utorok 30. októbra 2012

Vytratili sa mu z úľov včely

Mám odskúšaný BeeVital HiveClean. Má účinnosť ako Avartín. V tohtoročnej sezóne bol v našej dedine klieštik bohato rozmnožený. Dvom včelárom padli v auguste a septembri, na včelnici a v kočovnom voze, 3-4 včelstvá z dvadsiatich, a ďalším dvom včelárom s dvoma rodinami zostali vo včelíne prázdne úle. Tie moje divovčielky, chvalabohu, sezónu prežili v zdraví všetky. BeeVitalom som ošetril včelstvá len po poslednom medobraní, pretože okrem citrónovej šťavy obsahuje kyselinu mravčiu aj šťaveľovú. Myslím si, že akýmkoľvek syntetickým spôsobom ošetrovať včelstvá proti klieštikovi na jar, a v sezóne do slnovratu, nemá žiadne opodstatnenie. V období rastu včelstiev sa zameriavam na biologické metódy znižovania počtu jedincov klieštika. Tento rok som BeeVitalom včelstvá odľahčil od klieštika 3. augusta a za 6 dní celkom spadlo v ôsmich rodinách od 20 do 220 roztočov. Trojtýždňovú kúru včelstiev som začal 29. augusta, a do 21. septembra bol celkový spád na jedno včelstvo asi 1800 klieštikov. Posledný, tretíkrát, som robil BeeVitalom kontrolu stavu roztočov Varroa vo včelstvách 13. októbra a za 24 hodín spadlo od 0 do 2 jedincov Varroa, pričom v ďalších troch dňoch už nespadol ani jeden kus. V jednom včelstve však spadlo za dva dni cez 300 klieštikov, ale v tretí deň som už nenašiel na podložke ani jeden kus. To len dokazuje, že októbrové kontrolne ošetrenie včelstiev proti roztočom Varroa je rovnako dôležité, ako júlové odľahčenie, či septembrová trojtýždňová kúra. Ošetrovanie BeeVitalom je jednoduché, pohodlné, rýchle, účinné, voči včelám šetrné, a ja som spokojný.
Minulý týždeň dotiahol kočujúci včelár, F.M. zo Spolku v Dolnom Kubíne, do našej dediny dva kočovné vozy s  pätdesiatpäť úľmi a postavil ich na pozemku v užívaní poľnohospodárskeho družstva, za zemiakárňou. Premiestnil ich z lokality, v ktorej vraj tri mesiace bola uzátvora. Z jeho rozprávania viem, že koncom augusta mal zakŕmených všetkých 55 rodín. Lieči kyselinou mravčou. V polovici septembra mu vraj lietalo už len 25 klátov, vo zvyšných tridsiatich úľoch zostali len rámiky so zásobami. Keď v tých 25. rodinách, ktoré mu zostali, zapálil avartín, tak klieštiky spadnúté na podložku sa údajne nedali spočítať. 
Je nás v dedine šesť včelárov a máme dohromady ani nie toľko včelstiev ako ten kočovník. Desaťročia liečime včely spoločne, v jednom termíne, každý z nás používa rôzne druhy liečiv a zdravotná situácia v našich včelstvách je za celé to obdobie relatívne bezpečná. Doposiaľ sme nemali taký hromadný pád včelstiev na premnoženého klieštika, ako sa vyskytol u toho jediného kočovníka. 
Kladiem si otázky: 
1. Ako je to možné, že včelárovi s tak chorými včelstvami bol vydaný kočovný preukaz na celý kalendárny rok? 
2. Prečo ten kočovný preukaz platí ešte v októbri? Za kvetmi ktorej plodiny sa na Orave kočuje v chladných októbrových dňoch a nociach s už zazimovanými včelstvami? Keď som pred rokmi kočoval, tak platnosť kočovného preukazu končila v auguste, po znáške zo slnečnice. 
3. Prečo ten Spolkový kočovník bez zábran premiestnil koncom októbra tak silne napadnuté včelstvá z jednej dediny do druhej bez akéhokoľvek veterinárneho povolenia? Keby som si ja išiel teraz kúpiť jeden odloženec so včelami do susednej obce a doviezol by som ho domov, musím mať na to súhlas od veterinára. Zákony pre každého neplatia? 
4. Prečo sa funkcionári včelárskych organizácií = spolupracujúci s veterinármi, tak nezodpovedne stavajú k riešeniu zdravotnej otázky vo včelstvách, ako v tomto konkrétnom prípade? To si tými 5,-€, ktoré dostanú od štátu za každé "prehliadnuté" včelstvo + peniaze od včelára za prehliadky na vydanie kočovného preukazu, vylepšujú svoj rodinný rozpočet? Prečo nedáte tých 5,-€ radšej včelárovi? 
Tých otázok je ešte veľa, ale na ne by tento blog nestačil. Bez sociálnych istôt včelára nemôže fungovať demokracia v spolkoch. Som slobodný neorganizovaný hobbista. Neriešim nejakých 5,- €, ale zdravotnú situáciu včelstiev áno. Ako je možné, že včelár premiestňuje nemalé množstvo úľov z jednej dediny (s údajov jeho slov po troch mesiacoch zrušeným uzáverom) do druhej s tak klieštikom zamorenými včelstvami? Bez veterinárneho povolenia, koncom októbra iba na kočovný preukaz! A k tomu ešte tie táraniny kovovčelárov, že klieštika a choroby rozširujú drobní včelári, ktorí vraj nevedia ošetrovať svoje včelstvá. Podľa zákona, keď budem chcieť premiestniť moje včely zo záhrady na dolnom konci dediny, do záhrady na hornom konci obce, musím o tom upovedomiť veterinárov. Kočujúci včelári si môžu robiť čo sa im zachce?

