streda 15. februára 2012

Malé včely

Y fenomén
Mojím koníčkom je varroa včelárstvo a nie lov na roztoče, či ťažba medu v tonách. Zatiaľ je nám vnucovaná definícia, že roztoče Varroa sú choroba včiel. Táto definícia je podľa mňa úplne zlá! Napadnutie včelstiev parazitom Varroa destruktor nemôže byť predsa chorobou. Takáto pesnička vyhovuje výrobcom pesticídov a rôznym poľnohospodársko-priemyselným používateľom týchto "výhodných" vynálezov ľudského utrpenia, ktorých veľkofarmárske chemické ošetrovanie včelstiev je spojené s vírusovými, bakteriálnymi a plesňovými problémami včiel. Nemožno im len hlúpo, nestranne a opustený prikyvovať. V prírode nežije žiadny parazit, ktorý by zabíjal svojho hostiteľa, pretože by zničil svoju šancu na prežitie. Keď zmeníte myslenie o procese výstavby hniezda v úli, zistíte, že je to zázrak! Prirodzené usporiadanie voštín je Y fenomén :  http://www.resistentebienen.lapalmamiel.com/ordnung.htm , http://www.bushfarms.com/beessctheories.htm a tie adresy sú len dve z mnohých podobností priekopníkov včelárenia bez liečby. Ja vidím tento impulz zo Spojených štátov ako pozitívny, pretože zhromažďuje poznatky na úrovni malých včelárov s ich vlastným riešením, čo je vždy viac ako žiadna alternatíva. Príroda je jeden obrovský organizmus. Prial by som si viac tolerantných včelárov a menej pohodlných, pretože, kto vie čítať, je jasne vo výhode v hľadaní riešenia ako si dlhodobo udržať svoje BioAPI včelárstvo.
Druhá strana plásta - obrátený Y fenomén
Každý rok sa zvyšuje počet doporučených a schválených liečiv, ktoré je možné používať vo včelárskej praxi. Chémia používaná vo včelárstve sa stala začarovaným kruhom, ktorý sa zdanlivo nedá prelomiť, pretože aj napriek zvyšovaniu počtov liečiv vo včelárstve počty včelstiev celosvetovo klesajú. Stále narastajúci nedostatok včiel mnohých včelárov núti uvažovať o vytváraní zdravšieho prostredia v úli, čo je obrovskou príležitosťou vyriešiť zdravotné problémy včiel. Profesionálni veľkovčelári, Kefuss a Peron, komunikujú na túto tému s celým vyspelým včelárskym svetom. A musím povedať, že mne prírodné včelárenie robí obrovskú radosť, že sa spolu s vami aj ja podieľam na riešení zdravého životného štýlu včelstiev!
Mnohí už pravdepodobne viete, že dnes prevláda názor, že malé včely sú lepšie. Ale otázkou je, prečo a ako? Myslím, že kto nečíta slepo môj blog, pochopí, že všetky moje užitočné príspevky o prírodnom včelárení vytvárajú jednotný priestor, v ktorom vysvetľujem dôvod "prečo a ako". Vojna sa nedá vyhrať používaním rôznych taktík. Vyhrávate, ak použijete to, čo máte k dispozícii, tak, že zo všetkých strán útočíte súčasne. V prírodnom včelárení sme naozaj vo vojne a vyhrávame, keď do včelárskych postupov zahrnieme všetky dostupné informácie naraz. Som presvedčený, že harmónia s úľovým prostredím prostredníctvom veľkosti buniek na prirodzenej stavbe voskového diela, je len jedna tretina riešenia problému. Pred zavedením medzistienok do praxe včelstvá nemali zdravotné tažkosti. Nesmieme zabudnúť na chovateľské postupy, pretože kvalita stravy je druhou tretinou problému. S podávaním umelej potraviny včelstvá dostávajú neúplnú stravu. Zlá výživa predstavuje vážny stresový faktor akéhokoľvek organizmu, ktorá môže vyvolať ochorenie a neschopnosť brániť sa parazitárnym útokom. Verím, že plemenný chov, ktorý neprebieha v súlade s prírodou, je tretia tretina problému. Kto dokáže realizovať všetky tri uvedené zmeny vo svojom chovateľskom programe, bude súčasne so včelami útočiť zo všetkých strán na parazita Varroa.
