streda 19. novembra 2014

Slovenský válov

Keď sa pozrieme na pôvodné rámikové miery európskych a východných úľov, tak tie ich rámiky boli stojany, používané v typických východných jednoradových úľoch, úľoch, akým je Ukrajinský úľ. Kuntsch 25/33 cm, Swiss box 28/35cm, Gerstung 26/41 cm, nemecký 28/45 cm, slovenský klát 31/60 cm. Po objavení sa ležiaceho rámika, Langstrothovho 45/23 cm a Zanderovho rámika 42/22 cm, sa úľové zostavy začali meniť. Vysoký rámik sa používa v podisku a nízky v medníku. Je to podobné, ako tomu bolo v trámikovom Christovom úli z 18. storočia. Aj ležany zmenili svoj tvar. Každý úľ so širokonízkym rámikom je v skutočnosti ležanom. To znamená, že každá NN úľová zostava je ležan.
Voskové dielo je najkrehkejšie pri hornej latke rámika, pretože sa tam nachádzajú zásoby medu a tieto bunky sú málo zaplodované alebo vôbec. Med je veľmi ťažký a keď je plást plný medu, tak to môže spôsobiť jeho roztrhnutie práve v týchto miestach. Preto, čím je horná latka rámika kratšia, tak jeho výška vyhovuje hlbokým nadstavkom, a čím je horná latka dlhšia, tak výška jeho bočnej latky sa bude skracovať, čo zas vyhovuje úľovým zostavám s plytkými nadstavkami. A kombináciu týchto dvoch poznaní využil pri konštrukčnom riešení úľovej zostavy Dadant.
Včely a včelár tak vytvárajú vyvážený celok. Včely sú flexibilné adaptabilné bytosti - ako je možné, že niektorí chovatelia včiel nemôžu nasledovať ich príklad? Pridám pár fotiek starého švédskeho ležana, v ktorom je tiež možné manipulovať s plytkými alebo hlbokými nadstavkami.

Aj slovenský válov, používaný vo včelíne v Zázrivej, je ležanom, v ktorom je tiež možnosť manipulovať s nadstavkami.
sobota 15. novembra 2014

Exponenciálna funkciaVčelárim v konvenčných úľoch technikou vedenia včelstiev na prirodzenej stavbe včelieho diela. Včelárim viacnadstavkovo v úľových zostavách s vysokými rámikmi. Aj z mojich ležanov som urobil hybrid a konštrukčne som ich riešil tak, aby sa v nich s pomocou jedinej priehradky dalo včeláriť aj nadstavkovo.
Niekde som čítal, že najväčším nedostatkom ľudstva je neznalosť aritmetiky, čiže neschopnosť porozumieť exponenciálnej funkcii. Exponenciálnu funkciu môžeme opísať ako veľkosť čohokoľvek. Takže vo včelárstve hovoríme o situácii, kedy je čas potrebný na ročný nárast počtu včelstiev určitej kvality.
V konvenčných úľoch včelári používajú techniku pre zabezpečenie ročného rastu, ktorá je založená na delení a spájaní včelstiev. Delenie robí včelár rozdelením včelstva do menších jednotiek, ktoré sa cez sezónu vyvíjajú svojim vlastným tempom po dobu niekoľkých mesiacov. Týmto menším jednotkám hovoríme odložence a včelár im ako nutnosť musí zabezpečiť zdroj peľu a nektáru, pre zdravý vývoj a kŕmenie novej mladej matky dostatok mladého otvoreného plodu na pláste s materskou bunkou, dostatočný počet včiel na znášku peľu, nektáru a kŕmenie plodu. Vďaka modernej poľnohospodárskej praxi musí včelár simulovať umelú výživu. To je základný mechanizmus súcítiacej ľudskej bytosti starať sa o chorých, zdravotne postihnutých a slabších.
Pre človeka je nepríjemný pohľad na trúdov, ktorých včely vyháňajú z úľa po letnom slnovrate, alebo jav okrádania slabších rodín počas neskorého leta a v jeseni. Z pohľadu včelstva sú to však opatrenia na prežitie druhu. Včely neuvažujú ľudskou logikou. Prevádzkujú vlastnú kolóniu spôsobom zabezpečiť ich vlastné prežitie postaraním sa o maximálne zimné zásoby. Rabovanie je pre včely šanca na prežitie, je to teda ich prirodzené správanie, aj keď to je v rozpore s našou logikou o ľudskom zmysle pre súcit. V kresťanskej Biblii je napísané: "Lebo tomu, kto má, bude dané, ale tomu, kto nemá, vezmú aj to, čo má." Mk 4:25
Ak chce včelár zabrániť vážnym stratám v priebehu niekoľkých rokov, musí si osvojiť techniku delenia a spájania včelstiev, ktorá je lacná a zabezpečuje mladým matkám dobrú výživu počas ich vývoja, pretože slabé včelstvá, to sú slabé matky a slabé matky sú dôsledok nedostatočnej výživy počas vývoja matečníkov, zlého počasia v čase párenia matiek alebo skrytých infekcií, ako je nosema. Genetika matiek je len malou časťou ich sily alebo slabosti. Dôležitejší je ich zdravý rast počas vývoja v matečníku. V krajine s moderným poľnohospodárstvom chovať včely bez zásahu včelára nie je možné.
Neexistuje žiadny skutočný recept pre všetky možné situácie delenia a spájania včelstiev. Všetky postupy vo včelárstve závisia na vašich osobných cieľoch a plánoch. Takže môžme hovoriť o nejakých konkrétnych situáciách a pozrieť sa, čo urobí včelár pre zvýšenie počtu včelstiev alebo udržanie počtu zdravých produkčných včelstiev.
1) Som prírodný včelár a plánujem rozširovať počet mojich včelstiev asi do desiatich úľov. V takomto prípade produkcia medu nie je mojim primárnym cieľom. Med budem mať pre rodinu, priateľov a známych. Žijem na vidieku a moji susedia majú pochopenie pre chov poľnohospodárskych zvierat. V tejto situácii sa mi najlepšie bude pracovať s rojmi. Nechám úľ rojiť sa a s chyteným rojom budem pracovať ďalej. Roj je zdrojom obrovského množstva pozitívnej energie a vitality. Vyrojená časť včelstva je zas zdrojom matečníkov, v ktorých sa vyvíjajú tie najkvalitnejšie matky, pretože sú včelami odchované v tom najsprávnejšom čase hojnosti, rozmnožovania a párenia. Z vyrojeného včelstva, ak uznávam jeho vlastnosti za veľmi dobré, mám možnosť urobiť niekoľko odložencov s mladými matkami, ktoré po párení môžem pridávať do včelstiev, ktorých vlastnosti chcem skvalitniť podľa mojich predstáv. Robím výber s určitým konkrétnym cieľom. Roj môžem osadiť do nového úľa a zvýšiť tak počet rodín na včelnici. Roj môžem po postavení nového diela spojiť s materským včelstvom a zamedziť tak stratám na výnose medu vo vyrojenom včelstve a zároveň materské včelstvo omladím o vitálne včely a matku nulového veku.
2) Ako prírodný včelár plánujem včeláriť najviac s desiatimi rodinami včiel v meste. Ani v tomto prípade nie je produkcia medu mojim cieľom. Mám veľa citlivých susedov. Začnem s dvoma úľmi. Po prvej bohatšej jarnej znáške z vŕb a ovocných stromov polovicu plodových plástov z každého úľa odoberiem a nakombinujem ich do nového úľa aj s včelami, ktoré sedia na plástoch. Ešte k nim zmetiem mladé včely aspoň z dvoch plástov z pôvodného včelstva, aby som v odloženci urobil tú správnu zmes mladých a starších včiel do doby kým sa mladá matka narodí, oplodní a vybuduje nové silné a zdravé včelstvo. Takto vytvorenému odložencu môžem pridať matečník alebo nechám včelám postaviť si náhradné matečníky na vlastnom otvorenom plode. Keď včely postavia náhradné matečníky treba tieto odstrániť a ponechať si iba jeden z nich, a to ten, na ktorom sedí čo najväčší počet včiel. Včely si tiež vyberajú ten najkvalitnejší matečník a čo najlepšie sa oň starajú. Samozrejme, že s odložencom môžem ďalej pracovať podľa momentálnej potreby na včelnici, tak ako som spomenul v prvom príbehu.
3) Mám plán venovať sa včeláreniu ako poľnohospodár produkujúci med a ostatné včelie produkty alebo ako hobbista, ktorý si chce vylepšiť rodinný rozpočet chovom včiel. Produkcia medu bude mojim primárnym cieľom. Chov včelstiev nad 25 úľov bude vyžadovať určité náklady. Pre začiatok budem na jeden úľ potrebovať 100 €. Za 25 včelích rodín budem musieť zaplatiť najmenej 2500 €. Plus bežné výdavky na rok. Plus ďalšie zariadenia na zber medu a prepravu včelstiev. Nemôžem zabúdať na budovanie medárne a ďalšieho vybavenia. Pri včelárení s väčším počtom včelstiev musí byť všetko v dokonalom súlade a jednotlivé včelárove postupy musia riadne fungovať, ak nechcem s každým včelstvom stráviť veľa času a investovať veľa peňazí na poruchy a liečenie včelstiev. Tiež treba kúpiť najkvalitnejšie matky, ktoré môžete získať vo vašom regióne. Potom môžete budovať svoje nové včelstvá.
Vezmite zo včelstva jeden alebo dva plásty so zaviečkovaným plodom, na jar, v apríli a máji, a odložte ich do nového úľa. Pridajte im zrelý matečník. Potrebujete najmenej 8 plástov s plodom na nové silné a zdravé včelstvo, ktoré ešte v tej sezóne donesie veľa medu. V 30. rodinách týmto spôsobom zabránite rojeniu a ešte získate navyše štyri produkčné včelstvá v sezóne.
Z každej rodiny urobte na jar odloženec s dvoma rámikmi plodu. Z 30. včelstiev urobíte 15 odložencov. V období letného slnovratu, v čase končiacej znášky a posledného medobrania, začnite budovať nové vitálne a zdravé včelstvá na prezimovanie. Môžete odstráňovať zaviečkovaný plod, spájať včelstvá, a čo najskôr riešiť slabé včelstvá a vymieňať matky. Vytvoríte tak nové silné včelstvá na prezimovanie. Pravidlom postupu včelára, hobbistu, je, vytvoriť každú sezónu polovicu nových včelstiev z počtu produkčných, ale zvyšovať počty produkčných včelstiev treba len mierne, ako v tomto príklade sú to len štyri úle. Týmto spôsobom sa dá včeláriť s dobrými výnosmi a s rýchlejšou návratnosťou investícií.
Ak sa včelár rozhodne rozširovať počty svojich včelstiev rýchlejšie, môže skončiť so slabými včelstvami, bude mať viac problémov, stratí veľa času a peňazí. Návratnosť investícií je dôležitá, inak zbankrotujete v budúcej sezóne. Vo včelárstve príjem nie je nikdy istý. V dlhodobom horizonte je múdrejšie postupovať pomalším, ale stabilnejším rastom počtu včelstiev.
To sú len hrubé náčrty pre stabilný rast včelárenia, ktoré treba tu a tam upraviť na miestne podmienky a podľa osobných cieľov včelára. V knihe o košnicovom včelárstve z roku 1880 som čítal, že začiatočník má rád série úľov naukladané v dlhých radoch. Ale kto chce začiatočníkovi poradiť, tak ho usmerní slovami, že je lepšie držať na včelnici menej včelstiev, ale tej najvyššej kvality. Aj skúsení včelári s vysokými počtami včelstiev prehodnocujú svoje stratégie s meniacim sa životným prostredím. V prostredí prírody zaliatej pesticídmi nemôžete riskovať straty vo včelárení vedením slabých včelstiev. Máme tu roztočov Varroa, ázijských sršňov, malého úľového chrobáka, nové systémové pesticídy, takže si myslím, že prírodní včelári majú v tomto drsnom prostredí veľkú budúcnosť. Celá včelárska obec sa musí učiť ošetrovať včelstvá bez dopingu (peľové placky a sirup), bez chemických procedúr (akaricídy a ich vedľajšie účinky), a musíme sa naučiť, ako udržať včeliu rodinu silnú počas celého roka. Vitalita včiel, ich vnútorná sila a energia musí pochádzať zo včelstva samotného a nie od včelára podporujúceho včelstvo umelou výživou a chemoterapiou. Slabé úle sú potenciálnymi šíriteľmi chorôb do ostatných úľov, takže včelár by mal robiť prácu medveďa a rabujúcich včiel. 
To sú moje úvahy. 