pondelok 29. októbra 2012

Zima?

Vyzerá to, že cez víkend sme sa stretli s prvou nocou tejto zimy. Práce na včelnici sú dokončené, včely sú na zimu pripravené, roztoče Varroa sú na minime, myši nemajú do úľov prístup, zásob v úľoch je dostatok, všetko je pripravené na chladné zimné obdobie. To znie cool!streda 24. októbra 2012

Spôsoby prírodného včelárenia?

Nové úle Warre natieram zmesou vosku a rastlinného oleja
Spôsoby? Sú to miestne úpravy a prispôsobenie warre včelárenia lokálnym podmienkam. Na úvod mojich myšlienok uvediem, že už som na blogu našapravda na túto tému viackrát písal. Francúz, abbé Eloi François Emile Warre, nazval svoj úľ úľom ľudovým a v dnešnej dobe je tento trámikový úľový systém skutočne veľmi populárny. Je to úľ ekonomicky nenáročný, praktický a umožňuje včelárovi prirodzený spôsob obhospodarovania včelstiev. Warre úľ je úľ nadstavkový, čo znamená, že umožňuje včelárovi manipulovať s nadstavkami a prispôsobovať život včelstva mnohým miestnym situáciám, potrebám včelstva aj potrebám včelára. Schopnosť prispôsobiť sa je dôvodom, prečo je úľ Warre populárny po celom svete. Trámikový úľ Warre je v prevádzke v celej Severnej a Južnej Amerike, od Aljašky po Brazíliu. Včelári z Európy, Afriky, Indonézie, Ázie a Austrálie dokumentujú úspešné vedenie včelstiev v úľovej zostave Warre. Tak sa celoživotnému dielu Emila Warre dostáva uznania a jeho vízia o ľudovom úli pre každého sa stala skutočnosťou.
Moje hybridné trámikové úle Warre
Ale aj Emil Warre poukazuje na to, že úspech včelárenia v trámikových úľoch je závislý na miestnych klimatických a pastevných podmienkach. Pravdou je, že typ úľa a ktorýkoľvek spôsob vedenia včelstiev, nemôže zmeniť kamene na med. Ani včelárove vedomosti, alebo plodné matky, neovplyvnia znáškové podmienky v okolí včelnice. V dôsledku miestnych podmienok sú výnosy z úľa na tých podmienkach závislé a pohybujú sa od úľa k úľu a od jedného roka do druhého len v takom objeme, ako je región bohatý na nektár, aká je plodnosť matiek, prírodné teplotné podmienky a zručnosť včelára. Warre rozlišuje medzi úľom a metódami. Metódy včelárenia, ktoré sa dnes v trámikovom úli Warre používajú, sú rôzne a to je dobrá vec. Vzhľadom k tomu, že úľ je možné prispôsobovať zmenám vo včelstve aj v prírode, a zároveň aj jednotlivým metódam včelárenia, je prínosom nielen pre včelára, ale rovnako aj pre včely. Warre pracoval metódou, ktorá vyhovovala jeho regionálnym podmienkam. Za dnešných okolností sú včelári nútení používať také spôsoby vedenia včelstiev, ktoré zabezpečujú maximálny zisk.
