streda 24. októbra 2012

Spôsoby prírodného včelárenia?

Nové úle Warre natieram zmesou vosku a rastlinného oleja
Spôsoby? Sú to miestne úpravy a prispôsobenie warre včelárenia lokálnym podmienkam. Na úvod mojich myšlienok uvediem, že už som na blogu našapravda na túto tému viackrát písal. Francúz, abbé Eloi François Emile Warre, nazval svoj úľ úľom ľudovým a v dnešnej dobe je tento trámikový úľový systém skutočne veľmi populárny. Je to úľ ekonomicky nenáročný, praktický a umožňuje včelárovi prirodzený spôsob obhospodarovania včelstiev. Warre úľ je úľ nadstavkový, čo znamená, že umožňuje včelárovi manipulovať s nadstavkami a prispôsobovať život včelstva mnohým miestnym situáciám, potrebám včelstva aj potrebám včelára. Schopnosť prispôsobiť sa je dôvodom, prečo je úľ Warre populárny po celom svete. Trámikový úľ Warre je v prevádzke v celej Severnej a Južnej Amerike, od Aljašky po Brazíliu. Včelári z Európy, Afriky, Indonézie, Ázie a Austrálie dokumentujú úspešné vedenie včelstiev v úľovej zostave Warre. Tak sa celoživotnému dielu Emila Warre dostáva uznania a jeho vízia o ľudovom úli pre každého sa stala skutočnosťou.
Moje hybridné trámikové úle Warre
Ale aj Emil Warre poukazuje na to, že úspech včelárenia v trámikových úľoch je závislý na miestnych klimatických a pastevných podmienkach. Pravdou je, že typ úľa a ktorýkoľvek spôsob vedenia včelstiev, nemôže zmeniť kamene na med. Ani včelárove vedomosti, alebo plodné matky, neovplyvnia znáškové podmienky v okolí včelnice. V dôsledku miestnych podmienok sú výnosy z úľa na tých podmienkach závislé a pohybujú sa od úľa k úľu a od jedného roka do druhého len v takom objeme, ako je región bohatý na nektár, aká je plodnosť matiek, prírodné teplotné podmienky a zručnosť včelára. Warre rozlišuje medzi úľom a metódami. Metódy včelárenia, ktoré sa dnes v trámikovom úli Warre používajú, sú rôzne a to je dobrá vec. Vzhľadom k tomu, že úľ je možné prispôsobovať zmenám vo včelstve aj v prírode, a zároveň aj jednotlivým metódam včelárenia, je prínosom nielen pre včelára, ale rovnako aj pre včely. Warre pracoval metódou, ktorá vyhovovala jeho regionálnym podmienkam. Za dnešných okolností sú včelári nútení používať také spôsoby vedenia včelstiev, ktoré zabezpečujú maximálny zisk.
Kočovanie za pašou
Včelárim v trámikových úľoch s "nerozoberateľným" dielom, v ktorých včely žijú úplne samostatne a po letnom slnovrate im odoberiem toľko medu, čo im príroda dala naviac. V rokoch, akým bol aj tento rok 2012, kde nielenže nebolo v medníkoch naviac, ale nebolo ani najpotrebnejších zásob a väčšina včelstiev by bez pomoci včelára bola odsúdená na smrť hladom, predsa sa našli dve rodiny, ktoré si nanosili značné množstvo medu.
Odloženec z vyrojeného včelstva
Vytvorenie medníka roju


V polovici júla, poťažkal som prvé dva úle, podvihol som v rukách ich medníky, všetky boli ľahké, prázdne, a hľa, podvihol som tretí úľ a cítim, že je v ňom do 30 kg medu. Akože sa to stalo? - kladiem si otázku. Nuž, pozrite sa, pred kvitnutím jabloní úľ vyslal prváka, roj som osadil do dvoch debničiek Warre na pôvodné miesto odkiaľ vyletel, aby postavil nové dielo a posilnil sa lietavkami z materského včelstva, a po dvoch týždňoch som ho spojil s odložencom, ktorý som urobil z vyrojeného materského včelstva, postavil som ho vedľa osadeného roja, celý čas som ho intenzívne podnecoval, aby sa mladá matka čo najskôr oplodnila, rozkládla a aby odloženec začal plodovať. Po spojení včelstiev cez noviny sa mladá matka ujala "vlády" a včelstvo sa viac už nerojilo. Vytvoril som umelo vo včelstve situáciu, kedy sa vyrojené včely z nejakých príčin vrátili späť do úľa.
Idem ďalej, zas len ľahké ďalšie dva úle a na konci opäť ťažký. A tu sa čo prihodilo? - pýtam sa sám seba. To je roj, ktorý som urobil spojením z jedného druháka a jedneho prvoroja, ktorý som pre nedostatok času osadil do úľa z vystavaným dielom a nechal som ho tak.
Včely z týchto dvoch úľov plných medu ma náhodou naučili používať dve metódy v prírodnom včelárení. V prvom prípade spojenie roja s materským včelstvom pred hlavnou znáškou, a v druhom prípade urobiť roj tak, aby znášal med. Včelárovi nič iného nezostáva, urobiť len to, čo urobila slepá náhoda. Urobiť s otvorenými očami to isté aj s ostatnými úľmi, a hoc aj pri malom včelárení s troma rodinami včiel za garážou, budete mať pravidelný prebytok medu tam, kde tento bol len náhodou alebo zriedkavosťou.

1 komentár:

  1. Sociální obchodování spočívá v otevření trhů pro každého. Na eToro se můžete spojit, obchodvat a sdílet znalosti s miliony obchodníků a investorů. Navíc můžete kopírovat obchodní rozhodnutí obchodníků, kteří odpovídají vaší strategii. Registrujte se nyní a získejte chytřejší obchodní rozhodnutí využitím rozumu našich obchodníků s nejlepšími výsledky.

    Obchod odkudkoli - Čas jsou peníze. Obchodujte na počítači, tabletu a mobilu

    227,651,647 - Otevřené obchody na eToro

    OdpovedaťOdstrániť