nedeľa 9. novembra 2014

Lis na medové plásty

Kto včelári v trámikových úľoch, ten používa pri medobraní tie najjednoduchšie nástroje. Aj keď existuje horizontálny medomet na vytáčanie medu z plástov na trámikoch, prírodnému včelárovi s pár včelími rodinami sa oplatí hľadať riešenie, ktoré zodpovedá investícii a požiadavkám hobby včelára. Takým riešením môže byť aj starší drevený používaný lis na ovocie, ktorý sa stal niekomu už nepotrebný. Len urobiť na ňom údržbu, vyčistiť ho a vyumývať a môže slúžiť v medárni pri medobraní.Rozlámané medové plásty treba poukladať do vreca, takúto tašku preložiť do lisu a stlačením oddeliť med od vosku.

sobota 8. novembra 2014

Mŕtve úle

V máji tohto roku som na istom fóre napísal:
Citace:Napríklad tohtoročné jarné ochladenie zamrznutých mužov spôsobilo, že moje včelstvá už najmenej dva týždne neplodujú. Momentálne sa rodí veľa plodu a mňa teraz zaujíma, ako sa prejaví pud sebazáchovy roztočov Varroa, keď vo včelstvách matky obmedzili kladenie vajíčok a v plodisku takmer niet otvoreného plodu? Vrhnú sa masovo všetky tie roztoče na budúci plod po skončení tohoto chladného obdobia? Budú z toho virózy alebo to včelstvá vyriešia rojením? V každom prípade môžme po tomto dlhotrvajúcom jarnom ochladení očakávať reštart prudkej reprodukcie roztočov Varroa. Len ma poteší ak nemám pravdu.

Myslím, že som mal pravdu. V roku 2013 boli vo včelstvách priam zanedbateľné počty roztočov Varroa. Podľa mňa tohtoročné premnoženie klieštika spôsobili až tri prudké ochladenia, prvé v apríli, druhé v máji a tretie v júni, kedy včelstvá obmedzili plodovanie a po opätovnom rozplodovaní, sa klieštik pudovo vrhol na plod, aby sa mohol čo najviac reprodukovať. 
Všetko so všetkým súvisí a každá informácia je pre včelára dobrá. Písať treba. Hladovanie včiel počas dažďov a ochladenia cez sezónu sa určite podpísalo pod ich zdravotný stav.
Výsledok môjho tohtoročného pozorovania som na začiatku júna stručne stručne okomentoval.
1. Úle priam kypia včelami. Vitalita včelstiev je obrovská. Znáška bola v apríli a máji minimálna. Hmotnosť úľa na váhe celú jar stagnuje. V plodisku je na začiatku júna až deväť rámikov celoplošne zaviečkovaného plodu,
2. Aj napriek nepriaznivým znáškovým pomerom včelstvá postavili veľa nového diela. Ako každú jar, aj v tejto sezóne, je v niektorých rámikoch postavené viac trúdích buniek ako buniek robotníc. Včelstvá sa však neroja. Zatiaľ sa mi vyrojil iba jeden úľ čechoslovák. Materské včelstvo bolo v troch nadstavkoch JU. Roj bol taký veľký, že nevošiel do košnice.
3. Včelstvá sú vo veľmi dobrej kondícii, no zásoby medu aj peľu sú teraz, na začiatku júna, vo včelstvách nulové. Každodennú znášku včely ihneď spotrebujú. Mám obavu, že v prípade opätovného zhoršenia počasia by už začali hladovať. Teraz začala u nás znáška z maliny a podľa môjho odhadu si včelstvá za posledné dva, tri dni polepšili so zásobami asi o tri kilogramy.
4. Matky cez májové ochladenie prestali klásť vajíčka (ani v jednom včelstve som vajíčka a otvorený plod nenašiel) a včelstvá otvorený plod zatiaľ na začiatku júna nechovajú. 
5. Je to neuveriteľné, že v náročných klimatických podmienkach hornatej Oravy, medzi Rozsutcom, Babou horou, Ostrým roháčom a Chočom, dokážu do 5.júna včelstvá narásť do troch, či štyroch hlbokých nadstavkov slovenského Béčka a JU s vysokým rámikom. 
Medobranie z dvoch úľov miery B s prirodzenou stavbou včelieho diela sme s kamarátom robili 18.júla 2014. Výnos bol 23 kg medu v 3-nadstavkovom Béčku a 21 kg v 2-nadstavkovom Béčku. Na tohtoročnú nepriaznivú jar je to na Orave celkom slušné. 