Kočovanie za pašou
Včelárim v trámikových úľoch s "nerozoberateľným" dielom, v ktorých včely žijú úplne samostatne a po letnom slnovrate im odoberiem toľko medu, čo im príroda dala naviac. V rokoch, akým bol aj tento rok 2012, kde nielenže nebolo v medníkoch naviac, ale nebolo ani najpotrebnejších zásob a väčšina včelstiev by bez pomoci včelára bola odsúdená na smrť hladom, predsa sa našli dve rodiny, ktoré si nanosili značné množstvo medu.
Odloženec z vyrojeného včelstva
Vytvorenie medníka roju


V polovici júla, poťažkal som prvé dva úle, podvihol som v rukách ich medníky, všetky boli ľahké, prázdne, a hľa, podvihol som tretí úľ a cítim, že je v ňom do 30 kg medu. Akože sa to stalo? - kladiem si otázku. Nuž, pozrite sa, pred kvitnutím jabloní úľ vyslal prváka, roj som osadil do dvoch debničiek Warre na pôvodné miesto odkiaľ vyletel, aby postavil nové dielo a posilnil sa lietavkami z materského včelstva, a po dvoch týždňoch som ho spojil s odložencom, ktorý som urobil z vyrojeného materského včelstva, postavil som ho vedľa osadeného roja, celý čas som ho intenzívne podnecoval, aby sa mladá matka čo najskôr oplodnila, rozkládla a aby odloženec začal plodovať. Po spojení včelstiev cez noviny sa mladá matka ujala "vlády" a včelstvo sa viac už nerojilo. Vytvoril som umelo vo včelstve situáciu, kedy sa vyrojené včely z nejakých príčin vrátili späť do úľa.
Idem ďalej, zas len ľahké ďalšie dva úle a na konci opäť ťažký. A tu sa čo prihodilo? - pýtam sa sám seba. To je roj, ktorý som urobil spojením z jedného druháka a jedneho prvoroja, ktorý som pre nedostatok času osadil do úľa z vystavaným dielom a nechal som ho tak.
Včely z týchto dvoch úľov plných medu ma náhodou naučili používať dve metódy v prírodnom včelárení. V prvom prípade spojenie roja s materským včelstvom pred hlavnou znáškou, a v druhom prípade urobiť roj tak, aby znášal med. Včelárovi nič iného nezostáva, urobiť len to, čo urobila slepá náhoda. Urobiť s otvorenými očami to isté aj s ostatnými úľmi, a hoc aj pri malom včelárení s troma rodinami včiel za garážou, budete mať pravidelný prebytok medu tam, kde tento bol len náhodou alebo zriedkavosťou.

nedeľa 7. októbra 2012

Šanca pre včely na výstave v OstraveVčera som bol s priateľom, Ing. Damiánom Jelšovkom, na výstave včelárov a záhradkárov v Ostrave. Pred vchodom do pavilónu na výstavisku Černá louka nás výtal detský kolotoč a o pár krokov ďalej zas niekoľko stánkov ponúkajúcich polystyrénové úle a slamené koše zároveň. Pravdepodobne, takto symbolicky, chceli predajcovia vyprovokovať návštevníkov výstavy, aby sa každý z nás, včelárov, zamyslel nad svojimi možnosťami včeláriť v súlade s prírodou v ktorejkoľvek úľovej zostave.


Výstavy som sa zúčastnil na pozvanie jedného z organizátorov tohto úžasného podujatia moravsko-sliezskych včelárov, Václava Scískalu, ktorý ma oslovil mailom: "... s kolegy organizujeme v rámci výstavy Život na zahradě (5.-7.10.2012) v sobotu 6.10.2012 setkání Klubu Alternativních včelařů s přednáškami odborníků a vyspělých včelařů a mým úkolem je pozvat osobnosti, které by v rámci přednášek vystoupili se svými zkušenostmi a myšlenkami na podporu této formy včelaření. Náš Klub „Šance pro včelu“ je novým subjektem pod patronací ČSV o.s. a chceme vzbudit zájem o alternativní chov včel." Také pozvanie som nemohol odmietnuť, prijal som ho, aby som prezentoval moje skromné skúsenosti a poznatky z prírodného včelárenia v trámikových úľoch, a zároveň aj predstavil jeden z týchto úľov, trámikovú úľovú zostavu Warre. Zároveň som včelárskej verejnosti predstavil kompatibilnú úľovú zostavu rámikových úľov, ktoré vyrába firma HDV Engineering Consulting s.r.o. v Likavke pri Ružomberku, a ktoré rámikové miery sa v ČeskoSlovensku používajú, čím som chcel upozorniť včelárskych funkcionárov a výrobcov úľov na nutnú požiadavku dnešnej doby, dohodnúť sa, ujednotiť a riešiť stavbu úľov všetkých rámikových mier na jednotnom pôdoryse, bez falcov, bez uteplovania, s jednoduchým zasieťovaným dnom, aby ktorýkoľvek nadstavok z týchto rôznorodých rýmikových mier pasoval ako kocka z lega pri kladení na seba na každej včelnici a v každom kúte republiky. Dufam, že som mojou účasťou na ostravskej výstave aspoň drobnou čiastkou prispel k šíreniu myšlienok hnutia Šanca pre včely, ktorého "Cílem je praktikovat, ověřovat alternativní přístupy v různých podmínkách, sebevzdělávat se a dále šířit tyto myšlenky mezi včelaře i nevčelařskou veřejnost."

Keď som vystúpil z výťahu na druhom poschodí výstavného pavilónu, prekvapilo ma množtvo vystavovateľov včelárskych potrieb, včelích produktov, výrobcov úľov, medometov, výrobkov z medu, vosku a propolisu, ako aj množstvo literatúry a včelárskeho propagačného materiálu. Zdalo sa mi, akoby každá dedina, každá skupina včelárov z krásneho moravsko-sliezskeho kraja tu prezentovala svoju prácu a chcela ňou prispieť k udržaniu zdravej prírody a zdravej včely na moravsko-slovensko-polskom pomedzí.


