piatok 1. marca 2013

Vývoj včelstva vo včasnej jari


Keď poľaví najkrutejšia zima, prebudia sa včely k životu. Poznám to podľa toho, že niekoľko mŕtvoliek vynesú von. Akonáhle za teplého jasného dňa vystúpi teplota v tieni na 10 stupňov Celzia, sklopím ráno letáče a vytiahnem letáčové zástrčky. Svetlo vnikne do úľa a za jednu hodinu včely urobia očisťovací prelet, úplne podľa včelárovej vôle.

Tri dni po prvom prelete začína matka intenzívne klásť vajíčka. Vypočítal som podľa jednoduchej metódy Jozefa Bretschko produkciu položených vajíčok matkou v závislosti na priemernej maximálnej dennej teplote za prvú a tretiu dekádu mesiaca február. Priemer teplôt v mesiaci som rozdelil po dekádach. Na konci mesiaca som vypočítal približnú veľkosť plodového hniezda v úli Warre. Na jeden plást Warre počítam asi 4000 buniek.
Slabší prelet som mal 15.februára 2013, kedy teplota na včelnici vystúpila na 8°C a riadny prelet bol 25.februára 2013 pri teplote 12°C na včelnici. Januárová spotreba zásob bola 70 dkg a vo februári včielky spotrebovali 1,5 kg medu.

Vo februári sa najvyššie denné teploty pohybovali mierne nad nulou. V prvej dekáde bola priemerná najvyššia denná teplota 0,8°C. Túto priemernú teplotu treba vynásobiť konštantou 1000, čo je maximálne možný počet položených vajíčok denne pri vonkajších teplotách do 10°C. Pri teplotách do 15°C je konštanta 2000 a nad 15°C je 2500. V prvej dekáde položila matka 800 vajíčok, a keď ich počet vydelíme počtom buniek na pláste, tak zakládla 2 desatiny plásta. Denne položila v priemere 88 vajíčok.

V druhej februárovej dekáde bola priemerná najvyššia denná teplota -0,7°C. V tejto dekáde boli iba tri dni s teplotou nad nulou, preto som výpočet denne položených vajíčok v týchto troch dňoch urobil metódou denného výpočtu prof. Dr. Joachim Hans Bergmann a Ing. Lutz Bergmann, ktorý, ak som postup správne pochopil, sa robí podľa vzorca y=22,8295*A1^1,4252, kde "y" je počet položených vajíčok v konkrétnom dni a "A1" je maximálna denná teplota v sledovanom dni. V prvom dni s teplotou 3°C matka položila 110 vajíčok, v druhom dni s teplotou 2°C položila 62 vajíčok a v treťom dni s teplotou 1°C 23 vajíčok. Ostatné dni v druhej dekáde februára boli s maximálnou dennou teplotou pod nulou. V druhej dekáde dohromady matka položila 852 vajíčok, ak zoberiem do úvahy, že matka neprestala klásť v mrazivých dňoch, čo sú približne dve desatiny z plochy plásta a priemer 95 vajíčok denne.

V tretej februárovej dekáde bola priemerná najvyššia denná teplota 2,4°C a matka položila v tretej dekáde februára asi 2400 vajíčok, čo zaberie plochu 0,6 plásta. Denný priemer bol 240 položených vajíčok.
Počet denne položených vajíčok.
Za február matka položila celkom 4052 vajíčok a to je plocha asi 1,01 plásta Warre. Minimálne položila matka denne 23 vajíčok a maximálne 293 vajíčok. V priemere položila vo februári 141 vajíčok denne. Keďže som použil pre výpočet dve metódy, tie čísla sú len orientačné, môžem však predpokladať, že sa približne zhodujú so skutočnosťou. Mám takú skúsenosť, že keď včelstvo začne v skorej jari plodovať, žiadna nepriazeň počasia ho v jeho raste nezastaví. Samozrejme musí primerane obsadať priestor úľa, mať dostatok zásob, peľu a vody.

Ďalšie výpočty sa budú odvíjať od počiatočného počtu včiel vo včelstve, ktorých bolo začiatkom februára v úli Warre asi 10000 jedincov, pretože včely sedia podľa z podložky vyčítaného spádu meliva na piatich plástoch Warre, čo je približne uvedený počet. Pomocou nameraných denných maximálnych teplôt, matka položila vo februári 4052 vajíčok. Je to pomerne málo, čomu sa nemožno čudovať vzhľadom k nízkym teplotám blížiacim sa k nule. Z toho počtu sa už narodilo do 1000 mladých včiel a ďalších 3000 pribudne do polovice marca. Zo starých včiel zomrela takmer polovica od začiatku februára. Včelstvo zložené z 10000 včiel sa zmenšilo do konca februára na 6000 jedincov a včelstvo s chumáčom 20000 včiel na 11000 jedincov. Viem, že včelí chumáč sedí vo všetkých úľoch v dvoch nadstavkoch, takže predpokladám, že počet včiel v jednotlivých úľoch sa začiatkom februára pohyboval v počte medzi 10000 až 20000 jedincami. Presné výpočty prirodzene nesúhlasia, ale ten nastúpený trend v plodovaní včelstiev je tam. Bilanciu urobím pri prvom teplejšom počasí jediným pohľadom do úľa.
Pri optimálnych vonkajších teplotných podmienkach, dostatku medových zásob, peľu, vody a letových dní, stúpne počet včiel v úli Warre v marci asi na 25000, v apríli na 35000 a do konca mája na 45000 jedincov.