Ak sú včely odchované na prírodnom diele s malými bunkami menej náchylné na vyčíňanie roztočov Varroa vo včelstve a iných patogénov a chorôb, tak prečo? Je to preto tak, že vo včelstve žijúcom na prírodnom diele došlo k výraznej zmene v jeho chemickej štruktúre a tieto chemické procesy a feromóny majú rozhodujúci vplyv na spúšťací moment rozmnožovacieho procesu roztočov Varroa. Aký vplyv na to môže mať veľkosť bunky? Väčšina medzistienok dostupných na trhu má veľkosť buniek robotníc bližšie k prirodzenej veľkosti buniek trúdov ako veľkosť buniek robotníc na prírodnom diele. Tento umelo vytvorený pseudo-efekt poskytuje parazitickým roztočom nový zdroj potravy pre ich potomstvo v reprodukčnom procese. V prírode, rozmnožovanie roztočov vo včelstvách Apis cerana, je obmedzené zvyčajne na veľmi malý počet postavených trúdích buniek a len veľmi málo samičiek Varroa má šancu dokončiť svoj vývoj v malej bunke robotníc. Preto sa na prírodnom diele roztoče rozvíjajú na okrajoch plodového hniezda, kde sú larvy trúdov a aj najväčšie larvy robotníc, ktoré majú dlhšiu dobu vývoja, takže čas potrebný na reprodukciu roztočov je v týchto okrajových bunkách dostatočne dlhý na dosiahnutie ich pohlavnej dospelosti. To sú známe fakty potvrdené štúdiami o spolužití roztočov Varroa a Apis cerana. Apis mellifera nedokáže úspešne žiť s roztočmi Varroa, ktoré na jej plode robotníc produkujú životaschopné potomstvo v neudržateľnom množstve. Ale tieto dva príbehy môžu spolu úzko súvisieť, preto ich musíme študovať a učiť sa v našich pracovných postupoch napodobňovať život včiel na prírodnom diele, aby naše európske včely dostali pod kontrolu spolužitie s roztočmi Varroa. Pseudo-efekt umelo zväčšených buniek robotníc na medzistienkach pôsobí v našich včelstvách na roztočov Varroa tak, že ich "vnímajú" ako bunky trúdie, alebo skôr ako nový zdroj potravy. V bunke trúdov je vždy viac rastového hormónu, ktorý nabáda roztoče Varroa klásť vajíčka do lariev trúdov. V bunkách robotníc Apis cerana je malé množstvo rastového hormónu, ktorý by lákal samičky roztočov Varroa klásť vajíčka do plodu robotníc na ich prírodnom diele. Veľkosť buniek robotníc Apis cerana je prirodzená. Apis mellifera žijúca na prírodnom diele stavia bunky robotníc do veľkosti, na ktorých žila do roku 1900, čo predstavuje hornú hranicu 4,9 mm prirodzenej veľkosti bunky robotnice, a táto veľkosť bunky je blízka bunkovej veľkosti robotnice Apis cerana v Kórei, Japonsku a na severozápadnom pobreží juhovýchodnej Ázie a tak môže dosiahnuť prirodzené ovládanie populácie roztočov, podobne ako Apis cerana. Na prirodzenej stavbe je vyššia hustota buniek v plodisku. Vyššia hustota buniek znamená, že včelstvo udrží v plodisku vyššiu stálu teplotu, čo spôsobí, že roztoče sa budú reprodukovať skôr na okraji plodového hniezda. Zvýšením hustoty buniek robotníc získa včelstvo vyššiu stálu teplotu, ktorá má vplyv na rýchlejší vývojový cyklus plodu, takže je normálne, že čas vývoja robotníc sa skráti o 24 hodín. To je čas, ktorý znemožňuje roztočom ich ďalšie párenie, ktoré prebieha pod viečkom. Apis mellifera tak prirodzeným spôsobom môže získať kontrolu nad šírením parazitov a včelár nemusí použiť rôzne chemické ošetrovania včelstiev. Za posledných desať rokov je v mojich včelstvách prirodzený denný spád klieštika prakticky nulový. Zasieťované dná používam od polovice osemdesiatych rokov minulého storočia a po dlhoročnom varroamonitoringu zodpovedne hovorím, že v posledných desiatich sezónach je po letnom slnovrate prirodzený spád roztočov v mojich divoko žijúcich včelstvách dva, najviac tri jedince za mesiac.