Množstvo návštevníkov sa celé hodiny tlačilo popri stánkoch vystavovateľov. Od desiatej hodiny predpoľudním až do pokročilého podvečera bežali v kuse za sebou prednášky o alternatívnych formách včelárenia. Krátke prestávky medzi prezentáciami vyplnila úžasná muzika heligónkárov s ešte krajšími pesničkami v rytme polky a valčíka. V hľadisku, pod katedrou s dataprojektorom, celý ten čas sedela, a v skupinkách postávala, najmenej stovka poslucháčov. Stretol som sa tu s veľa priateľmi, ktorých som poznal len z diskusií na včelárskom fóre, s Karolom Crhom, Ivanom Černým, Leošom Dvorským, Václavom Scískalom a mnohými ďalšími. Oslovil ma celý rad mne neznámych včelárov, ktorí zas poznajú z internetu mňa a máme spoločnú, rovnakú záľubu v štýle včelárenia na prírodnom diele. Tiež ma potešili slová uznania priateľov, ktorí si boli kúpiť úle Warre a KTBH vo firme HDV Engineering Consulting s.r.o. v Likavke a pri tej príležitosti ma poctili návštevou u mňa doma, že ich včielkam sa v trámikových úľoch darí, sú zdravé a prosperujú.

Organizátorom podujatia nemožno nič vyčítať. Môžem ich len pochváliť za ich zodpovednú prácu organizačne zabezpečiť túto krásnu akciu, na ktorú sa ľudia budú vždy, s radosťou a so záujmom o dianie v našej prírode, vracať.
Pravdou je, že typ úľa a ktorýkoľvek spôsob vedenia včelstiev nemôže zmeniť kamene na med. Ani včelárove vedomosti, alebo plodné matky, neovplyvnia znáškové podmienky v okolí včelnice. V dôsledku miestnych podmienok sú výnosy z úľa na tých podmienkach závislé a pohybujú sa od úľa k úľu a od jedného roka do druhého len v takom objeme, ako je región bohatý na nektár, aká je plodnosť matiek, prírodné teplotné podmienky a zručnosť včelára. Prosto, akú šancu dá včelám ich opatrovateľ včelár a všemocná príroda.

sobota 6. októbra 2012

Šľachtenie včelstiev prirodzeným spôsobomŠľachtenie včelstiev dokáže robiť každý praktický včelár a stačia mu k tomu bežné znalosti zo školy a včelárskej praxe. Trúdy z materského včelstva nie sú bratia mladej matky. Majú panenský pôvod. To znamená, že ich otcom je starý otec, pretože sa liahnu z neoplodneného vajíčka. Otcom mladej matky je úplne iný trúd, pretože tá sa liahne z oplodneného vajíčka. To je na včelách úžasné, že u nich prakticky nemôže dôjsť ku degenerácii.

