piatok 11. marca 2011

Priekopnícka metóda Warré

Priekopnícka metóda včelárenia na prírodnom diele bez liečenia včelstiev v úli Warré je veľmi podobná tvorbe zmetencov - umelých rojov v tom, že včely musia začať znova od nuly. To je dobre, pretože môžeme predpokladať zlom, prerušenie reprodukčného cyklu roztočov Varroa. Pri použití priekopníckej metódy udržania počtu roztočov Varroa vo včelstve pod kontrolou, vytlačíme včely z horných boxov smerom nadol pomocou dymu, pričom donútime včely obsadiť prázdne debničky úľa Warré, ktoré sú nižšie. Všetky plásty s plodom a medom, ktoré sú v horných poschodiach, s nadstavkami odoberieme a odvezieme. Plod z plástov vyrežeme,  med z plástov vylisujeme a vosk vytopíme v slnečnom rozpúšťači.
Väčšina drobných včelárov ošetruje prirodzenou cestou tri až päť úľov Warré. Prevažná väčšina z nich má prosperujúce včelstvá, ktoré pri použití "priekopníckej metódy" zásobujú včelárovu rodinu tým najkvalitnejším medom. Priekopnícku metódu včelárenia opísal v knihe "Včelárstvo pre všetkých" Abbé Warré ako cenný spôsob protirojových opatrení, zároveň pri jej používaní včelár predchádza nákazám hniloby včelieho plodu a Noseme, zvyšuje výnosy medu a znižuje počty roztočov Varroa na udržateľnú úroveň. 
Pôvodným požadovaným účinkom priekopníckej metódy včelárenia, ako to Abbé Warré videl, bolo zvyšovanie výnosov medu. Včelstvo nemusí chovať plod, preto je oveľa viac robotníc uvoľnené pre prácu lietaviek pri znáške nektáru. Zároveň je vo včelstve potlačený pud k rojeniu. Dosiahneme efekt s rovnakým výsledkom ako pri metóde s vytváraním zmetenca, ktorá sa v súčasnosti hojne používa. Avšak dôvodom priekopníckej metódy včelárenia je, nahradiť všetky plásty v plodisku naraz, čiže skôr ako pri rozširovaní plodiska niekoľkými medzistienkami každý rok. Priekopnícka metóda včelárenia umožňuje všetky staré plásty odstrániť každý rok. To je v súčasnosti všeobecne uznávaný postup, pretože výmena všetkých plástov s plodom v jednej operácii môže pomôcť pri potláčaní chorôb včelieho plodu.
Priekopnícka metóda včelárenia má tiež veľký vplyv na populáciu roztočov Varroa na udržateľnej úrovni, pretože všetky štádiá včelieho plodu sú so všetkými štádiami vývoja roztočov zo včelstva odstránené. Vo včelstve zostanú len roztoče, ktoré sa držia na včelách. Ak takéto včelstvo potom ešte ošetríme kyselinou mliečnou alebo práškovým cukrom, odstránime veľmi veľký podiel roztočov Varroa z kolónie.


