štvrtok 2. decembra 2010

Získajte zdravšie včelstvá a jednoduchšie včelárstvo.

Bohužiaľ, drastické zmeny na prelome tisícročí, ktoré narušili vzťahy medzi ľuďmi a prírodou, sú výsledkom úspešnej manipulácie s občanmi kapitalistickej kultúry. Mám však pocit, že pribúda ľudí, ktorí majú dojem, že bod zvratu v živote nás všetkých sa blíži. Existuje toľko nových/starých myšlienok, s ktorými je možné produktívne experimentovať v praxi a mnoho úspešných včelárov dokazuje, že veci sa dajú robiť aj prirodzeným spôsobom. V 70. rokoch minulého storočia zaznamenal veľký bum rozvoj záhradkárskych osád s produkciou ovocia a zeleniny pestovaných na organických hnojivách. V 80. rokoch pribúdali nikdy nerealizované projekty na výrobu bioplynu v poľnohospodárskych družstvách s následným zásobovaním domácností na vidieku týmto bioproduktom. V 90.rokoch začínajú pôdohospodári produkovať biopotraviny. Dnes, v prvom desaťročí nového milénia, sa ako najlepšie a najchytrejšie javia malé, efektívne drevosplyňujúce kachle, ktoré takmer eliminujú znečisťovanie spojené s otvoreným ohňom. Spaľujú rastlinný a lesný odpad, ktorý nie je vhodný pre pec s otvoreným ohňom. A spaľujú to efektívne. Zem je však preplnená ľuďmi, ktorých spotreba energie, potravín, vody a vlákniny si vyžaduje nevyhnutne zmrzačiť takmer každý prirodzený proces.
Keď včelár sústredí svoju pozornosť na prírodné včelárenie, tak toto zameranie je vlastne o vzťahu k svetu. Včely sú začiatok. Zdravie a kvalita života včelára a planéty bude výsledok.  
Staré tradičné metódy včelárenia sú motiváciou pre všetkých včelárov, ktorí chcú v priebehu roka tým najjednoduchším spôsobom použiť nevyhnutné ekologické kroky v dnešnej modernej praxi podľa starého modelu včelárenia.
Ak sa rozhodnete pre priemyselný štýl včelárenia s odstupom času sa presvedčíte, že to nie je lacný spôsob výroby maximálnych množstiev medu. Potrebujete veľa drahého vybavenia, pomôcok, musíte kupovať krmivo, lieky, dezinfekčné prostriedky, recyklovať vosk a kým zvládnete metodiku, potrvá to niekoľko rokov. V dlhodobom horizonte zároveň obetujete zdravie včiel a ich životné prostredie v úli. 
Prírodné včelárenie nemôže byť o metodike. Včelárenie s prírodou je múdrejšie, zdravšie, jednoduchšie, ekonomickejšie, zodpovednejšie, je o partnerstve, o vzťahoch a nie o metódach. V procese včelárenia s prírodou prežívajú včelstvá zdravé a produktívne, ktoré splnia svoj účel a partnersky sa rozdelia so včelárom. Včely sú prispôsobivé, pružné, prežívajú veky bez pomoci človeka a budú tak robiť aj naďalej bez toho, aby ich včelár neustále vyrušoval rozoberaním a oslaboval ich imunitný systém chémiou. Ak si včelár dokáže vybudovať so včelami partnerský vzťah a nie otrokársky, má zdravú myseľ a pozorné oko, príroda a včely ho naučia všetkému čo potrebuje vedieť. Jednoduché formy včelárenia sú skutočne jednoduché, pretože včely vedia najlepšie spravovať všetky veci vnútorné a včelár vie najlepšie spravovať všetky veci vonkajšie.
Ak sa rozhodnete pre prírodné včelárenie, nemusíte často manipulovať s úľom, ako je to bežne nutné praktizovať pri priemyselných formách včelárenia. Jednoduchý úľ otvoríte len v nevyhnutných prípadoch, neotvárate ho zo zvedavosti a už vôbec nie z neznalosti. 
Prírodné včelárenie nie je včelárstvo starého otca hoci sa podobá jednoduchým úľovým zostavám, ktoré boli používané pred vynájdením moderných priestranných úľov s rozoberateľným dielom. Dnes je považovaná maximálna produkcia medu za meradlo úspechu včelára. Problémy so životným prostredím v úli aj okolo nás a systémové následky sú odkladané bokom. Vkladanie medzistienok s malými bunkami do včelstiev, chov trúdov a následné liečenie čeľadí kyselinou mravčou sú povrchné metódy podobné prírodnému včeláreniu, ktoré nemôžu nahradiť unikátne včelárenie na prírodnom diele s menšími plástami, pretože včely ich každoročne obnovujú čistou prirodzenou cestou.
Počas mojej včelárskej praxe som sa tiež snažil o maximálnu produkciu medu. Nikdy som si neuvedomoval, že včely žijú v znečistenom úľovom prostredí a pretekajú o život na bežeckom páse s pesticídmi. Po rokoch som moju včelársku prax prehodnotil a začal som experimentovať s alternatívnymi riešeniami včelárenia jednoducho, čisto, s prírodou. Teší ma, že nie som jediný kto dospel k týmto záverom. Narastajúci záujem o tieto myšlienky sa stáva fungujúcim superorganizmom s kolektívnou inteligenciou, ktorý režíruje postupy s prírodou tým správnym smerom. Prírodné včelárstvo je včelárením pre 21.storočie, ktoré nalieva energiu do včelstiev a pri súčasnom pribúdaní šedín v priemyselných metódach včelárenia určite oživí pokrok aj v komunite včelárov.