Od jednej matky odchované trúdy a dcéry nemôžu byť bratia a sestry, pretože nemajú spoločného otca. Gény prenáša iba trúd, matka gény neprenáša? Je matka len nástrojom na kladenie oplodnených a neoplodnených vajíčok? Matka a od nej odchované trúdy sú bratia a sestra, pretože majú jedného otca, ale matka už nie je sestrou od nej odchovaným dcéram, pretože každá z nich má iného otca. Potom včelstvo ako jednotný organizmus má vlastnosti, ktoré mu určujú robotnice a ktoré vo včelstve pomáha rozvíjať včelár technikou ošetrovania, napríklad jarným podnecovaním včelstva alebo včelárením na prírodnom diele. Robotnice, a nimi pripravovaná strava, rozhodujú o všetkom čo sa vo včelstve momentálne deje a bude diať. Ak sa matka párila s dvanástimi alebo piatimi trúdmi, tak vlastnosti včelstva bude určovať najpočetnejšia skupina dojčičiek a kŕmičiek so spoločným otcom.
Gény prenášané "neoplodneným" vajíčkom môžu pochádzať iba od starého otca, ktorý je jediným otcom všetkých trúdov vo včelstve a aj ich "matky". Gény prenášané oplodnenými vajíčkami pochádzajú od rôznych otcov, ktorých spermie sú skladované v tele "matky". Matka - to nie je ten správny výraz na pomenovanie tejto jedinej včely svojho druhu vo včelstve. Matka oplodní vajíčko jedinou spermiou, ale nemôže rozhodnúť od ktorého otca bude. Od ktorého trúda spermia bude môže rozhodnúť len včelár pri umelom výbere. Presnejšie pomenovanie je kráľovná, o ktorú sa včely veľmi dobre starajú, ale nerozhoduje o nikom a o ničom, dokonca ani o tom nie, koľko môže položiť oplodnených vajíčok a koľko neoplodnených. O všetkom rozhodujú včely.
Trúd je samček včely. Geneticky samička, morfologicky samček. Keďže sa rodí z neoplodneného vajíčka, v skutočnosti preberá gény starého otca len od svojej matky, pretože ten je ich spoločným otcom. To je 100%. Medzi vernou kópiou trúda a matky, a genetickou kópiou, je obrovský rozdiel. Potomkovia nededia od rodičov hotové znaky, ale len predpoklady - gény, ktoré sa môžu, ale nemusia prejaviť. Preto je metodika ošetrovania včelstva dôležitá! Čo sú to gény a čo chromozómy? Čo to znamená, mať polovičný počet chromozómov? Prečo sa trúd rodí z neoplodneného vajíčka? Je trúd, ktorý je geneticky samičkou, prenášačom znakov včelstva a matka len nástrojom na kladenie oplodnených a neoplodnených vajíčok? To sú otázky, ktoré si má každý včelár pri zachovávaní tých najlepších včelstiev na včelnici klásť.
Všetko so všetkým súvisí. Pre včely je organizmus včelstva rozdelený do komplexného systému s neplodnými robotnicami, trúdmi a matkou, ktorú považujem za orgán, maternicu, "stroj" na kladenie oplodnených a neoplodnených vajíčok. Čiže, organizmus včelstva by mal mať samčie XY aj samičie XX pohlavné bunky. Je to tak? Trúd má len polovičný počet chromozómov, ktoré všetky preberá od matky. Z toho vyplýva, že spermie trúda obsahujú len chromozómy X. Chromozóm Y chýba? Ak áno, tak to je dôvodom, že trúd je geneticky samičkou, ale morfologicky je samčekom. Ako je to potom s prenosom genetických informácií na organizmus včelstva, keď včelstvo má množstvo otcov a otcom každej z robotníc môže byť iný trúd, ktorý je zároveň geneticky samičkou? Prečo sa robotnice a matka rodia z oplodneného vajíčka a trúdy z neoplodneného? Moje vedomosti zo základnej a strednej školy nestačia na to, aby som našiel na položené otázky fundovanú odpoveď. 
Vyše 200 druhov génov, typických pre sociálny hmyz, reguluje telesné funkcie a správanie komplexného organizmu včelstva. Medzi nimi sú gény, ktoré sú zodpovedné za spracovanie informácií pre činnosť zvláštnych žliaz včiel aj matky, ktoré hrajú dôležitú úlohu pri kladení matky a plodovaní včelstva a pri výžive jednotlivých druhov plodu. Robotnice tak môžu rozhodnúť, napríklad, či sa z oplodneného vajíčka narodí včela alebo matka, a zloženie potravy, ktorou kŕmia plod, aj teplota počas vývoja plodu, určujú mnoho ďalších ich vlastností, napríklad orientačné schopnosti pri hľadaní potravy. Takže organizáciu prác robotníc vo včelstve nemožno z procesu formovania vlastností včelstva vylúčiť. 
Každý včelár dokáže robiť výber. Vie hodnotiť svoje včelstvá, a to tie ich vlastnoti, ktoré chce výberom zlepšovať. Nemusí likvidovať celé nevyhovujúce včelstvo, stačí mu usmrtiť matku. Keď sme zaviedli do metodiky biologické postupy boja s roztočmi Varroa, nútime na jar včely stavať trúdie dielo a následne ho so zaviečkovaným plodom vyrežeme, potom musíme tiež pravidelne doplniť na včelnici trúdov z tých najlepších rodín od včelárov zo susedných dedín.