sobota 28. februára 2015

TBH zo slamy a kravského hnoja


V prípade, že si chcete postaviť horizontálny trámikový úľ, tak si môžete pozrieť celý postup výroby mednej kravy so slamenými stenami. Obrázky z videa by mali byť každému jasné a zrozumiteľné. Uvediem len zloženie "omietky" na slamené steny úľa, ktorá chráni slamený úľ pred nepriazňou počasia, pred myšami a pred vtákmi.
Zmiešame dohromady: - tri diely kravského trusu, najlepšie májového, nazbieraného na pastve
                                      - polovicu dielu dreveného popola
                                      - polovicu dielu práškovej hliny (hlinka)
                                      - trochu vápna
                                      - trochu srvátky

štvrtok 26. februára 2015

Medník automat

Medometom už odzvonilo. Med môžete plniť do fliaš priamo z úľa.
http://www.honeyflow.com/
Každý, kto videl alebo niečo čítal o úli, ktorý je len na ťažbu medu a nepotrebuje medomet, hovorí, že je to vynikajúce riešenie. Včelár sa stará iba o plodisko, medník funguje "automaticky", Riešenie pasuje na akýkoľvek úľ. Funguje to nejak tak, že plastové rámiky v ich strede rozdelí včelár alebo jeho vnučka pákou, ovládanou zvonku a med odtečie z buniek potrubím rovno do fliaš. Je to na začiatok nákladná investícia, aj keď pre komerčného med-farmára môže byť v dlhodobom horizonte takéto riešenie ťažby medu rentabilné. Jeden plastový medníkový rámik stojí údajne 58 USS. Takže do medníka za 580 dolárov musia včely doniesť strašne moc medu, aby sa kapitálová investícia vrátila. Nie som si istý, či taká drahá možnosť medobrania je lepšia ako obvyklé vytáčanie medu. Teraz už stačí použiť ako plodisko hivet úľ alebo termosolár a budete mať ideálnu úľovú zostavu. A ja, prírodný včelár, čo nechám med z rozdrvených plástov tiež odtiecť a precedím ho trebárs cez ženské punčocháče, tvrdím, že úľ s kohútikom na plnenie medu rovno do fliaš má veľmi ďaleko od prirodzeného chovu včiel. 
Čo je dôležitejšie, utratiť toľko peňazí za neoverenú technologiu alebo sa ďalej venovať práci s konvenčnou ťažbou? Úľ ako taký nie je nový. Je to bežne používaný akýkoľvek úľ. Novinkou je len sada špeciálnych rámikov z plastu. Tie sú určené len pre med. Bunky sú moc hlboké a matka nebude do nich klásť vajíčka. Nemám rád plasty v úľoch. Toto riešenie však umožňuje používať v desaťrámikovom medníku povedzme len tri alebo šesť špeciálnych plastových rámikov na pravidelnú ťažbu medu a štyri rámiky môžu byť s voskovým dielom ako trvalá zásoba medu pre včelstvo. Toto zariadenie skutočne znižuje počet vyrušujúcich zásahov do včelstva. Takže z tohto pohľadu je úľ so špeciálnymi plastovými rámikmi v medníku "zelenší". Do úľa nepatrí, podľa mňa, ani priesvitná fólia na strop. Jeden plastový rámik stojí 6,25 USS a nemá žiadne pohyblivé časti. Na Západe je úplne bežné, že včelári používajú plastové rámiky a plastové medzistienky. U nás je zas úplne bežné, že včelári čapujú med do plastových obalov. Na jarmokoch sú stánky s medom plné plastových medvedíkov.
Ako moderná priemyselná technika vo včelárstve je to pozoruhodné riešenie. A čo s ťažbou cementového medu, medu z repky a medovice? Tým, že odstránime niektoré medy v správny čas, včely sú schopné opäť doplniť prázdne bunky. "Krutosti" na včelách spojené s medobraním, ako násilná metóda pri vyfúkaní včiel z medníkov a pri ometaní plástov, už nebudú včelárom páchané. Nástroj je nástroj. Ak sa ľudia chcú naučiť vážiť si prirodzený svet, potom sa musia správať k prírode s rešpektom. Bez ohľadu na nástroje, ktoré používajú. Technická revolúcia ovplyvňuje správanie ľudstva od objavenia naklonenej roviny, páky či kolesa. V 20.storočí však technická revolúcia zničila ľudské vnútro a tento trend pokračuje aj dnes. Ak chceme zachrániť prírodu, musíme si vážiť tradičné prirodzené postupy vo včelárskych technikách. 
Toto zariadenie môže byť prínosom pre tých včelárov, ktorí chcú vytvárať včelám dobré životné podmienky, chcú zvyšovať povedomie laickej verejnosti pri oceňovaní života včiel a o nutnosti mať primerane zavčelenú krajinu, a chcú čo najmenej vyrušovať svoje včelstvá. Na niektorom fóre bola položená otázka či to robia aj pre Warre. Odpoveď znela, že áno, že pre akýkoľvek úľ. A môžeš si objednať napríklad len trojrámnikovú sadu.
Ćítal som na niektorom fóre, že sadu špeciálnych rámikov si jednoducho môžete objednať do ktoréhokoľvek bežného úľa. A ak by zariadenie vyrábali iba pre rámikovú mieru langšrot, tak nadstavok lang sa dá vždy ako medník používať v ktorejkoľvek úľovej zostave. Preto má význam kompatibilné riešenie úľových zostáv s rôznymi rámikovými dĺžkami na jednotnom pôdoryse odoberateľného dna úľa langstroth. Tie plastové rámiky sú určené len pre med, pretože majú veľmi hlboké bunky do ktorých matka nie je schopná položiť vajíčka. Trojrámiková sada zariadenia môže byť vhodná pre drobného včelára s tromi rodinami alebo pre začínajúceho včelára. V takomto prípade potreba kupovať drahé stáčacie zariadenie odpadá. Za predpokladu, že špeciálna rámiková sada má dlhú životnosť, čo by mala mať, vzhľadom k tomu, že pohyblivé diely použijete zriedka, iba pri medobraní, tak včely budú skutočne čo najmenej zaťažované stresom. Tiež je toto riešenie výhodné pre drobných včelárov, ktorí majú svoje včely v obývaných oblastiach, na strechách panelákov, na balkónoch a v blízkosti rodinných domov. Skladovanie príležitostne používaných objemných a drahých technických zariadení odpadá. A konečne je tu otázka postoja včelára ku včelám, ku metódam ich ošetrovania, myslenie len na príležitostné vykorisťovanie včelstiev, na vytváranie čo najlepších podmienok pre život včiel. Vzhľadom k tomu, že väčšina včelárov radšej používa tradičné pohyblivé rámiky, tak toto zariadenie je pre "menšinu" niektorých včelárov možnou alternatívou pre medobranie bez medometu.
Mnohí včelári považujú tento vynález za prvoaprílový žart. Koľko informácií máte o tom vynáleze? Z toho, čo som sa dozvedel na zahraničných fórach, tak rámiky s pohyblivými bunkami, určené iba na ťažbu medu, sú realitou. Autori tohto revolučného vynálezu vo včelárskych technológiách poslali sadu plastových rámikov na testovanie aj vo svete známym osobnostiam z obce prírodných včelárov, a to Michael Bushovi z USA a Phil Chandlerovi zo Spojeného kráľovstva. Nemám dôvod spochybňovať pravdivosť informácií týchto dvoch pánov, ktoré na svetových fórach o prírodnom včelárení píšu o ich poznatkoch z testovania plastových rámikov s pohyblivými bunkami. Tiež si mysleli, že obrázky z videa sú paródiou a nie skutočnosťou. Ale potom, čo uvideli, ako to funguje, keď im poslali autori vynálezu box na vyskúšanie a oni tú sadu držali v rukách, zmenili názor a uisťujú na fórach všetkých, že to funguje. Medník so sadou plastových rámikov budú testovať ďalej v priebehu nastávajúcej sezóny a pravidelne budú prírodných včelárov informovať o nových poznatkoch z praxe. Celý príbeh ešte nie je úplne odhalený a mňa zaujíma, ako to bude s poznatkami o včelách u začínajúcich včelárov v budúcnosti.
Mám včelársku literatúru starú viac ako sto rokov. V každej tej knižke sa píše o nutnosti vrátiť sa vo včelárstve späť k prírode. Ale nič z toho sa nedeje. Honba za mamonou pripravuje včelárov o čas, ktorý by mali venovať svojim včielkam. To je úkaz veľmi smutný. Urobia svojich synov dedičmi veľkých fariem, stavieb, technického vybavenia aj kapitálu, ale zabúdajú ich urobiť dedičmi myšlienok, ktoré prechovávali. Včela toho, počas tisícročí, s človekom vydržala veľmi veľa. Človek jej zničil jej pôvodný domov, vypálil lesy, vyklčoval ich, aby získal pôdu a včelu domestikoval. Včela určite vydrží aj súčasný technický pokrok vo včelárskych technológiách. Jedná sa o nástroj, ktorý je užitočný pre včelára. Rieši včelárove problémy. Umožňuje jednoduché medobranie, bez toho, aby včelár posúdil stav včelstva v úli. Problémom pre konvenčných včelárov je cena rámika s pohyblivými bunkami. Čím je cena nástroja vyššia, tým viac medu musíte predať, aby ste kompenzovali náklady. Meradlom úspechu je množstvo vyťaženého medu a nie zdravie včiel.
Včelárstvo má vo svete mnoho rôznych foriem a nikto nemôže tvrdiť, že jeho štýl včelárenia je pre ostatných ten správny postup.streda 11. februára 2015