štvrtok 10. marca 2011

Úľ Warré, to je superorganizmus

Predstavte si, že sedíte na terase alebo v tieni stromu na záhrade a tešíte sa zo slnečného letného popoludnia. Vidíte červenú a zelenú farbu vašej zeleniny na obrobených a upravených hriadkach. Cítite vôňu kvetov z kvetinových záhonov a počujete bzučanie a hučanie včiel z úľa v rohu vašej záhrady.
Ako sa budete pozerať, uvidíte, že vaše včely lietajú z kvetu na kvet, zbierajú nektár a opeľujú zeleninu a ovocné stromy z vašej záhrady a kvety vysadené na nádvorí. Vidíte ich ako nosia nektár do úľa, kde robia z neho med, aby sa oň podelili s vami a s vašou rodinou. Môžete ich sledovať ako vetrajú a tancujú pri vchode do svojho úľa, vyhrievajú sa na slnku a tešia sa dobrému jedlu z kvetín a rastlín z vášho dvora a vo vašej záhrade. 
Toto všetko môže byť vo vašom vlastnom dvore skutočnosťou. Všetko čo potrebujete sú včely a včelí úľ alebo dva. Každý, kto je schopný ovládať pílu a kladivo, môže si postaviť svoj vlastný trámikový úľ s jednoduchou obsluhou. Stavbu trámikového úľa zvládnete počas jedného popoľudnia a bude vás to stáť oveľa menej ako večera pre dvoch vo vašej obľúbenej reštaurácii. 
Existuje množstvo pokynov na stavbu toho najlepšieho úľa. Možno ste už strávili niekoľko hodín alebo dní hľadaním informácií o dobrom úli, ktorý by bol ľahko ovládateľný a jednoduchý na postavenie a bol by zábavou pre vás a vašu rodinu, len aby ste zistili, že hľadáte niečo tak ťažké, čo je ako hľadať ihlu v kope sena. Vyhľadávanie, analýzy a porovnávanie množstva úľových zostáv je určite ťažké pre vaše rozhodovanie. Ak si chcete skutočne postaviť svoj vlastný jednoduchý a lacný úľ, začať v ňom jednoducho a čisto včeláriť a mať ho vždy pripravený pre akokoľvek silné vaše vlastné včelstvo, tak riešením je nadstavkový trámikový úľ Warré, v ktorom je včelárenie, podľa mojich pozorovaní, príjemným relaxovaním a dôležité je to, že včely dokážete viesť bez skúseností a bez stresu. Keď váš prvý roj akceptuje úľ, ktorý ste vlastnoručne postavili, bude ten príbeh pre vás tak obohacujúcou skúsenosťou a zážitkom, na ktorý sa nikdy nezabudne.
Včelárenie v úli Warré je prírodným včelárením, kedy včelstvo najlepšie prežíva s geneticky rozmanitou populáciou. To znamená, že matka sa pári s 15. až 20. trúdmi, čím sa do úľa dostane komplexný genetický fond. Systém Warré, to je úľ, ktorý vytvára so včelstvom superorganizmus. Superorganizmus, ktorý je komplexným, koordinovaným systémom individuálnych činností zameraných na získavanie a asimilovanie zdrojov z oblasti životného prostredia. Keď o úli uvažujeme takýmto spôsobom, znamená to, že si ho predstavujeme ako zdravé, komplexne fungujúce telo s vaječníkmi kráľovnej, semeníkmi trúdov, pľúcami a tráviacim traktom robotníc, pečeňou je voskové včelie dielo a meternicou sú bunky s plodom. Pevnou kostrou je úľ.
Ak považujeme včelie dielo za pečeň úľa, to znamená, že absorbuje všetky odporné látky z procesov v úli, nečistoty, chemikálie, stopy po kuklách, atď. Takže úľ, ktorý umožňuje včelstvu dlhodobo používať staré plásty, v podstate umožňuje hromadenie nečistôt v pečeni organizmu.
V úli Warré žije včelstvo prirodzeným spôsobom a v priestore tohoto úľa je včelárovým jednoduchým postupom povzbudzované každoročne obnovovať svoje dielo. V tomto úli stavajú včely dielo smerom dolu a nové plásty sa tak každoročne stávajú maternicou superorganizmu. Nasledujúci rok sa tieto zakladené plásty dostanú do horných poschodí úľa Warré, včely uložia do nich med a opäť postavia nové dielo v dolných poschodiach. Vyradené plásty pri medobraní dávajú včelám príležitosť stavať novú a čistú pečeň superorganizmu v úli Warré. V záujme zdravia včelstiev, Warré včelár venuje pozornosť hustote úľov na záhrade, na zimu ich zásobuje tým najkvalitnejším krmivom a v prirodzenom včelom diele dáva včelstvám príležitosť chovať dostatočné množstvo tých najkvalitnejších trúdov.


nedeľa 6. marca 2011

Päť priateľov

Môj vnuk Max dostal nové cédečko. Je zo série jeho obľúbených príbehov, ktoré so záujmom počúva. Táto časť sa volá "Päť priateľov - zachraňujú včely". Nemecká včelárska obec aj takýmto jednoduchým spôsobom inšpiruje deti ako nadväzovať vzťahy so včielkami. Je to detektívka pre deti podobná našim "Trom pátračom". Ide o riešenie záhady, za ktorou sa schováva nejaký zločinec.