16.2.2012, po snehovej búrke

Tohtoročná zima s celodennými mrazmi začala 27.1.2012
a mrznúť prestalo 15.2.2012.
Dúfam, že ste pochopili, prečo som sa dal na prírodné včelárenie. Moderné včelárske postupy neustále pracujú proti prírode, proti povahe včiel, namiesto návratu k tomu, čo skutočne včely potrebujú, aby prežili. Plemeno odolných včiel tu nebudeme mať nikdy, pretože vzdialenosti od včelína k včelínu nepresahujú ani tri kilometre. To je dôvod, prečo musí každý včelár robiť individuálne všetky zásahy spojené s kontrolou stavu klieštika na udržateľnej úrovni vo včelstvách. Výsledky prác jednotlivcov od teórie k praxi sú prezentované a diskutované a téma prírodného včelárenia by sa mala stať aj pre výskumné včelárske ústavy potrebou niečo urobiť po takmer štyridsaťročných pokusoch vysvetlovania príčin umierania včelstiev vinou Varroa, pretože kritici prírodného včelárenia a všetci pochybovači, ktorí odsudzujú fanúšikov novej vlny malobunkového včelárenia, ako vždy bez konštruktívnych nápadov, nedokážu prísť s vlastnými návrhmi a myšlienkami na riešenie. Cez vysoké včelárske výnosy je i agrochemické včelárstvo silne dotované. Zatiaľ sa mi nepodarilo objaviť školenie, dotované z peňazí EÚ na vzdelávanie nie celkom technicky zbehlých včelárov, s témami o metódach včelárenia bez pesticídov. Takýto postoj kompetentných ku šíreniu kultúry včelárenia len prispieva k vytváraniu medzery vo vedomostiach, čo u začínajúcich včelárov ničí dôveru k postupom prírodného včelárenia. Genetické inžinierstvo v šľachtení varroaodolných včiel nemôže sláviť úspech, pretože to by bol podobný príbeh, ako šľachtiť ovce odolné voči vlkovi a sliepky voči psovi. Medzi včelami a roztočmi je vzťah hostiteľ-parazit, tu sa bavíme o dvoch rôznych bytostiach, ktoré nežijú v symbióze, z ktorej by obaja partneri mali výhodu, ale na základe vzťahu hostiteľ-škodca je včelstvo roztočmi Varroa poškodené tak, že včielí organizmus v troskách zomiera. Ale to nič nemení na cieli prírodných včelárov v hľadaní rovnováhy medzi parazitom a hostiteľom, naučiť sa viesť Západnú včelu bez potreby chemicky ošetrovať jej kolónie. Preto sa spolieham na experimentovanie v prírodnom včelárení. Je fakt, že prírodné včelárenie len zdanlivo nie je o výrobe medu, čo je pravdepodobne starosť väčšiny včelárov, ale čo je dôležité, že je predovšetkým o zdravej údržbe včelstiev.