Včelín a manipulačná miestnosť

Účelne zariadená manipulačná miestnosť pre včelára a pohodlný včelín prinášajú kľud a istotu včelárovi pri jeho práci.
Na obrázku je znázornený pôdorys včelárovho hospodárstva zo začiatku 20. storočia asi pre 150 včelstiev. Včelín je osvetlený svetlíkmi v streche. 


Pracovňa S je zariadená ako medáreň. Je tam stôl, odviečkovač, medomed, pec a podobne.
Miestnosť W je sklad pre plásty, uzavretá tesne priliehajúcimi dverami s malým okienkom. Po stranách sú police a na nich zavesené plásty. Na podlahe stojí hrniec so sírnymi knôtami. Sírne pary pozorujeme okienkom vo dverách.
Vedľajšia miestnosť H je sklad medu. 
Manipulačná miestnosť i včelín sú prakticky usporiadané a každý kúsok pozemku je využitý. Okolo včelína sú nasadené ovocné stromy, ríbezle a egreše.


Takto zariadený, vzdušný a čistý včelín je pre včelára vyhľadávaným útulkom. Priestor je vhodný aj k vysvetľovaniu niektorých včelárskych prác začínajúcim záujemcom o včelárenie. Kto má v úmysle stavať nový včelín, nech si najskôr nakreslí jeho plán a vymeria rozmery.