sobota 26. februára 2011

Radiátory v úľoch

Učil som sa, že vývoj včely od položenia vajíčka do jej narodenia trvá 21 dní. Po narodení včela pracuje v úli ďalších 21 dní na rôznych pozíciách s presne vymedzenými povinnosťami. Ďalších 21 dní pracuje ako zberateľka nektáru, aby zásobila rod, upracuje sa a zomiera. Najnovšie objavy však vyvracajú všetko to o čom si myslíme, že to s určitosťou vieme. Životné úlohy včelám určujú zohrievačky zaviečkovaných buniek dodávaním množstva inkubačnej teploty počas ich vývoja. Teplo zvyšuje inteligenciu včiel a prázdne okienka v pláste ostávajú v záujme zvyšovania inteligencie včiel. Rozhorúčené včely sú v susedstve komôrok s larvami a kuklami a všetko je priestorovo usporiadané tak, aby sa komôrke s potomstvom dostávalo rovnomerne zvýšenej temperatúry. Zdrojom tepelnej energie robotníčok je pritom ich letové svalstvo, mihajú krídlami blízko pri tele, na mieste lietajú. Pretože je to pre ne nanajvýš vyčerpávajúca robota, najneskôr po pätnástich, dvadsiatich minútach ich vystrieda ďalšia vykurovačka. Niektoré z nich sa navyše pritláčajú hruďou na voskový poklop komôrky s larvou, aby jej dodali ešte viac tepla.  Je to podobne ako u aligátorov a krokodílov kde ich pohlavie určuje teplota dodávaná vajciam pri ich zahrievaní. Na presnejšie odpovede sú zvedaví mnohí včelári. Bolo by napríklad veľmi zaujímavé vedieť, čím to je, že letné včely žijú najviac šesť týždňov, zimné včely až desať mesiacov? Alebo ako to, že schopnosť naučiť sa u nich s vekom stúpa, presne naopak než u človeka?

utorok 8. februára 2011

Kvalitný jarný med

Niektorí včelári argumentujú, že v úľoch Warré sa nevyplatí včeláriť, pretože v nich včelstvá produkujú malé množstvá medu. Takéto tvrdenia nie sú legitímne a sú založené na neznalosti. Musím o mede z mojich úľov Warré povedať nasledovné:
Dalo by sa tvrdiť, že vo všeobecne uznávanej praxi je med vytáčaný z plástov, v ktorých včelstvá niekoľko rokov plodovali a boli ošetrované. To znamená, že kvalita ťaženého medu z takéhoto diela musí byť chudobnejšia ako med získavaný z panenského diela, ktoré nebolo nikdy zaplodované. Plásty s medom, v ktorých sa niekoľkokrát narodilo potomstvo včiel, určite zmenia prírodnú chuť a farbu medu, pretože sú moc tmavé a hubovité. Ak je metóda Warré starostlivo dodržiavaná, včelstvo postaví každý rok nové dielo a k jeho stmavnutiu nikdy nedôjde. Počas jednej včelárskej sezóny zaplodované dielo bude vždy len svetlohnedé.
V každom úli včely najskôr zhromažďujú nektár do plástov pri letáči, teda do plodiska. Tu je nektár "čarovaním" včiel zahusťovaný a prerábaný na med a postupne prenášaný na jeho konečnú polohu, nad plodové hniezdo. V úľoch s mobilnými rámikmi je bežné, že včelár používa v medníku niekoľko rokov tmavé pevné plásty, teda schopné meniť farbu a chuť medu, pretože v moderných veľkopriestorových úľoch je ťažké každoročne obnovovať všetky staré plásty v plodisku. Včelár to nerobí s odôvodnením, že by to bolo na úkor medného výnosu.
Mnohí tiež používajú argument, že v úli Warré je možné ťažiť len zmiešané medy z rôznych ročných období, pretože včelár robí medobranie iba raz do roka. Musím však poukázať na to, že zmiešané medy sú najzdravšie a stoja za odporúčanie. Navyše, v skutočnosti sú rôzne druhy medu z úľa Warré zmiešané až pri medobraní. V úli sú uložené nad sebou vo vrstvách odhora nadol, v boxoch úmernej veľkosti, ktoré sú zaplnené znáškou z rôznych období roka. Ak včelár má záujem vyhovieť vkusu svojich zákazníkov, nič mu neprekáža spracovať konkrétny nadstavok s jednodruhovým medom hneď po jeho znáške. Ďalej je potrebné poznamenať, že neskoré letné medy sú všeobecne najtmavšie, nachádzajú sa v spodných medníkových boxoch úľa Warré, bezprostredne nad plodiskom včelstva. To je med, ktorý môže včelár najjednoduchšie včelstvu odobrať a nahradiť ho boxom s kvetovým medom pri príprave včelstiev na zimu. Môžem s určitosťou potvrdiť, že z úľov Warré ťažím ten najkvalitnejší med.
Z panenských plástov robím zber toho najlahodnejšieho medu, ktorý všetci proste milujú! Ak niekto obľubuje plástikový med, je žiadúce, aby takýto med bol uložený a zaviečkovaný v panenskom pláste, ktorý je postavený bez medzistienky, ktorý nikdy nebol kráľovnou zakladený vajíčkami a zaplodovaný potomstvom včelstva. V úli Warré je úplne ľahké produkovať plástikový med. V medníku Warré včely rýchlo postavia panenské dielo. Ak chcete produkovať plástikový med, musíte si najprv postaviť špeciálny nadstavok s rámikmi. Hĺbka nadstavku je 130 mm. Nadstavok obsahuje 7 rámikov, z ktorých je každý rozdelený na dve časti. Pôdorys debničky zodpovedá pôdorysu úľa.
Včelstvá Warré prezimovali v dvoch nadstavkoch. Keď začne stabilnejšia znáška z vŕb a ovocných stromov, t.j. keď je už uložené malé množstvo jarného medu v najvrchnejšom nadstavku, aspoň 5 kg alebo je asi z polovice plný, toto podlažie, ktoré označujem ako box č. 1, odložím bokom. Podobne, nasledujúci box č. 2 s plodom tiež odložím stranou. Na ďalšie podlažie č. 3 umiestnim box č. 1, ktorý som mal odložený bokom a v ktorom sú zásoby s medom. Na box č. 1 položím box č. 2 s plodom, ktorý bol tiež odložený stranou. Na box č. 2 položím špeciálny nadstavok s rámikmi na produkciu medu v panenskom diele. Výsledkom takejto rotácie nadstavkov je situácia, že nad plodovým hniezdom vznikol prázdny priestor bez medových zásob. Včely sú preto nútené postaviť v rámikoch chýbajúce dielo a ukladať doň znášku čerstvého nektáru. Okrem toho, včely nikdy neukladajú med pod potomstvo. Budú mať tendenciu prenášať medové zásoby z boxu č. 1 smerom hore, preto rýchlo zaplnia rámiky s čerstvo postaveným panenským dielom v špeciálnom nadstavku. To je všetko, čo je nevyhnutné urobiť pre získanie krásnych panenských plástov plných čerstvého jarného medu. 