sobota 5. marca 2011

Národný program eradikácie moru včelieho plodu

Informácie o pokračovaní kontroly na MVP sa k neorganizovaným včelárom ani nedostanú. Tí si musia informácie hľadať samostatne a po svojom robia každú sezónu opatrenia vo včelstvách. 
Včelárska prax už tretie desaťročie experimentuje so základným modelom likvidácie klieštika v úli chemickým ošetrovaním včelstiev. Aktuálny vývoj v zdravotnej situácii vo včelstvách naznačuje, že v neúspešnom experimentovaní s týmto modelom budú včelári pokračovať ďalších tridsať rokov a oslabovať imunitu organizmu včelstva. Chemoterapia v úľoch, ako prevencia proti chorobám včiel znamená, že bez chemoliečby by včelstvá neprežili. Keď sa prírodný včelár postaví nezmyselným zákonom o včelách, položia mu nezmyseľnú otázku, či si dal vyšetriť chytený neznámy roj na mor, ktorý osadil do novučičkého úľa. Veď ten roj mohol vyletieť len z úľa tých, ktorí tú otázku položili. Zásoby medu, ktoré roj so sebou nesie spotrebuje do troch dní a prevažnú časť prípadných spór vykalí mimo úľa. Je iróniou, myslieť si, že práve ľudia, ktorí zákony o včelách presadzujú, chcú zabrániť šíreniu chorôb včiel, pretože sú zrejme hlavným vektorom pri šírení ich nákazy. 
Sústreďujeme veľké množstvo včelstiev tesne vedľa seba na jedno miesto, do kočovných vozov, do včelínov, naukladáme ich do radu na záhrade alebo na okraji lesa. Akosi sme spohodlneli a pozabudli na včelnicové rozmiestnenie každého úľa samostatne.
Je to celosvetová problematika, ktorá sa vždy v minulosti vyskytovala, menia sa iba ohniská výskytu. Zákon o veterinárnej starostlivosti ukladá, ako má štát postupovať (režim preplácania) v prípade, keď Štátna veterinárna a potravinová správa vzhľadom na spomínanú chorobu nariadi likvidáciu včelstva. Keď už veterinári v zmysle predpisov usilujú o nerozširovanie spór MVP pálením včelstiev a zariadenia, tak nech sa verejnosti povie, či med z dovozu je čistý od spór MVP a antibiotík. Ide o mor včelieho plodu, nie o včelí mor. Jeden z problémov tejto choroby je, že na ňu neexistuje účinné liečivo. Navyše, následky moru sa môžu iba tlmiť a účinné sú iba antibiotiká a sulfónamidy, stopy ktorých liečiv v produktoch zákon nepripúšťa. Americká hniloba včelieho plodu sa šíri potravinovou cestou, spóry MVP sa nachádzajú v potrave, ktorou včely kŕmia svoj plod. Spóry MVP donesú včely do úľa odkiaľkoľvek, s nektárom, vo vode, s peľom, s tmelom ...., je to ako každoročne opakujúca sa chrípka, s ktorou si organizmus musí poradiť sám. Prenášať vinu na toho druhého nie je správne, pretože podľa obsahu príspevkov v diskusných fórach včelárov začneme tvrdiť, že Americká hniloba včelieho plodu sa už šíri aj elektronickou cestou. V každom prípade však treba zdôrazňovať, že MVP pre človeka nepredstavuje žiadne riziko ochorenia.
Do roku 1939 sme na Slovensku Americkú hnilobu včelieho plodu nepoznali. Starí včelári obmieňali dielo každé dva roky. Jeden rok vyrezali nepárne plásty s medom a ďalšiu sezónu urobili to isté s druhou polovicou plástov. Dnes stačí spoločné napájadlo a patogénne baktérie MVP sa šíria od včely k včele,od úľa k úľu, od susada k susedovi. Kým sa choroba prejaví môže to trvať aj 30 rokov. Pomenovanie "mor včelieho plodu" nie je výstižné, pretože ochorenia, ktoré sa pri zvieratách alebo u ľudí nazývajú mor, sú spôsobené vírusmi, zatiaľ čo Americká hniloba včelieho plodu je bakteriálneho pôvodu. K nakazeniu plodu dochádza ešte v období štádia larvy, keď ich kŕmičky kŕmia takmer každých 30 sekúnd. Na nakazenie larvy je treba 10 miliónov zárodkov, na nakazenie včelstva 6 miliárd. V jednej odumretej larve ich je asi 2,5 miliardy, takže na nakazenie včelstva stačia tri odumreté bunky. Prevenciou sú skutočne všeobecné zásady hygieny.
