadil v strmej stráni vtedajší včelár, pán Kozlík. Dnes sú to mohutné vysoké staré agátové stromy. Po rokoch prináša ich kvet úžitok a spestrenie paše včielkam všetkých včelárov v našej dedine. A to na našej Orave!

sobota 26. mája 2018

Rojolapky

Minulý víkend začalo u mňa obdobie rojenia. Pred dvoma rokmi som si urobil podľa polského vzoru lapače rojov. Vlaňajšiu sezónu som ich nepoužil. Nebolo treba, včely sa rojili len v mojich dvoch ležanoch. Túto sezónu poletuje u nás hodne rojov, tak som rojolapky založil na moje Jednotné úle. A ono to naozaj plní svoj účel. Neviem ako má rojolapka fungovať, ale prvú skúsenosť mám takú, že rojace sa včely síce vyletia z úľa, ale keďže matka nemôže za nimi odletieť, včely sa vrátia späť na letáč. Pri prehliadke včelstiev s uväznenými matkami pomocou rojolapky som našiel všetky rojové matečníky vyhryzené a včelstvá pracujú so starými matkami ďalej. Do kvitnutia lipy, čo bude u nás trvať ešte týždeň alebo desať dní, chcem staré matky stále väzniť. Keď začne znáška z lipy, rojolapky odstránim. To už hádam bude po období rojenia.

streda 23. mája 2018

Roj trojdňový

Cez uplynulý víkend sa moje včely v úli ležane rozhodli vyslať primárny roj. Sadol na konár susedovej mladej jablone asi dva metre nad zemou. Vytvoril vedľa seba sediace dva chumáče včiel. Obidva strapce včiel som striasol do rojovnice a išiel som včely nasypať do pripraveného úľa. Nový domov sa včelán nepáčil. Určite boli v ňom dve matky. S jednou, starou, vytvorili včely na konári jeden chumáč a s druhou, mladou, druhý. Už pri sypaní včiel do úľa sa včely zdvihli a svetlíkom na streche včelína odleteli von. Sekundárne roje s mladou matkou sa takto zvyčajne zahrávajú s včelárom. Nechcú sa usadiť v úli, ktorý im včelár vybral. Častokrát sa im ani rojovnica nepáči a po strasení z konára sa hneď vrátia späť na strom. Tento môj nespokojný roj sa usadil pod štítom krovu blízkej sypárne.  Roj si skutočne vybral medzistanicu na zaujímavom mieste. Chcel som ho tam nechať, nech postaví dielo, a mohol by tam aj zimovať. Na tretí deň sa rozhodol presťahovať. Pátračky ho odviedli do úľa môjho kolegu včelára asi o tristo metrov ďalej. Sledoval som prelet včiel vo včelíne a vôbec som nepočul kedy roj odletel. Čírou náhodou bol syn s fotoaparátom pri tom a nič netušiac nafotil tento príbeh.