utorok 1. februára 2011

Sen, ambície, nádej a láska

Som včelár zo severu. Ľudia dávno odpozorovali, že začiatkom februára a aj v jeho poslednej dekáde dochádza k výrazným zmenám vo vývoji ročného počasia. Tieto zmeny sú vyjadrené v množstve prísloví a porekadiel. Na Hromnice koniec sanice alebo zadúva ulice a Matej ľady láme a keď ich nenájde, tak ich narobí. Zmeny v počasí cez mesiac február krásne vyjadril Josef Lada na svojich maľovaných obrázkoch.
Pre včelára je dôležité upozornenie o tom, že na Hromnice máme o hodinu více. Znamená to, že dni sa predlžujú, cez deň pociťujeme narastajúcu silu teplých slnečných ľúčov, ktoré sľubujú blížiaci sa príchod jari. Hlboko, vo vnútri zimného chumáča mojich včelstiev dochádza tiež ku zmenám. Začína zložitý proces v organizme včelstva, ktorý je spojený s tancom včiel, rozvojom vírusov, rastom plesní a húb, množením roztočov a množstvom ďalších prírodných procesov v úli, ktoré už veky zvládajú včely tak úspešne. Zložitosť týchto procesov upevňuje moje presvedčenie o tom aké sú dôležité princípy prirodzeného včelárenia. 

Včely rýchlo spoznajú zmysel týchto zmien a čoskoro začnú chovať svoje prvé malé kúsky plodu. Začiatkom februára plocha plodu nie je o moc väčšia ako minca jedneho eura. Zväčšovanie tejto plochy včelstvom koncom mesiaca február bude vyžadovať od včiel obrovské investície do energetiky a zdrojov. Včely zvýšia teplotu v strede zimného chumáča na 35 stupňov Celzia výkonným pohybom ich lietacích svalov. Musia v chumáči udržať vlhkosť na dostatočne vysokej úrovni, aby zabránili vysychaniu vajec a lariev plodu. Spočiatku včely používajú na kŕmenie lariev svojej mlade vlastné tukové rezervy a to až do času, kým nebudú môcť získať dostatočné zdroje z iných oblastí úľa a neskôr z potravy nájdenej na poliach, v blízkosti potokov, v záhradách, sadoch a lesoch.