Všetci včelári z môjho okolia hovoria, že našli prázdne úle bez včiel, bez plodu a plné zimných zásob. Všetci zhodne uvádzajú, že včelstvá začali padať po medobraní a po zakŕmení. Ja som po medobraní pozoroval pochodujúce včely a lezúce po steblách trávy, čo je sprievodný znak vírusového ochorenia a hubovitého ochorenia nosema ceranae. Pred mesiacom, v pondelok, 6.októbra 2014, som ráno o 7.oo hod. pozoroval veľa sliediacich včiel okolo úľa Warre, ktorý je už niekoľko rokov na váhe. Na letáči bol zmätok, tak som úľ otvoril. Úľ bol prázdny, zásoby nedotknuté, v dvoch horných nadstavkoch asi 16 kg medu, tretí, najspodnejší prázdny, po včielstve ani stopy, na zasieťovanom dne bolo sedem mŕtvych včiel. Pritom sa ešte 28.septembra včelstvo preletelo a po desiatich dňoch padlo. Keď v auguste pochodovali včely po chodníku a Leoš Dvorský ma upozornil na možný problém, tak som toto včelstvo chemicky ošetril. Spád bol asi 400 klieštikov. Pochodujúce včely som pozoroval aj v predchádzajúcich rokoch, dvakrát, ale vždy bolo všetko v poriadku a včelstvá prežili. Je možné, že som neskoro zasiahol. Je to prvé včelstvo, ktoré mi po dvanástich sezónach včelárenia na prírodnom diele skolabovalo. Deväťdesiatročný včelár u nás mal už iba jednu rodinu, z ktorej vytočil 27 kg medu a do 14. dní po medobraní včelstvo padlo. Druhému, tiež deväťdesiatročnému včelárovi, susedovi, takisto padlo po medobraní 6 včelstiev z 23 rodín. Ďalšiemu mladému kolegovi padlo päť rodín z desiatich. Ja by som tento stav skôr pripísal kombinácii po teplej zime premnoženého klieštika už z jari, s čím zas môže súvisieť neschopnosť rodiaceho sa plodu brániť sa vírusom, a k tomu nosema ceranae z dôvodu prevládajúceho vlhkého počasia.

Odchovať si vlastné matky z domáceho včelstva, ktoré sa vie popasovať s klieštikom a nozémou, to musí byť pre každého včelára veľmi dôležitý cieľ. Slabé včelstvo šíri vírusy pri kŕmení plodu do svojho okolia. S pomocou potravy sa budú vírusy šíriť aj na plod novej matky. Tichým rabovaním sa vírusy tiež prenášajú. Včelstvá, ktoré prežili zimu, tie zvládli spolužitie s roztočmi Varroa. Ich problémom v sezóne môžu byť len včely a klieštiky, s ktorými sa stretnú v prírode, na kvetoch počas znášky, alebo trúdy. ktoré zalietavajú do všetkých úľov v okolí, pretože môžu byť viac virulentné z dôvodu dlhodobej preventívnej chemoterapie.

Včelári po celom svete získavajú celý rad informácii týkajúcich sa zdravia včiel, a informácie si navzájom cez včelárske fóra odovzdávajú. Prieskum "záhadných" úhynov včelstiev tam prebieha už niekoľko rokov. Podľa výsledkov prieskumu potom robia pre včelársku obec školenia, ktorých obsahom sú aj včelárske postupy v ošetrovaní včelstiev proti škodcom a chorobám. Tak napríklad kľúčové body z prieskumu chovu 2012-13 boli:
• Získali užitočné informácie o včelárskych postupoch od 1248 včelárov z viac než 80 krajov po celom Anglicku a Walese. • Priemerná dĺžka praxe včelárov v chove včiel je 11,2 roka, 11% včelárov chovajú včely 2 roky alebo menej. • Včelári najčastejšie dorábajú 1 až 10 kg medu na včelstvo, zatiaľ čo 0,9% včelárov dorába 50 kg na včeliu rodinu • Zimné straty v sezóne 2012- 2013 boli vypočítané na 29,4%.