Ja stále nerozumiem tomu, prečo sa niektorí snažia upodozrievať suseda z šírenia MVP. To keď včelár, ktorý niekoľkokrát za sezónu rozdelí včelstvo, aby predával odložence, kŕmi ho cukrom a nie medom, okráda ho o peľ, to taký komerčák neoslabuje imunitu včiel a jeho niekoľkonásobným delením oslabené včelstvá nemôžu byť zdrojom MVP? Ako to s tým šírením baktérií MVP je? 
National Geographic uviedol článok o zázračnej prírodnej potravine, o mede. Na niektorých fľašiach s medom je varovanie, že med nemožno podávať deťom mladším ako jeden rok. Med môže obsahovať výtrusy butulizmu. Tráviaca sústava detí mladších ako jeden rok nie je ešte úplne vyvinutá, preto môžu tieto deti pri jedení medu utrpieť otravu jedlom. Ak baktérie začnú rásť v tele dieťaťa, začnú produkovať toxín a dieťa môže veľmi ťažko ochorieť. Dospelí sa však nemusia obávať. Podobne je to aj s baktriami MVP, ktoré neškodia dospelým včelám, ale iba včeliemu plodu, ktorého tráviaca sústava nie je ešte dokonalá. 
Baktérie MVP sú anaeróbne, čo znamená, že nemôžu rásť v prítomnosti kyslíka. Sú celkom bežné a možno ich nájsť v prachu a nečistotách, na močariskách, ale našťastie sú tam vystavené vzduchu, ktorý ich prinúti čakať na vhodné prostredie, v ktorom sa budú môcť reprodukovať. Baktérie a spóry sú vetrom voľne prenášané v prírode, tak sa dostanú na telo včely a ďalej do medu. 
Baktérie MVP nemôžu v mede rásť. V skutočnosti, med sa tradične používa na ničenie baktérií pri ošetrovaní rán. Problém je, že keď plod kŕmia včely potravou z medu, ktorý má spóry MVP, začnú tieto spóry ohrozovať zdravie včelieho plodu, pretože jeho nezrelé tráviace ústrojenstvo a imunitný systém nedokážu sa ich reprodukcii ubrániť. Ak baktérie začnú rásť v tele plodu, začnú smrteľne plod včiel ohrozovať. Mňa len teší, že MVP nie je moja parketa a budem rád keď sa s ním nestretnem. Zaujímalo by ma, či aj zásoby z cukru alebo kukuričného sirupu, prípadne iné náhradné krmivá, dokážu rovnako účinne ako med brániť v raste baktériám MVP. Medzi pH medu a pH cukru je totiž obrovský rozdiel. 
Z uvedeného vyplýva, že MVP nerozširuje starší sused a jeho včelstvá v starších úľoch. Kým sa neprizrieme lepšie, ako ten šťastlivec chová včely, môžeme si myslieť, že si žijú u neho len tak, samy od seba, ale keď potom zistíme, ako sa svedomite o ne stará, pochopíme, že onen šťastlivec vie, čo ho robí šťastným, vie, ako to dosiahnuť.


utorok 1. marca 2011

Warré - holistický prístup k včeláreniu

Profesionálny včelár zlepšuje metódy a výrobné zariadenia s cieľom uľahčiť a zjednodušiť si svoju prácu a zároveň vedie včelstvá v súlade s biológiou včely, aby sa vyvíjala zdravo a zabezpečovala včelárovi dobrú produkciu. Úľ Warré je úľ deliteľný, to znamená, že sa skladá zo štandardných prvkov nadstavkovej úľovej zostavy, čo umožňuje včelárovi využívať všetky operácie spojené s rotáciou nadstavkov pre zvyšovanie produkcie medu. Možno chcete rozšíriť počet svojich včelstiev na niekoľko desiatok úľov Warré a ja tu uvádzam verejné tajomstvá, čo všetko musí urobiť včelár na jar vo svojom chove, aby s pomocou priemyselných metód včelárenia, ale zároveň v súlade s prírodou, tento pracovitý hmyz nabádal k dynamickému životu.