nedeľa 9. júna 2013

Pomenujeme ulice v obci

Obecný úrad v Jasenovej dáva možnosť všetkým občanom obce komunikovať so zastupiteľstvom tým najjednoduchším spôsobom našej modernej doby, cez internet. Som rád, že sa aj ja môžem podieľať na spolupráci s obcou v súvisiacich oblastiach, akou je aj diskusia k historickému aktu pomenovania jednotlivých ulíc v našej obci. Využívam zázračnú moc internetu počas tejto verejnej konferencie, kde máme možnosť premýšľať spoločne nad očakávanými zmenami, ktoré sú súčasťou podávania oficiálnych návrhov spoločenstva občanov a obecného úradu. 
Ten poslanecký návrh na pomenovanie úlíc v obci je celkom v pohode. Dá sa s prevažnou väčšinou na názvy ulíc súhlasiť. Navrhujem však vypustiť názov Ulica Ctiboha Zocha, pretože jeho pôsobenie v obci v rokoch meruôsmich pripomína pamätná tabuľa na miestnej fare, a popri kostole treba ulicu pomenovať Ulica Jána Vávru, ktorý je z dnešného pohľadu éry kompjuterov významnejšia osobnosť našej obce. Je jasenovským rodákom, zakladateľ elektrotechnickej fakulty terajšej Technickej univerzity v Bratislave, zaslúži si, aby táto ulica bola pomenovaná po ňom z rodiny Vávrovcov, pretože ich família dlhodobo venovala pozornosť aj jasenovskému cirkevnému zboru. Jeho hra na chrámovom organe v nejednu nedeľu potešila každú dušu v jasenovskom kostolíku.
Podobne, nemá význam pomenovať ulicu po Štefanovi Krčméry, pretože túto etapu slovenskej histórie si môže každý pripomenúť v historickej časti jasenovského cintorína. Doporučujem ju pomenovať ako ulicu Slovenského národného povstania, pretože generácia našich otcov a dedov sa v hojnom počte podieľala na protifašistickom odboji a ulica s názvom SNP by pripomínala pamiatku jednoduchých občanov našej dediny, ktorí prežili svoju mladosť v nemeckých koncentrákoch, pracovných táboroch a vojnových frontoch Európy v Taliansku, vo Francúzsku, na ruskom fronte, skrývali sa v Chrasti pod Haťami aj v Žrielach pod Chočom a tiež utekali z nemeckého zajatia. Vojnovej generácii pospolitého jasenovské ralníka aj bezzemka určite patrí úcta a prejav vďaky, hoci len v tom krátkom názve Ulica SNP.
S úctou ku vyznávaným hodnotám všetkých občanov, aby náš svet bol lepší. ★☭


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára